Horyzonty Bankowości 2013: Priorytety regulatora

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2013.03.foto.026.150xZ Wojciechem Kwaśniakiem, zastępcą przewodniczącego KNF rozmawia Grzegorz Brudziński

Na jakiej tematyce skupią się w najbliższym czasie eksperci KNF?

– Bancassurance, corporate governance i płynność banków to obszary, na których swą aktywność zamierza skupić w najbliższych miesiącach Komisja Nadzoru Finansowego, gdy tylko zakończy prace nad rekomendacjami S i T rozpoczęte w ubiegłym roku. Po tych tematach przyjdzie czas na kwestie związane z działalnością banków na rynku międzybankowym oraz ze standardami pracy biegłych rewidentów

Co przemawiało za takim wyborem priorytetów?

– Przede wszystkim zdrowy rozsądek, bo jesteśmy w sytuacji olbrzymiej aktywności międzynarodowych regulatorów i nie jesteśmy w stanie określić ani ostatecznej wymowy proponowanych rozwiązań ani terminów zakończenia prac. Mówię tu przede wszystkim o unijnym pakiecie CRDIV/CRR, ale też trzeba pamiętać o toczących się równolegle negocjacjach w sprawie systemów gwarantowania depozytów czy uporządkowanej likwidacji banków na terenie Unii Europejskiej. Rozstrzygnięcia w tych obszarach będą miały ogromny wpływ na otoczenie, w jakim funkcjonuje polski sektor bankowy i dlatego nie chcemy własnymi działaniami powiększać obszaru niepewności, z którym musi się on zmierzyć. Staramy się koncentrować na tym, co wiąże się z dobrą praktyką działania banków w obecnych warunkach rynkowych, pamiętając też, że istniejące standardy dobrze chroniły polską bankowość przed kryzysem. Inspiracją do zmian są wnioski, jakie płyną z przeglądu istniejących regulacji krajowych, zwłaszcza tych, które nie przystają do bieżącej sytuacji, a oprócz tego odbierane sygnały z rynku. Można się zatem spodziewać z naszej strony nowych rekomendacji określających dobre praktyki działalności bankowej. W wyjątkowych przypadkach będziemy rozważać potrzebę korekty innych aktów prawnych, ale głównie tam, gdzie zmiany na rynku, jakie zaszły od chwili ich wydania są już znaczące. Jeśli chodzi o dynamikę prac, to w pierwszej połowie roku chcemy się skoncentrować na sprawach najpilniejszych tak, aby weszły one do obiegu jeszcze w tym roku. Liczymy się natomiast, że kwestie podjęte jesienią będą finalizowane w kolejnym roku.

Podobnie jak to się dzieje teraz?

– Tak. Jeśli cofniemy się do ubiegłego roku, to już wtedy dokonaliśmy pewnych korekt w otoczeniu regulacyjnym. Wprowadziliśmy zmiany w Rekomendacji J dotyczącej bankowych baz danych związanych z rynkiem nieruchomości, zmieniliśmy zapisy uchwały regulującej kwestie koncentracji ryzyka, a także nową uchwałę w sprawie outsourcingu. W ostatnich miesiącach 2012 r. rozpoczęliśmy prócz tego proces intensywnych konsultacji odnośnie kształtu nowelizacji rekomendacji T i S, który finalizujemy w pierwszym kwartale br. Do tego trzeba dodać dwie ważne rekomendacje M i D. Rekomendacja D dotyczy funkcjonowania systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, a tym samym jest częścią szeroko rozumianego ryzyka operacyjnego. Tu akurat pojawiła się potrzeba uwzględnienia stanowiska Komitetu Bazylejskiego oraz europejskiego nadzoru. Do tego doszły także wnioski z naszych obserwacji działalności sektora. Na implementację Rekomendacji D banki mają czas do końca 2014 r. Bardzo szeroki katalog spraw porusza za to Rekomendacja M, która redefiniuje jakościowo zarządzanie ryzykiem operacyjnym. Ma to bardzo konkretny wymiar, ponieważ za tym idą wymogi kapitałowe. Na jej wprowadzenie banki mają czas do połowy br. W przypadku obu rekomendacji zwróciliśmy się dodatkowo indywidualnie do banków, aby dokonały przeglądu istniejących procedur i przedstawiły nam harmonogram wprowadzania zaleceń wydanych rekomendacji do własnej praktyki. I nie ukrywam, że będziemy to monitorować.

Jednak punkt ciężkości to…

-…bancassurance. Równolegle do prac nad nowelizacją rekomendacji T i S, zbieraliśmy informacje, rozsyłaliśmy do banków ankiety, a na początku roku skupiliśmy się na przygotowaniu podsumowania oraz założeń do całkowicie nowej rekomendacji dotyczącej współpracy banków z zakładami ubezpieczeń. Naszym celem jest, aby po konsultacjach została ona przyjęta w tym roku i stopniowo wchodziła do praktyki działalności bankowej. Zresztą jeden z elementów pojawił się już w propozycji Rekomendacji S. Sytuacja jest tu o tyle nietypowa, że produkty ubezpieczeniowe są oferowane nie tylko przez banki. Dlatego postulujemy, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI