Ile bankomatów w sieci Euronet tyle okazji do pomocy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Z dniem 1 października br., w bankomatach i wpłato-bankomatach należących do sieci Euronet Polska, udostępniona została możliwość dokonywania wpłat darowizn na konta wybranych organizacji – wpłaty można dokonać kartą płatniczą lub gotówką. Najniższa kwota wsparcia to 1 zł, a najwyższa 500 zł. Poprzez możliwość dokonywania darowizn, Euronet chce zachęcić Polaków do spontanicznego otwierania serc przy okazji dokonywania codziennych transakcji.

Organizacje i stowarzyszenia, które można wesprzeć poprzez urządzenia Euronet to:

  • Polski Czerwony Krzyż (PCK);

  • Polska Akcja Humanitarna (PAH);

  • Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”;

  • VIVA! Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt;

  • Fundacja „Przyjaciółka”;

  • WWF Polska;

Proces przelewu darowizny jest bardzo zbliżony do dokonywania standardowej transakcji wypłaty lub wpłaty środków. Po umieszczeniu w kieszeni urządzenia karty płatniczej oraz wpisaniu kodu PIN należy wybrać opcję „Wpłać darowiznę”, a następnie wybrać jedną z wymienionych organizacji i wpisać kwotę. Za dokonanie transakcji na rzecz organizacji zarówno firma Euronet jak i banki – wydawcy kart płatniczych Klientów – nie pobierają żadnych opłat ani prowizji. Po dokonaniu przelewu Klient zawsze otrzyma wydruk potwierdzający dokonaną wpłatę, która upoważnia go do odliczenia kwoty darowizny od podatku.

Od dłuższego czasu pracowaliśmy nad wprowadzeniem produktu, który poprzez sieć bankomatów, a od niedawna także wpłato-bankomatów odzwierciedlałby nasze podejście do zaangażowania społecznego. Urządzenia Euronet, są zawsze po drodze, a dzięki temu, przy okazji łatwiej zasilić konto wybranej fundacji. Lubimy podchodzić do takich wyzwań w sposób innowacyjny. Postanowiliśmy więc zaprogramować 6000 urządzeń tak, aby pełniły rolę współczesnych kwestarzy – powiedział Paweł Trocki, dyrektor ds. Produktów Innowacyjnych w Euronet Polska. Inicjatywę Euronet pozytywnie oceniają również Janina Ochojska, Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej; Cezary Wyszyński,  prezes zarządu Fundacji Viva, Jakub Skrzypczyk z WWF Polska i Małgorzata Szukała z PCK oraz Stanisław Kowalski z Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

Przekazywanie darowizny za pośrednictwem bankomatów stanowi unikalne rozwiązanie na skalę Polski, a także w tej części Europy. Widzimy ogromny potencjał w tym projekcie i mamy nadzieję, że odniesie on ogromny sukces. W PAH wierzymy, że ze względu na jego ogólnopolski zasięg, stworzy on szansę na zaangażowanie dużej części społeczeństwa. Na pewno jest wiele osób, które chociażby z braku czasu do tej pory nie miały okazji regularnego wspierania celów charytatywnych. Teraz, dzięki możliwości przekazania w bankomacie dowolnej kwoty na rzecz wybranej Fundacji przez 24 godziny na dobę, każda dorosła osoba w Polsce będzie miała szansę zaangażowania się na rzecz pomocy innym. To ważny krok w budowie kultury pomagania i społecznego zaangażowania w naszym kraju – powiedziała Janina Ochojska, Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej.

Organizacje charytatywne muszą iść z duchem czasu. Fundusze na realizowanie działalności zbieramy nadal w tradycyjny sposób na przykład w formie gotówki do puszek kwestarskich, ale inicjatywa firmy Euronet otwiera całkiem nowe możliwości pomagania i stanowi ogromne wsparcie, dzięki któremu zwiększy się liczba zwierząt, którym możemy pomóc, oraz przeprowadzanych przez nas akcji edukacyjnych. Jesteśmy wdzięczni za to, że możemy wziąć udział w tym programie – Cezary Wyszyński, Prezes zarządu Fundacji Viva.

Cieszymy się, że Euronet dał swoim klientom możliwość wsparcia programów ochrony przyrody WWF Polska. Dzięki partnerom, takim jak Euronet i ich innowacyjnym rozwiązaniom, możemy jeszcze skuteczniej pozyskiwać środki na ochronę najcenniejszych przyrodniczo miejsc w Polsce i na świecie – mówi Jakub Skrzypczyk, Business Relations Officer z WWF Polska.

Polski Czerwony Krzyż to organizacja, która prowadzi swoje projekty pomocowe w całym kraju i zależy nam na tym, aby dawać potencjalnym darczyńcom coraz to nowsze i łatwiejsze formy wspierania tych działań, a taką jest ogólnopolska sieć bankomatów Euronet. Dzięki tej inicjatywie każdy użytkownik bankomatu ma szansę zaangażować się społecznie, pomagać innym, wybierając organizację, której cele są mu bliskie – mówi Małgorzata Szukała, Kierownik Działu Promocji i Pozyskiwania Dochodów z Zarządu Głównego PCK.

Polacy mają otwarte serca i chętnie pomagają innym, do tej pory najczęściej  wykorzystywali charytatywne sms’y lub przelewy i wpłaty online. Teraz, dzięki Euronetowi, na każdym kroku będą mogli znaleźć bankomat i pomóc wybranym organizacjom. Cieszymy się, że powstała jeszcze jedna możliwość, żeby pomóc potrzebującym dzieciom – mówi Joanna Luberadzka-Gruca, Wiceprezes Zarządu Fundacji Przyjaciółka.

Nasza Fundacja ma pod opieką chore i niepełnosprawne dzieci z całego kraju. Dzięki szerokiej dostępności bankomatów Euronet możemy docierać do potencjalnych darczyńców w całej Polsce. To bardzo wygodna opcja przekazywania darowizn. Przy okazji zwykłej wypłaty klient ma możliwość wsparcia naszej Fundacji. Darowiznę może odpisać od podatku. Fundacja nie pobiera prowizji ani opłat. Euronet również. Całość kwoty jest przeznaczona na prowadzenie rehabilitacji w naszych trzech ośrodkach: AMICUS, BIOMICUS i CEMICUS – mówi Stanisław Kowalski, Prezes Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

Poprzez urządzenia Euronet możliwe jest wpłacanie darowizn na rzecz następujących organizacji:

Polski Czerwony Krzyż (PCK) jest największą organizacją w Polsce, która wkrótce będzie obchodzić 100-lecie swojej działalności. Misją PCK jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych. W ostatnim roku Polski Czerwony Krzyż udzielił pomocy socjalnej w formie paczek żywnościowych, odzieży i zapomóg pieniężnych, ponad 165 tysiącom potrzebującym. Organizacja opiekuje się starszymi i chorymi osobami w domu, klubach seniora, domach dziennego pobytu, noclegowniach, punktach żywienia, stołówkach i klubach integracyjnych. Organizuje też zajęcia wspomagające aktywność seniorów np.: spotkania i zabawy kulturalno-rekreacyjne (zabawy karnawałowe, mikołajki, spotkania świąteczne, imprezy okolicznościowe, wycieczki, pikniki, turnieje, gry, wyjścia do teatru, do kina). Poza opieką i pomocą socjalną PCK zajmuje się: niesieniem pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof, upowszechnianiem międzynarodowego prawa humanitarnego, promocją honorowego krwiodawstwa, promocją właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych, działalnością edukacyjną wśród dzieci i młodzieży, a także prowadzi szkolenia z pierwszej pomocy.

Polska Akcja Humanitarna (PAH) jest organizacją pozarządową, działającą od 1992 r. Prezesem Zarządu Fundacji jest Janina Ochojska. Polska Akcja Humanitarna realizuje swoją misję poprzez: udzielanie pomocy humanitarnej, rozwojowej oraz prowadzenie edukacji społeczeństwa. Fundacja pracuje ze społecznościami dotkniętymi przez kataklizmy naturalne, konflikty zbrojne, prześladowania i ubóstwo aby zagwarantować im prawa do: życia i zdrowia, wody i należytych warunków sanitarnych, żywności, edukacji, życia w godnych warunkach, zabezpieczenia życia i zdrowia w trakcie katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych. PAH działa na całym świecie, do tej pory udzieliła pomocy w ponad 40 krajach dotkniętych największymi kryzysami humanitarnymi ostatnich 20 lat.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” – działalność Fundacji polega na organizowaniu bezpośredniej pomocy dzieciom chorym i niepełnosprawnym, których liczba obecnie wynosi ponad 28 000. Są to dzieci z porażeniem mózgowym, dystrofią mięśniową, chorobami nowotworowymi, autyzmem i zespołem Downa. Pozyskujemy środki finansowe z przeznaczeniem na kosztowne operacje, długoterminowe leczenie i rehabilitację, zakup lekarstw i sprzętu rehabilitacyjnego. Wybudowaliśmy i prowadzimy trzy ośrodki rehabilitacyjne w Warszawie: AMICUS,  BIOMICUS i CEMICUS. Dzieciom oraz ich opiekunom przyjeżdżającym na rehabilitację spoza Warszawy zapewniamy nocleg w pięciu własnych hostelach. Fundacja jest organizatorem wielu przedsięwzięć wspomagających pozyskiwanie środków na leczenie i rehabilitację dzieci, takich jak pikniki, festyny, bale charytatywne, maratony sportowe itp.

Fundacja „Przyjaciółka” organizacja pożytku publicznego założona w 2000 r. przez wydawnictwo Edipresse. W jej działalności najważniejsza jest pomoc na rzecz dzieci, przede wszystkim tych które wychowują się poza własną rodziną, ale również podejmowanie działań wspierających rodziny.

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva zajmuje się walką o poprawienie losu zwierząt. Ten cel realizuje przez cały wachlarz działań – od reagowania w przypadkach znęcania się nad zwierzętami i prowadzenia spraw w sądach przeciwko ich oprawcom przez szkolenia instytucji państwowych aż po organizowanie zakrojonych na szeroką skalę kampanii i akcji informacyjnych propagujących etyczne traktowanie zwierząt. Prowadzi schronisko w Korabiewicach, w którym opiekuje się ponad 300 zwierzętami oraz realizuje program edukacji dla młodzieży.

WWF Polska – jest częścią międzynarodowej organizacji ekologicznej, która od 50 lat chroni przyrodę na całym świecie, a od 2001 roku również w Polsce. Ratujemy zagrożone gatunki, promujemy zrównoważone rybołówstwo i rolnictwo oraz działamy na rzecz powstrzymania zmian klimatu. Walczymy z nielegalnym handlem ginącymi gatunkami roślin i zwierząt. Staramy się o to, aby morza i rzeki były pełne życia. Więcej na wwf.pl oraz facebook.com/wwf.PL

Źródło: Euronet Polska Sp. z o.o.