Horyzonty Bankowości 2019: Pierwsze e-dowody osobiste trafiły pod strzechy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Dokładnie dwadzieścia lat temu Finlandia, jako pierwszy kraj Unii Europejskiej, wprowadziła do obiegu dowody osobiste wyposażone w warstwę cyfrową. Dwie dekady później, 4 marca 2019 r., do grona emitentów elektronicznych dokumentów tożsamości dołączyła wreszcie Polska.

Dariusz Kozłowski
wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Konieczność przygotowania wielofunkcyjnych dowodów osobistych, w pełni dostosowanych do wymogów ery cyfrowej, dostrzegano nad Wisłą jeszcze u schyłku XXI stulecia, natomiast u progu obecnej dekady postanowiono ten ambitny zamiar wcielić w życie. Pierwotny projekt, oznaczony kryptonimem pl.ID, nie był łatwy: oprócz sporządzenia wzorca nowego dokumentu i zapewnienia należytej infrastruktury do jego obsługi konieczne było przeprowadzenie odpowiednich zmian w otoczeniu regulacyjnym, uwzględniających stosowanie e-dowodów. 28 marca 2007 r. projekt pl.ID został wpisany w Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010, a 7 czerwca 2010 r 85% środków niezbędnych na jego realizację zostało zatwierdzone przez władze unijne jako tzw. duży projekt, co było równoznaczne ze zobowiązaniem się władz polskich do wdrożenia planowanych rozwiązań w praktyce. Pomimo jednoznacznego stanowiska Komisji Europejskiej w tej materii, kolejne lata prac nad cyfryzacją podstawowego dokumentu Polaków przebiegały nader opornie. Czynnikiem przełamującym impas okazał się dopiero nadchodzący termin rozliczenia unijnej dotacji w wysokości przeszło 150 mln zł, którą państwo polskie otrzymało na ten cel. W przypadku niezrealizowania projektu do 31 marca br., znaczna część dotacji musiałaby być bezwzględnie zwrócona. Perspektywa ta spowodowała nagle przyspieszenie prac nad nowymi regulacjami: 25 lipca ub.r. projekt nowelizacji ustawy o dowodach osobistych trafił pod obrady Sejmu, a już 7 grudnia 2018 r. gotowe przepisy przekazano prezydentowi do podpisu.

Nowe funkcje, nowe zabezpieczenia

Jak prezentuje się nowy dokument, który począwszy od 4 marca br., będzie można odbierać w urzędach? E-dowód odróżnia się znacząco od dotychczasowych wzorców kolejnych generacji plastikowych dokumentów, wydawanych sukcesywnie od 15 stycznia 2001 r. Zmiany stanowią po części efekt wprowadzenia nowych, skuteczniejszych niż dotychczasowe, zabezpieczeń przed fałszerstwem. Wśród elementów protekcyjnych wskazać można liczne mikrodruki zarówno pozytywowe, jak i negatywowe, grawerowania powierzchni oraz niektórych nadruków na tzw. wyskok, przejścia kolorystyczne w obrębie linii giloszowych, zastosowanie elementów optycznie zmiennych, MLI (Multiple Laser Image) oraz nadruków widocznych w promieniowaniu ultrafioletowym. Równocześnie zrezygnowano z niektórych zabezpieczeń obecnych we wcześniejszej wersji, jak choćby z zabezpieczenia recto/verso, który skądinąd okazał się jednym ze skutecznych elementów protekcyjnych. Gruntownie zmieniony został również rozkład danych na obu stronach nowego dokumentu Obecne rozmieszczenie pól wypełnia wymagania stawiane dla dokumentów podróży określone w dokumencie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) nr 9303, co oznacza, że wraz z zapisaną cechą biometryczną (zdjęciem twarzy) nowy dowód osobisty może być wykorzystywany do automatycznego przekraczania samoobsługowych bramek kontroli granicznej znajdujących się w Unii Europejskiej.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK