III Polish Food Export Forum

III Polish Food Export Forum
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w III Polish Food Export Forum które odbędzie się 26 listopada 2014 r., w Warszawie.

Głównym celem forum jest promocja eksportu branży rolno-spożywczej. Forum to doskonała okazja do poszerzania informacji na temat najciekawszych rynków eksportowych dla branży rolno – spożywczej, kwestii związanych z budowaniem bezpieczeństwa eksportowego i promocji polskiej żywności oraz przybliżenia szans i ewentualnych zagrożeń wynikających z wejścia na nowe rynki. Udział w forum to również doskonała okazja do wymiany doświadczeń związanych z wysyłaniem produktów na dalekie rynki. W forum udział wezmą producenci i dostawcy branży rolno-spożywczej, stowarzyszenia i rządowe agencje właściwe do działań proeksportowych.

W obecnej sytuacji geopolitycznej istnieje wiele barier i ryzyk związanych z handlem na poszczególnych rynkach. Podczas III edycji Polish Food Export Forum, eksporterzy uzyskają odpowiedzi na pytania: Jak się przed nimi ustrzec? Jak się przygotować do ekspansji na nowe rynki? Jakie są trendy w eksporcie? Które kraje są najbardziej perspektywiczne dla branży spożywczej?

Więcej informacji na stronie http://foodforum.pl/

Rejestracja http://foodforum.pl/rejestracja.html

PARP jest patronem wydarzenia.

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości