Idea Bank: BFG wniósł sprzeciw wobec sprzedaży akcji Idea Money

Idea Bank: BFG wniósł sprzeciw wobec sprzedaży akcji Idea Money
Idea Bank - Logo (źródło: Idea Bank S.A.)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) - kurator Idea Banku - wniósł do właściwego sądu sprzeciw do uchwał zarządu i rady nadzorczej banku dotyczących wyrażenia zgody na sprzedaż akcji spółki Idea Money (IM) oraz zmiany warunków emisji posiadanych przez Idea Bank obligacji wyemitowanych przez Idea Expert (obecnie Idea Money), podał Idea Bank.
#BFG - kurator @IdeaBankSA - wniósł do sądu sprzeciw do uchwał zarządu i rady nadzorczej banku dotyczących wyrażenia zgody na sprzedaż akcji spółki #IdeaMoney #IdeaBank

„W związku z powyższym warunek zawieszający określony w zawartej umowie sprzedaży akcji IM nie ziścił się i nie doszło do przeniesienia akcji z Idea Banku odpowiednio na rzecz Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich oraz Idea Getin Leasing i ich wydania tytułem sprzedaży, podsumowano” – czytamy w komunikacie.

Informacja przekazana przez BFG nie zawierała uzasadnienia wniesienia sprzeciwu, podano także.

Czytaj także: Idea Bank podpisał z Getin Noble Bankiem list intencyjny ws. sprzedaży wierzytelności o wartości do 2 mld zł >>>

30 lipca br. Idea Bank podpisał z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich (Fundacją JLC) oraz Idea Getin Leasing (IGL) umowę sprzedaży 7 009 055, tj. 65%, akcji spółki zależnej Idea Money. Wówczas podano, że zawarcie umowy sprzedaży akcji na rzecz Fundacji JLC oraz na rzecz IGL nastąpiło z zastrzeżeniem warunku zawieszającego, polegającego na uzyskaniu przez emitenta oświadczenia BFG działającego jako kurator emitenta o braku wniesienia sprzeciwu do uchwał organów emitenta wyrażających zgodę na sprzedaż akcji IM lub bezskutecznym upływie 14-dniowego terminu do zgłoszenia przez kuratora do właściwego sądu sprzeciwu do ww. uchwał organów spółki.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

Źródło: ISBnews