Horyzonty Bankowości 2015: Zwiększone czy zmniejszone bezpieczeństwo?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2015.03.foto.122.400xOd 1 marca obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego. Umieszczono na nim mniej informacji. Czy będą problemy z identyfikacją klienta banku?

Bohdan Szafrański

Dla sektora finansowego kluczowe jest pewne identyfikowanie klientów, np. zakładających konto czy ubiegających się o kredyt. Dotychczas w dowodzie osobistym znajdowały się informacje o adresie zameldowania, wzroście, kolorze oczu i zeskanowany wzór podpisu.

W dowolnym urzędzie

Zgodnie z nowelizowaną ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych termin zniesienia obowiązku meldunkowego ustalono na 1 stycznia 2016 r. Nic dziwnego – obowiązujące obecnie przepisy są uciążliwe dla obywateli. Na dodatek w wielu wypadkach adres zameldowania jest inny niż faktyczne miejsce zamieszkania. Dotychczas każda zmiana miejsca zameldowania wiązała się każdorazowo z wymianą dowodu osobistego, teraz nie będzie to już potrzebne. Co więcej, wniosek o jego wydanie będzie można złożyć w dowolnej gminie, niezależnie od miejsca zamieszkania. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu elektronicznego Rejestru Dowodów Osobistych, do którego dostęp będą miały urzędy gmin. Z kolei brak wzoru podpisu umożliwi w przyszłości składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego w formie elektronicznej. Uznano, że informacje o kolorze oczu, wzroście i skan podpisu posiadacza nie potwierdzają tożsamości obywatela. Kolor oczu można zmienić za pomocą szkieł kontaktowych. Wzór podpisu zmienia się w czasie, a informacja o wzroście jest trudna do weryfikacji i niewiele wnosi. Dowód będzie zawierał wiele nowych zabezpieczeń, m.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie posiadacza, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Ma to utrudnić jego podrobienie. Będzie na nim też umieszczona informacja o obywatelstwie polskim i opisy pól w języku angielskim, co ma ułatwić posługiwanie się dowodem w trakcie podróży zagranicznych. Jeśli chodzi o dane adresowe, to urzędy będą mogły informacje podawane przez petenta zweryfikować w rejestrze PESEL. W bankach i u notariusza ma wystarczy oświadczenie potwierdzone własnoręcznym podpisem.

Dorośliśmy do nowego?

Od dawna zarzuca się naszej administracji, że traktuje nas jak potencjalnych przestępców i oszustów. I postuluje się, by oświadczenie obywatela przyjmować jako dowód prawdziwości. Czy jako społeczeństwo dorośliśmy do tego? Czy zmiana dowodów osobistych nie otworzy drogi do ewentualnych nadużyć? Na szczęście mamy też inne dokumenty, które potwierdzą naszą tożsamość – np. paszport (ró...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI