Idea Bank zamknął III kwartał 2019 roku na plusie

Idea Bank zamknął III kwartał 2019 roku na plusie
Źródło: Idea Bank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Idea Bank odnotował 12,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 27,98 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

.@IdeaBankSA zakończył III kwartał 2019 r. z zyskiem – zarówno na poziomie skonsolidowanym, jak i samego banku #IdeaBank

Bank odnotował 12,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 30,18 mln zł straty rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 148,86 mln zł wobec 159,09 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 27,97 mln zł wobec minus 8,14 mln zł rok wcześniej.

„Dzięki konsekwentnie wdrażanym działaniom autosanacyjnym, Idea Bank zakończył III kwartał 2019 r. z zyskiem – zarówno na poziomie skonsolidowanym, jak i samego banku. Oznacza to kontynuację pozytywnego trendu, jaki pojawił się w wynikach banku osiągniętych w poprzednim kwartale br.” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Dalsza lekka poprawa wskaźników kapitałowych

Wypracowany zysk, w połączeniu ze stopniowym ograniczaniem sumy bilansowej, dopasowanym do tempa sanacji Idea Banku, umożliwił dalszą lekką poprawę wskaźników kapitałowych, które na poziomie grupy kapitałowej wzrosły o 0,11 pkt proc., a w samym banku – o 0,06 pkt proc., podkreśliła instytucja.

Czytaj także: Idea Bank poprawia wyniki i czeka na inwestora >>>

„Nasza strategia, którą w skrócie można opisać „przez rentowność do kapitałów”, przynosi efekty już drugi kwartał z rzędu. […] Mamy czyste przedpole, bo krytyczną analizę aktywów i modelu biznesowego przeprowadziliśmy w I połowie tego roku, a wyroki TSUE, o których jest ostatnio tak głośno, praktycznie w ogóle nas nie dotyczą. Dzięki temu możemy krok po kroku budować nowy bank, wiarygodny, rentowny, skupiony na budowie przemyślanej oferty dla mikro i małych przedsiębiorstw” – powiedział prezes Jerzy Pruski, cytowany w komunikacie.

Idea Bank obniżył koszty finansowania o 20% w porównaniu z poprzednim kwartałem

W porównaniu do poprzedniego kwartału, Idea Bank obniżył koszty finansowania o 20%, utrzymując równocześnie silną pozycję płynnościową. Oznacza to zakończenie z sukcesem procesu stabilizowania kosztów pozyskiwania pasywów, które znacząco wzrosły na przełomie lat 2018 i 2019, wskazano także w materiale.

„Dalszemu ograniczeniu uległy również koszty administracyjne. Prowadzone działania restrukturyzacyjne przełożyły się na ich spadek o 13 mln zł, czyli o 18% w ujęciu bazowym oraz 38 mln zł i 37% w ujęciu bilansowym. Utrzymują się też niższe koszty ryzyka dla nowych kredytów, co jest efektem wcześniej wdrożonych zmian w modelu zarządzania ryzykiem kredytowym, prowadzących do bardziej selektywnej sprzedaży produktów” – czytamy dalej.

Restrukturyzacja zatrudnienia i zmiany w sieci sprzedaży

Idea Bank podkreśla, że kontynuuje rozpoczętą w połowie roku restrukturyzację zatrudnienia, równolegle przeprowadzając głębokie zmiany w sieci sprzedaży. Bank szacuje, że łączne efekty działań restrukturyzacyjnych przyniosą w ujęciu rocznym oszczędności na poziomie około 100 mln zł.

„W III kwartale 2019 r. bank rozpoczął proces zmian modelu obsługi klientów w oddziałach w stronę obsługi bezgotówkowej. Równocześnie, oddziały banku są stopniowo przenoszone do lokalizacji o niższych kosztach, ale gwarantujących naszym klientom komfort obsługi. Do dzisiaj zmiany te objęły już 10 placówek Idea Bank” – napisano także w komunikacie.

Czytaj także: Idea Bank zaprezentował wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Potrzebne dokapitalizowanie w wysokości ok. 500 mln zł >>>

Zgodnie z zapowiedziami, Idea Bank całkowicie odszedł od oferowania produktów inwestycyjnych i skupia się na obsłudze klienta biznesowego (szeroka gama produktów) oraz indywidualnego (atrakcyjna oferta oszczędnościowa).

„Absolutnym priorytetem Idea Banku jest uzyskanie trwałej rentowności oraz odbudowa wskaźników kapitałowych. Ścieżka dojścia do tych celów jest wyznaczona i obejmuje zmniejszanie kosztów przy równoczesnym wypracowywaniu atrakcyjnej, rentownej po uwzględnieniu kosztów ryzyka, oferty produktowej. Istotnym elementem tej ścieżki jest także ograniczanie sumy bilansowej w taki sposób, by proces ten był optymalny z punktu widzenia planu naprawy Banku” – podsumował Pruski.

Aktywa razem banku wyniosły 18,65 mld zł na koniec III kw. 2019 r.

Aktywa razem banku wyniosły 18,65 mld zł na koniec III kw. 2019 r. wobec 20,47 mld zł na koniec 2018 r.

W I-III kw. 2019 r. bank miał 65,49 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 396,39 mln zł straty rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 30,73 mln zł wobec 156,79 mln zł straty rok wcześniej.

Idea Bank odbudował rentowność, myśli o podniesieniu kapitału nawet w 2020 r.

Odzyskanie rentowności i wypracowanie zysku netto przez Idea Bank w III kw. 2019 r. daje nadzieję, że taki trend będzie kontynuowany w kolejnych okresach, uważa prezes Jerzy Pruski. Jeśli sprawdzi się pozytywny scenariusz, bank już w 2020 r. może wrócić do pracy nad podniesieniem kapitału.

„Wyniki finansowe za III kw. 2019 r. pokazują skuteczność przyjętej strategii polegającej na szybkim odzyskaniu rentowności. Mimo, że zakończył się proces pozyskiwania inwestora, to pozytywne wyniki powodują, że nadal możemy pracować nad podniesieniem kapitału” – powiedział Pruski na konferencji prasowej.

„To cześć strategii, która będzie kontynuowana, jeżeli będzie trwała tendencja poprawy rentowności i wyników. Wraz z ich utrzymaniem lub wzrostem, będziemy mogli wrócić do działań związanych z dokapitalizowaniem banku” – dodał.

Pruski podkreślił, że jeżeli wszystkie działania będą kontynuowane z sukcesem, to Idea Bank nie będzie zwlekał z decyzją o podniesieniu kapitału. Jego zdaniem możliwymi rozwiązaniami jest zarówno inwestor branżowy, jak i SPO.

„Jeżeli wszystko ułoży się pozytywnie, to rozpoczniemy prace nawet w 2020 r. Nie mamy nowych sygnałów od głównego inwestora, więc będziemy skupiać się na poszukiwaniu rozwiązań na zewnątrz lub u innych inwestorów” – wskazał prezes.

Na razie jednak bank skupia się na kontynuacji procesu restrukturyzacyjnego, który ma do 2021 r. obniżyć koszty działania instytucji o 100 mln zł.

„Trwa całkowita przebudowa sieci, tworzymy lekkie oddziały, których mamy obecnie 10, a do połowy 2020 r. powstanie kolejnych 17. Bank rozwija także zdalne kanały dystrybucji, wdraża nowoczesne, mobilne rozwiązania dla klientów oraz koncentruje się na sprzedaży produktów kredytowych” – wyliczył Pruski.

Prezes przypomniał, że spadek kosztów funkcjonowania banku przyczynił się do wypracowania dodatniego wyniku finansowego w III kw. i ten trend będzie kontynuowany. Kolejnym czynnikiem poprawiającym wyniki Idea Banku będzie wprowadzanie – wraz z poprawą kondycji – nowych, rentownych produktów.

„Systematycznie spadają także koszty ryzyka, więc wraz z upływem czasu także ten czynnik będzie pozytywnie wpływał na wyniki banku” – zaznaczył Pruski.

Według prezesa, Idea Bank jest otwarty na kontynuację procesu naprawy lub pozbywania się części aktywów. Nadal trwają m. in. prace nad restrukturyzają Tax Care po odrzuceniu przez sąd wniosku o upadłość, choć obecnie każde rozwiązanie, z upadłością włącznie, jest nadal możliwe.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro-, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 20,47 mld zł na koniec 2018 r.

Źródło: ISBnews