Idea Bank: Podatkowa Grupa Kapitałowa będzie kwestionować ustalenia kontroli dotyczącej CIT

Idea Bank: Podatkowa Grupa Kapitałowa będzie kwestionować ustalenia kontroli dotyczącej CIT
Idea Bank - Logo (źródło: Idea Bank S.A.)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podmioty, które wchodziły w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK) Idea Banku nie zgadzają się z ustaleniami zawartymi w wynikach kontroli dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) za 2016 rok, w związku z czym w postępowaniu podatkowym zamierzają kwestionować ustalenia kontroli, zapowiedział Idea Bank.

Podmioty, które wchodziły w skład PGK @IdeaBank, nie zgadzają się z ustaleniami zawartymi w wynikach kontroli, w związku z czym w postępowaniu podatkowym zamierzają kwestionować ustalenia kontroli #podatki #CIT @IdeaBankSA

12 grudnia br. bank podał, że w wyniku kontroli przeprowadzonej przez organ kontroli celno-skarbowej w PGK Idea Banku organ kontrolujący uznał, że kwota różnicy pomiędzy podatkiem dochodowym wykazanym w zeznaniu podatkowym za rok 2016 przez PGK Idea Bank, a podatkiem należnym według organu wynosi 26,9 mln zł.

Czytaj także: Idea Bank po kontroli celno-skarbowej. Co wykazała?

„Zarząd Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, jako podmiot reprezentujący Podatkową Grupę Kapitałową Idea Bank (PGK Idea Bank) informuje, że emitent oraz pozostałe podmioty wchodzące w skład PGK Idea Bank, po przeprowadzeniu analiz prawno-podatkowych, nie skorzystają z prawa do złożenia korekty deklaracji CIT-8A, tj. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), przez PGK Idea Bank za rok podatkowy trwający w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.” – czytamy w komunikacie.

Podmioty, które wchodziły w skład PGK Idea Bank, nie zgadzają się z wynikami kontroli

„Podmioty, które wchodziły w skład PGK Idea Bank, nie zgadzają się z ustaleniami zawartymi w wynikach kontroli, w związku z czym w postępowaniu podatkowym zamierzają kwestionować ustalenia kontroli. Emitent nie wyklucza, iż w przyszłości wyniki kontroli, przy niekorzystnym dla emitenta rozstrzygnięciu, mogą wpłynąć na wyniki finansowe emitenta. Informacje o dalszych kluczowych etapach przedmiotowej sprawy emitent będzie przekazywać w odrębnych raportach” – czytamy dalej.

Idea Bank informował wcześniej, że przysługuje mu prawo złożenia korekty uprzednio złożonej deklaracji podatkowej.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 20,47 mld zł na koniec 2018 r.

Źródło: ISBnews