Ile Santander Bank Polska zarobił na sprzedaży wydzielonej części Deutsche Bank Polska?

Ile Santander Bank Polska zarobił na sprzedaży wydzielonej części Deutsche Bank Polska?
Fot. Materiały prasowe Santander Bank Polska
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wstępny zysk ze sprzedaży wydzielonej części Deutsche Bank Polska oraz DB Securities wyniósł 387,7 mln zł, podał Santander Bank Polska. Bank oczekuje, że ostateczne rozliczenie ceny nabycia nastąpi do końca marca br.

Wstępny zysk ze sprzedaży wydzielonej części #DeutscheBankPolska oraz DB Securities wyniósł 387,7 mln zł #Santander #SantanderBankPolska @SantanderBankPL

Według stanu na dzień publikacji raportu za 2018 r. Grupa Santander Bank Polska przeprowadziła wstępne rozliczenie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Deutsche Bank Polska i DB Securities.

Ze względu na to, że termin ustalenia ceny początkowej był znacznie odległy od terminu uiszczenia płatności na podstawie umowy, strony uzgodniły, że ostateczna cena nabycia będzie równa wstępnej cenie nabycia skorygowanej o ostateczną wartość aktywów ważonych ryzykiem, która stanowi element ceny i będzie uwzględniać wpływ zmian istotnych wolumenów biznesowych – kredytów, depozytów klientów i wartości zarządzanych środków klientów” – przypomniał bank w raporcie.

Oczekiwane jest, że ostateczne rozliczenie ceny nabycia ma nastąpić do końca marca 2019 r.” – czytamy także.

Czytaj także: Santander Bank Polska: 767,11 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r. >>>

Bank podał, że w ramach zrealizowanej transakcji, przekazana zapłata na rzecz sprzedającego wyniosła 1 289,8 mln zł, z czego 257,96 mln zł w gotówce, a 1 031,8 mln zł z emisji akcji podziałowych.

Przekazana zapłata pomniejszona o wartość godziwą zidentyfikowanych aktywów netto (1 677,5 mln zł) dała wstępny zysk z tytułu nabycia wysokości 387,7 mln zł.

Korekta do wartości godziwej dla portfela kredytowego wynika głównie z niższych marż w portfelu przejętym, oraz spisania skapitalizowanych kosztów pośrednictwa. Korekta do wartości godziwej dla portfela pracującego podlega amortyzacji w kolejnych okresach sprawozdawczych z pozytywnym wpływem na NIM” – czytamy w prezentacji.

Bank rozpoznawał wartości niematerialne i prawne o wartości 192,6 mln zł, które odzwierciedlają wartość relacji z klientami dla portfela depozytów, produktów ubezpieczeniowych oraz produktów inwestycyjnych, podano także.

We wstępnym rozliczeniu transakcji nabycia wydzielonej działalności DB ujęto dodatkowo rezerwy MSSF 9 dla portfela kredytowego Koszyka 1 w kwocie 130,5 mln, co powiększyło saldo rezerw. Wzrost salda rezerw w porównaniu z poprzednim rokiem wynika również ze znaczącej sprzedaży portfela kredytów niepracujących w 2017 r.” – wyjaśnił CFO Santander Bank Polska Maciej Reluga.

108,87 mln zł kosztów nabycia

Santander BP podał, że w 2018 roku poniósł koszty nabycia w wysokości 108,87 mln zł. Były one związane z procesem przygotowania zasobów wewnętrznych i możliwości technicznych, do przeprowadzenia migracji rekordów klientów z wydzielanej działalności.

W połowie grudnia 2017 r. BZ WBK (obecnie Santander Bank Polska) poinformował, że podpisał z Deutsche Bank AG umowę transakcyjną zakładającą nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. (DBPL) w skład, której wchodzi bankowość detaliczna, private banking, business banking (MŚP), a także 100% akcji w DB Securities. Wstępna cena za wydzielony biznes DBPL wynosiła 1 289 799 000 zł.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

Źródło: ISBnews