Hotele w Europie Środkowej coraz bardziej atrakcyjne dla inwestorów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

cushman.wakefield.01.400x104Wartość transakcji inwestycyjnych zawartych w sektorze nieruchomości hotelowych Europy Środkowej w pierwszej połowie 2015 r. przekroczyła 265 mln euro

  • W pierwszym półroczu 16 hoteli zmieniło właścicieli w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (8 w tym samym okresie ubiegłego roku).
  • Dział Nieruchomości Hotelowych na Świecie firmy Cushman & Wakefield doradzał przy wszystkich transakcjach, w których uczestniczył niezależny doradca inwestycyjny.
  • Perspektywy dla rynku inwestycji w nieruchomości hotelowe w Europie są bardzo obiecujące. Sektorem tym interesują się inwestorzy z całego świata, ponieważ może on zaoferować większe zyski wobec przewidywanej poprawy warunków na rynku transakcyjnym i zwiększenia akcji kredytowej instytucji finansowych.

Coraz lepsze wskaźniki
W pierwszych sześciu miesiącach 2015 r. hotele w Europie odnotowały znaczny wzrost kluczowych wskaźników efektywności w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Średnia cena za pokój wzrosła o 8% do 112 euro, wskaźnik obłożenia wzrósł do 68% w porównaniu do 65% w tym samym okresie 2014 r., a przychód na jeden dostępny pokój (RevPar) wzrósł o 11% osiągając poziom 76 euro.

Frédéric Le Fichoux, dyrektor sekcji rynku hotelowego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej firmy Cushman & Wakefield, powiedział: „Do głównych czynników wzrostu rynku hotelowego w 2015 r. należy zaliczyć niezmiennie dużą liczbę turystów przyjeżdżających do Europy z całego świata, w tym z Azji, silny kurs dolara umacniający popyt ze strony Amerykanów oraz wydarzenia w Afryce Północnej, które skłaniają do podróżowania po Europie”.

Pomimo utrzymującej się niepewności gospodarczej i politycznej w Europie, sektory turystyczny i hotelarski mogą pochwalić się dobrymi wynikami w 2014 r. Odnotowały rekordową liczbę zagranicznych turystów (prawie 600 mln) oraz sprzedanych dób hotelowych (2,7 mld). W tym roku dane mogą być jeszcze lepsze.

Na powyższych czynnikach makroekonomicznych najbardziej zyskały Praga, Budapeszt, Bratysława i Warszawa. Jednak na tle wymienionych miast regionu najbardziej wyróżnia się Praga, która odnotowała najwyższą dynamikę wzrostu sektora hotelowego – w ujęciu rocznym średnia cena za pokój wzrosła o 10,4% do 80,3 euro, a przychód RevPar wzrósł o 18% do 54,7 euro.

150825.lotus.therme.400x

Nowe inwestycje
Dwucyfrowe wzrosty, lepszy dostęp do finansowania dłużnego oraz większe zainteresowanie inwestorów regionem sprawiają, że rośnie aktywność inwestycyjna zarówno pod względem podaży produktów inwestycyjnych, jak i projektów deweloperskich.

Pomimo ograniczonych możliwości realizacji nowych inwestycji w regionie, wiele międzynarodowych sieci hotelowych analizuje ten rynek pod kątem potencjalnego poszerzenia portfela marek.

Według dostępnych danych w najbliższym czasie w segmencie hoteli 3-5-gwiazdkowych do 2016 r. w Warszawie i Budapeszcie powstanie odpowiednio 764  i 500 nowych pokoi, natomiast praski rynek wzbogaci się o 727 pokoje w okresie do 2017 r.

Nowe trendy
W bieżącym roku operatorzy hotelowi będą dążyć przede wszystkim do zwiększenia zadowolenia gości podczas pobytu, oferując im nowe produkty i usługi z kategorii wellness, a także do poprawy wskaźnika RevPar poprzez rezerwacje bezpośrednie. Właściciele hoteli, którzy podniosą standard swoich obiektów oraz wykorzystają nowy trend obserwowany w sektorze hotelarskim, mogą liczyć na wzrost i wyższe zyski w 2015 r.

Oprócz prognoz i uwarunkowań gospodarczo-politycznych uwagę operatorów hotelowych będą przykuwać także inne czynniki specyficzne dla tego sektora, między innymi alternatywne modele biznesowe, w tym rosnąca popularność serwisu Airbnb.

Frédéric Le Fichoux powiedział: „Hotelarze uważnie analizują koszty operacyjne i cały czas dążą do poprawy jakości obsługi. Przykładem tego są wprowadzane innowacyjne technologie w miejscach ogólnodostępnych, umożliwiające między innymi meldowanie się w hotelu samodzielnie lub za pomocą urządzeń mobilnych, które mogą być wykorzystywane także do otwierania drzwi hotelowych bez użycia klucza”.

Ponadto coraz więcej podróżujących chce utrzymać zdrowy styl życia również podczas wyjazdu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów hotele oferują różnego rodzaju programy takie jak „pokoje wellness” w hotelu MGM Grand. Innym przykładem jest współpraca sieci Westin z firmą New Balance, dzięki której goście hotelowi mogą wypożyczyć strój i obuwie do treningu. Dzięki wzbogaceniu oferty o rozwiązania skierowane do turystów dbających o zdrowy styl życia hotele mają szansę pozyskać gości z zupełnie nowych segmentów rynku.

Wiodące marki takie jak Sheraton i Marriott zmieniają również dotychczasowe podejście do roli lobby hotelowego, które może także pełnić funkcję sali konferencyjnej, miejsca indywidualnej pracy czy przestrzeni restauracyjnej.

Zarządzający hotelami, którzy wykorzystają powyższe trendy, mogą zyskać wyraźną przewagę nad konkurencją w przyszłym roku. Testując każde nowe rozwiązanie liderzy sektora hotelowego mogą precyzyjnie przewidzieć, które programy się sprawdzą i gdzie, oraz jak je dostosować do indywidualnych potrzeb, aby wypracować maksymalny zysk przy minimalnym ryzyku.

150825.hoteleŹródło: STR Global

Jitka Kvartkova
PR Manager
Cushman & Wakefield Czech & Slovakia