Horyzonty Bankowości 2013: Teoria monetarna Misesa a potrzeba reformy współczesnej teorii makroekonomii

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Kryzys ekonomiczny dotykający znaczną liczbę krajów Zachodu dość mocno dynamizuje dyskusję ekonomiczną, prowadząc z jednej strony do podważania utrwalonych już mocno dogmatów, z drugiej zaś następuje intensyfikacja poszukiwań nowych paradygmatów, pozwalających lepiej dostrzec istotę obecnych problemów.

W tym kontekście ciekawy jest niedawny artykuł Claudio Borio (The Financial Cycle and Macroecnomics: What have we learnt?, BIS 2012). Zwrócenie uwagi na tego ekonomistę jest o tyle uzasadnione, że był on jednym z niewielu ekonomistów „głównego nurtu”, który już na początku obecnej dekady wskazywał na elementy, które później były istotnymi częściami kryzysu „post-lehmanowskiego” (Whither monetary and financial stability? The implications of evolving policy regimes, BIS 2004).

Wskazywał wtedy na nierównowagi, do których powstania przyczynia się liberalizacja rynków finansowych działających w otoczeniu polityki monetarnej nakierowanej na kontrolę średnioterminowej inflacji – co niestety pozwala na narastanie nierównowag, które mogą mieć (i – jak pokazała historia – m iały) dość burzliwe zakończenie. Wspomniana wyżej najnowsza publikacja ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI