Idea Bank: 1,89 mld zł straty netto w 2018 r.

Idea Bank: 1,89 mld zł straty netto w 2018 r.
Źródło: Idea Bank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Idea Bank odnotował 1 891,82 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 231,07 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

#JerzyPruski, prezes @IdeaBankSA: za nami najtrudniejszy rok w historii Idea Banku. W obliczu poniesionych strat naszym głównym celem strategicznym jest wzmocnienie współczynników kapitałowych oraz poprawa rentowności #IdeaBank

Idea Bank wykazał na koniec 2018 r. stratę na poziomie jednostkowym w wysokości 1 614 mln zł oraz 1 892 mln zł na poziomie skonsolidowanym. Tak wysoka strata finansowa była spowodowana przede wszystkim koniecznością utworzenia rezerw i odpisów na należności oraz inne aktywa grupy, w tym przede wszystkim dodatnią wartość firmy. Dokonane odpisy w szczególności dotyczyły:

* odpisów dotyczących spółek zależnych i stowarzyszonych (w kwocie 553 mln zł);

* ryzyka kredytowego – w wyniku przeglądu i zmiany modelu szacowania strat (w kwocie 407 mln zł);

* utworzenia odpisu aktualizującego wartość aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (w kwocie 399 mln zł);

* zawiązania rezerwy związanej ze zwrotem prowizji od produktów ubezpieczeniowych powiązanych z umowami kredytu (w wysokości 358 mln zł)” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Więcej najnowszych wiadomości o Idea Banku >>>

Zdecydowana większość wprowadzonych rezerw i odpisów na należności miała charakter jednorazowy, a ich źródła związane są z przeszłością, podkreślił bank.

„Dokładne zbadanie bilansu banku, a następnie upublicznienie wszystkich zaszłości, jest warunkiem niezbędnym, żebyśmy mogli mówić o nowym otwarciu w działalności Idea Bank. W taki proces wpisane są wysokie koszty. Musimy się z tym zmierzyć, żeby być wiarygodnymi – wobec rynku, inwestorów, akcjonariuszy” – wskazał członek zarządu ds. finansowych Piotr Miałkowski, cytowany w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 542,71 mln zł wobec 755,44 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął -221,93 mln zł wobec 261,35 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 20,47 mld zł na koniec 2018 r. wobec 23,69 mld zł na koniec 2018 r.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2018 r. wyniosła 1 614,37 mln zł wobec 346,76 mln zł zysku rok wcześniej.

W 2018 r. w banku skumulowały się negatywne skutki błędów poprzednich lat, które przełożyły się zarówno na wyniki jednostkowe, jak i skonsolidowane. Kolejnym elementem obciążającym wynik jest koszt wychodzenia z kryzysu płynnościowego, jaki wybuchł w listopadzie 2018 r. Zdaniem zarządu banku, proces rozliczania się z przeszłością jest pod względem finansowym zakończony. Dziś Idea Bank jest silniejszy o tamte doświadczenia, podkreślono w materiale.

Najtrudniejszy rok w historii Idea Banku

„Za nami najtrudniejszy rok w historii Idea Banku. W obliczu poniesionych strat naszym głównym celem strategicznym jest wzmocnienie współczynników kapitałowych oraz poprawa rentowności. – Prowadzone działania są nakierowane na uzyskanie wsparcia kapitałowego od inwestora i ewentualną fuzję z GNB. Rozważamy również poszukiwanie inwestora dla Banku działającego samodzielnie. Ponadto, Bank opracował alternatywną strategię opartą na obniżeniu skali prowadzonej działalności i zmniejszeniu kosztów. Dzięki tym działaniom zostałyby przywrócone wskaźniki kapitałowe do wymaganego poziomu. W opinii banku, takie zmiany w perspektywie kilku lat pozwolą na trwałą odbudowę rentowności w oparciu przede wszystkim o rozwój oferty leasingowej, depozytowej oraz lokat terminowych i rachunków oszczędnościowych” – skomentował prezes Jerzy Pruski, cytowany w komunikacie.

Nowy model biznesowy

Idea Bank podkreśla, że stopniowo wdraża nowy model biznesowy oparty o bezpieczne produkty i lekką, niskokosztową strukturę organizacyjną, która jest możliwa dzięki nowym technologiom IT i rozwiązaniom umożliwiającym korzystanie z usług bankowych online. Bank stale wzbogaca ofertę o produkty nakierowane na realizację potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw (zaliczają się do nich m.in. integracja bankowości internetowej Idea Cloud z platformą do elektronicznej obsługi faktur – Chmura Faktur, kasoterminale #Ideapay czy projekt Idea Spot). Podwyższył także bezpieczeństwo bankowości internetowej wprowadzając system zabezpieczający transakcje IBM Trusteer.

„Ekipa, która dziś zarządza bankiem, to zespół, który podjął się przeprowadzenia niezwykle trudnego projektu. Naszym zadaniem jest przygotowanie Idea Banku do skomplikowanej transakcji, której celem jest wzmocnienie kapitałowe oraz odbudowa rentowności. Dzisiaj kończymy etap rozliczania się z przeszłością. Drugim, równie ważnym elementem tego projektu, jest restrukturyzacja, wdrożenie nowego modelu biznesowego, który pozwoli bankowi rozwijać się w sposób organiczny, dzięki stabilnemu poszerzaniu bazy klientów. Oba te procesy przebiegają w banku symultanicznie i w stałym kontakcie z organami nadzoru” – podsumował Pruski.

Idea Bank liczy na szybkie pozyskanie inwestora

Idea Bank jest w procesie poszukiwania inwestora finansowego, a ostatnie działania restrukturyzacyjne i poprawa działania wewnątrz organizacji powinna być dla potencjalnego nabywcy zachętą do złożenia oferty, poinformował prezes Jerzy Pruski. Jeżeli jednak proces ten będzie się przedłużał, bank ma scenariusze alternatywne, których realizacja zapewni szybką odbudowę wskaźników regulacyjnych.

„Od IV kw. 2018 r. bardzo wzmocniliśmy system zarządzania i kontroli ryzyka. Oczywiście, nie jest to zauważalne od razu, ale dzięki zidentyfikowaniu problemów systematyczna poprawa będzie widoczna” – powiedział Pruski na konferencji prasowej.

Prezes przypomniał, że bank jest w procesie poszukiwania inwestora, a od lutego trwa proces due diligence przez wybrane fundusze. Obecnie badają one wyniki IV kw. Gdyby jednak scenariusz zakładający pozyskanie finansowania zewnętrznego się nie udał, to przygotowane są rozwiązania alternatywne.

„Gdyby proces dokapitalizowania banku nie został sprawnie zrealizowany, to przede wszystkim skupimy się na przejrzeniu aktywów ważonych ryzykiem (RWA), co pozwoli jednorazowo i skokowo poprawić sytuację banku. To z kolei pozwoliłoby nam skupić się na tym, czym dobrze się znamy, a więc np. obsłudze leasingu” – wskazał Pruski.

Prezes zapewnił, że dostrzega duże szanse powodzenia strategii wyjścia Idea Bank na prostą i uzyskania zadowalających wskaźników płynnościowych.

„Luka kapitałowa na poziomie skonsolidowanym niecałe 1,3 mld zł, ale w bardzo krótkim czasie jesteśmy w stanie pokazać wskaźniki zadowalające potencjalnych inwestorów. Alternatywą jest obniżenie RWA i sumy bilansowej, czyli sprzedaż części aktywów. To realny scenariusz, pozwalający na szybkie spełnienie wskaźników regulacyjnych” – powiedział Pruski.

Prezes podkreślił, że bank jest zdeterminowany, by skutecznie przeprowadzić jeden z zakładanych scenariuszy, a wszystkie dotychczasowe działania restrukturyzacyjne szły właśnie w tę stronę.

„Będziemy poszukiwali inwestora dla Idea Banku lub połączonych banków [z Getin Noble Bank], a jeżeli nie uda się tego szybko dokonać, to wdrożymy alternatywny scenariusz. Na dziś jednak nie chcemy podawać konkretnych terminów realizacji poszczególnych kroków” – wyjaśnił Pruski.

Prezes przypomniał, że proces poszukiwania inwestora Idea Bank rozpoczął w grudniu, więc i tak przebiega on – w jego opinii – sprawnie. Podobnie jak wszelkie uzgodnienia i kontakty z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF).

„W całym tym procesie należy również pamiętać, że będziemy musieli znaleźć kompromis między wskaźnikami regulacyjnymi a rentownością. Ponieważ na pierwszym miejscu musi być utrzymanie płynności, więc w przypadku zbudowania stałej rentowności nie mówimy o horyzoncie liczonym w miesiącach, ale latach” – podsumował Pruski.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r.

Źródło: ISBnews