Horyzonty bankowości 2012: Prezentacja: Bancassurance szansą dla klientów na szerszy dostęp do kredytu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.04.2012.foto.129.a.150xBancassurance to w ostatnich latach bardzo ważny segment rynku ubezpieczeń. Zjawisko gospodarcze, jakim jest bancassurance, rozwinęło się w Polsce dynamicznie, będąc odpowiedzią na kryzys w latach 2008-2009, kiedy to współpraca banku z ubezpieczycielem zwiększała bezpieczeństwo banków oraz pośrednio powierzonych im depozytów klientów. Jak wskazują dane z końca 2011 r., rynek bancassurance obejmował ponad 50 proc. składki przypisanej brutto w całości rynku ubezpieczeń działu I i prawie 9 proc. składki przypisanej brutto w dziale II.

Katarzyna Kasztelan-Przybylska, dyrektor Biura Bancassurance, Concordia Ubezpieczenia

Partnerstwo bancassurance przyczyniło się do wzrostu dostępności wielu produktów kredytowych. Klient, który nie posiada tzw. wkładu własnego lub pełnego zabezpieczenia kredytu, może korzystać z kredytu hipotecznego, jeżeli spełnił inne warunki wymagane przez bank, kredyt gotówkowy często udzielany jest bez żadnych zabezpieczeń, jeżeli klient pracuje i ubezpieczy się np. w zakresie od utraty pracy. W ramach bancassurance powstały produkty zmniejszające ryzyko samego banku, jak i klienta, takie jak nieoferowane nigdzie poza bankami ubezpieczenie od utraty pracy, nieuprawnionego użycia karty czy ubezpieczenia płatności, spłaty kredytu w przypadku utraty zdrowia bądź śmierci kredytobiorcy. Oznacza to, że brak spłaty kredytu z wyżej wymienionych przyczyn przejmuje ubezpieczyciel, odciążając klienta i bank.

Widać wyraźnie, że usługa bankowa i ubezpieczeniowa uzupełniają się wzajemnie, co potwierdzają doświadczenia rynków: francuskiego, niemieckiego, holenderskiego czy wreszcie polskiego. Bancassurance spełnia ważną rolę w udostępnianiu kredytów, a nawet pozwolę sobie postawić tezę, że brak współpracy w ramach bancassurance może spowodować zakłócenia rozwoju rynku, na przykład przesunięcie dużej grupy klientów do instytucji ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI