Ile Polska zyska na inicjatywie podatkowej grupy G7?

Ile Polska zyska na inicjatywie podatkowej grupy G7?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z analiz Euler Hermes wynika, że Polska będzie w grupie krajów, które najbardziej zyskają na inicjatywie grupy G7, mającej zapobiegać erozji podstawy opodatkowania oraz transferowi zysków (base erosion and profit shifting - BEPS).

Potencjalny wzrost PKB w Polsce może przyspieszyć o 0,8 pkt proc.

Korzyści odniosą także Hiszpania (+0,77 pkt proc.), Chiny (+0,67 pkt proc.), Holandia (+0,45 pkt proc.), a w mniejszym stopniu: USA (+0,34 pkt proc.), Wielka Brytania (+0,33 pkt proc.), Rosja (+0,31 pkt proc.) i Włochy (+0,30 pkt proc.). Dla Francji, Japonii i Kanady inicjatywa będzie miała neutralny skutek, natomiast stracą: Irlandia (-2,14 pkt proc.),  Węgry (-1,85 pkt proc.) i Brazylia (-0,50 pkt proc.).

Ostateczne wdrożenie umowy podatkowej zajmie dużo czasu ze względu na kwestie ratyfikacyjne

Decyzja grupy G7, zalecająca ustanowienie globalnej minimalnej stawki podatkowej dla przedsiębiorstw wielonarodowych na poziomie 15 % będzie dyskutowana podczas wirtualnego spotkania ponad 130 państw 30 czerwca.

Następnie 9 lipca w Wenecji odbędzie się szczyt G20, na którym zatwierdzone zostaną te porozumienia, a ewentualne podpisanie spodziewane jest w październiku 2021 roku podczas kolejnego spotkania G20. Ostateczne wdrożenie tej umowy zajmie dużo czasu ze względu na kwestie ratyfikacyjne.

Kto zyska, kto straci na propozycji podatkowej G7?

Kryzys spowodowany pandemią Covid-19 spowodował gwałtowny wzrost światowego długu publicznego i w związku z tym stworzył  potrzebę znalezienia nowych zasobów fiskalnych.

Inicjatywa BEPS ma na celu odwrócenie długoterminowego spadku ustawowej stawki podatku od osób prawnych.

Większość krajów, w których stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi obecnie powyżej 15% skorzystałaby na porozumieniu, zaś kraje ze stawkami podatku od osób prawnych poniżej 15% odczułyby negatywny wpływ na swój potencjał wzrostu.

W jaki sposób globalna minimalna stawka podatkowa wpłynie na PKB świata?

Zdaniem ekonomistów Euler Hermes globalna minimalna stawka podatkowa dla przedsiębiorstw wielonarodowych może wpłynąć na potencjalny wzrost gospodarek:

– Poprzez repatriację kapitału (powrotu do kraju pochodzenia). Kraje, w których stawki podatku od osób prawnych wynoszą obecnie poniżej 15 %, będą mniej atrakcyjne, a przedsiębiorstwa wielonarodowe mogą być skłonne do powrotnej alokacji kapitału w swojej gospodarce macierzystej.

– Poprzez warunki wymiany handlowej (terms of trade). Kraje korzystające z repatriacji kapitału wzmocnią  swój potencjał produkcyjny, a tym samym zmniejszą swoją zależność od importu.

– Poprzez dług publiczny. Repatriacja kapitału stworzy to nowe zasoby fiskalne i przyczyni się do zmniejszenia poziomu zadłużenia.

– Poprzez inwestycje publiczne. Kraje, które zyskują na konkurencyjności dzięki globalnemu przywróceniu równowagi, mogą mieć większą motywację do zwiększenia wielkości inwestycji publicznych jako odsetka PKB.

Źródło: aleBank.pl