Ile można zaoszczędzić na rewolucji rynku energetycznego?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

analiza.wykres.01.400x297W ostatnich latach na rynku energii elektrycznej dokonały się duże zmiany, a wpływ na kierunek tych zmian miała niewątpliwie polityka Unii Europejskiej. Założeniem jest stworzenie jednolitego rynku i prawa energetycznego. Pierwszymi rezultatami tych działań była liberalizacja polskiego rynku w roku 2007. Jakie korzyści daje zmieniający się rynek odbiorcom biznesowym?

W wyniku liberalizacji rynku energii elektrycznej w Polsce od 1 lipca 2007 roku nabywcy energii elektrycznej uzyskali prawo do zmiany sprzedawcy. Od tego momentu Urząd Regulacji Energetyki rozpoczął prace na rzecz wdrożenia szybkiej i skutecznej procedury zmiany sprzedawcy.

Zmiany na polskim rynku sprzedaży energii

W przeciągu ostatnich kilku lat polski rynek energetyczny odnotował wiele zmian. Z początkiem 2008 r. zostały uwolnione ceny w obrocie energią elektryczną dla odbiorców biznesowych. W 2010 r. weszły w życie zmiany w prawie energetycznym, m.in. wprowadzono obowiązek publicznej sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórców. Natomiast w 2013 r. wypracowano między operatorami systemów dystrybucyjnych i sprzedawcami, tzw. generalne umowy dystrybucyjne dla usługi kompleksowej.

W 2013 r. powstał też szeroko komentowany dokument „Dobre Praktyki Sprzedawców Energii Elektrycznej – czyli czego Klient może oczekiwać od rzetelnego Sprzedawcy”. „Dobre Praktyki” zostały przygotowane przez Towarzystwo Obrotu Energią, m.in. na podstawie opublikowanego przez Prezesa URE dokumentu. Zapisy będą mogły być stosowane w 2014 roku na zasadach dobrowolności przez sprzedawców, którzy podpiszą stosowną deklarację oraz przejdą proces weryfikacji.

Wymienione działania Urzędu Regulacji Energetyki to kroki w kierunku pełnej liberalizacji rynku energii elektrycznej w Polsce, które z całą pewnością przyczyniły się do rozwoju konkurencyjności. – Wraz ze zmianami rynku energetycznego zmieniają się zachowania odbiorców tego rynku. Widoczny jest wzrost świadomości wśród odbiorców o możliwości zmiany sprzedawcy energii i korzyści za tym idących. Zgodnie z raportem Urzędu Regulacji Energetyki do końca 2013 roku sprzedawcę prądu zmieniło ponad 92 tys. firm – komentuje Szymon Walkowski, Product Manager Grupy GPEC.

Możliwe korzyści finansowe dla firmy, płynące ze zmiany sprzedawcy energii, pokazuje symulacja poziomu oszczędności przeprowadzona na podstawie rzeczywistych ofert sprzedawców.

140711.energia.01.600x182

Różnice w ofertach poszczególnych sprzedawców mogą pozwolić zatem na pokaźne oszczędności. – Zgłaszający się do nas klienci biznesowi, jako główny powód zmiany sprzedawcy, podają chęć obniżenia rachunków za prąd. Firm, których właściciele dostrzegają pozytywne aspekty zmian jest coraz więcej, a w niedługim czasie w związku z kończącymi się dotychczasowymi kontraktami przewidujemy kolejną falę zmian sprzedawcy energii przez firmy – informuje Szymon Walkowski z Grupy GPEC.

Wzrost świadomość odbiorców w zmiany sprzedawcy energii, to miedzy innymi efekt standaryzacji współpracy na poziomie klient i sprzedawca, wzrostu bezpieczeństwa transakcji, ale też kampanii społecznych prowadzonych m.in. przez Urząd Regulacji Energetyki, mających na celu edukację klientów w temacie energii elektrycznej.

Źródło: Grupa GPEC