II edycja Konkursu Etyka w Finansach – nabór prac trwa

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter


zbp.08.400x399Do końca stycznia 2014 r. profesjonaliści związani ze światem finansów i bankowości, studenci i pracownicy naukowi mogą zgłaszać swój udział w Konkursie Etyka w Finansach -
Nagroda Robina Cosgrove.

Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (maksymalnie 5000 wyrazów wraz z załącznikami) może mieć charakter analityczny bądź sugerować propozycję praktycznego zastosowania zasad etycznych w świecie finansów i bankowości.

Polska edycja Konkursu jest przeniesieniem idei międzynarodowej edycji tego konkursu. Misją Konkursu Etyka w finansach – Nagroda Robina Cosgrove jest zachęcenie do refleksji nad kwestią etyki w finansach wśród młodych profesjonalistów oraz w środowisku akademickim. Misja konkursu honoruje wizję Robina Cosgrove, błyskotliwego bankowca inwestycyjnego, który zmarł w wieku 31 lat. Wierzył z pasją, iż główną barierą rozwoju gospodarczego był brak uczciwości i zasad etycznych w bankowości i finansach.

Pierwsza edycja międzynarodowego Konkursu odbyła się w 2007 roku, obecnie zakończyła się IV edycja Konkursu i w 2014 r. ogłoszony zostanie nabór prac na V międzynarodową edycję Konkursu. Zgodnie z ustaleniami organizatorów najlepsze prace wyłonione w II polskiej edycji Konkursu  zostaną przekazane na edycję międzynarodową. Podobna sytuacja miała miejsce podczas przeprowadzania I polskiej edycji. Przekazane prace cieszyły się uznaniem wśród jurorów międzynarodowej edycji i do finału dotarła praca Pani Ewy Kruchowskiej – laureatki polskiej edycji organizowanej przez Komisję Etyki Bankowej przy ZBP.

Organizatorzy liczą, że nadesłane w tym roku prace również będą esejami, pokazującymi innowacyjne spojrzenie na kwestię etyki w świecie finansów i proponujące ciekawe rozwiązania zastosowania zasad etycznych w podnoszeniu jakości i efektywności świadczonych przez sektor bankowy usług. Nagrodzone w Konkursie prace będą również prezentowane za pośrednictwem portalu aleBank.pl oraz na łamach branżowych czasopism wydawanych przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Prace w polskiej edycji oceniane są przez jury składające się z uznanych autorytetów i ekspertów z dziedziny Finansów, bankowości i  etyki.

Zachęcamy do udziału w Konkursie Etyka w Finansach – Nagroda Robina Cosgrove. Wierzymy, że eseje przekazane na Konkurs będą cennym głosem w debacie o etyce w finansach.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w konkursie, wyślij zgłoszenie na adres: sekretarzkeb@cpb.pl

W odpowiedzi otrzymasz zasady udziału w konkursie oraz oficjalny formularz zgłoszeniowy.

Końcowy termin nadsyłania zgłoszeń to 31 stycznia 2014 r.

Prace należy przesłać do 28 lutego 2013 r. wraz z pracą należy dostarczyć Oświadczenie autora (plik do pobrania).

W polskiej edycji konkursu pula nagród sięga 24 000 zł.

140110.sponsorzy.01.600x572jpg

Źródło: Związek Banków Polskich