Holding Sadowski z nowym systemem CRM

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nowe.technologie.06.250x167Demo Effective Launching - jedna z najbardziej rozpoznawalnych agencji reklamowych oraz PRO Media House - niezależny dom mediowy, pracują z nowym systemem CRM. Za wdrożenie wsparte środkami z dotacji PO IG 8.2, odpowiadali specjaliści Grupy Unity.

– Decyzję o wdrożeniu dedykowanego systemu CRM podjęliśmy z kilku powodów. Po pierwsze, by budować przewagę konkurencyjną, dzięki ulepszeniu komunikacji z naszymi Klientami. Chcieliśmy zaoferować im narzędzie dostępne o każdej porze dnia, które da im wgląd w poszczególne etapy realizowanych projektów – tłumaczy Marcin Maciejewicz z DEMO Effective Launching.

Przedstawiciel Holdingu Sadowski dodaje, że wśród kolejnych priorytetów, jakie firma brała pod uwagę przy wdrożeniu, była optymalizacja procesów biznesowych i usprawnienie realizacji projektów. Dziś te cele udaje się osiągać dzięki odpowiednim funkcjonalnościom systemu. Nowy CRM pozwala na uporządkowanie pracy specjalistów, poprzez odwzorowanie obsługi zlecenia – od momentu wejścia klienta do systemu po zakończenie realizacji projektu dla jego firmy. Po wprowadzeniu odpowiednich danych, system szacuje koszt i czasochłonność nowego projektu oraz tworzy przejrzysty harmonogram prac w projekcie, z przypisanymi zadaniami do konkretnych pracowników.

– Dzięki temu, że dostęp do aplikacji oprócz pracowników mają również Klienci firmy, mogą oni na bieżąco śledzić postępy w działaniach agencji, mając wgląd do niezbędnych dokumentów oraz danych finansowych, informacji o rozliczeniach i zaleganiu z płatnościami – wyjaśnia Piotr Przybyłkiewicz, Project Manager Grupy Unity.

W ramach systemu CRM działa również intranet pozwalający na wymianę dokumentów i komunikację między pracownikami firmy. Dlaczego firma zdecydowała się na dedykowane rozwiązania?

– Z praktyki rynkowej wynika, ze często funkcjonujące na rynku systemy, oferują „coś za coś”. Albo dobrze rozbudowany moduł CRM, a ograniczony moduł do zarządzania projektem, albo odwrotnie. Nasz system spełnia w równym stopniu obydwie funkcje – tłumaczy Marcin Maciejewicz.

System CRM został dofinansowany w ramach PO IG 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. To już kolejny projekt wsparty środkami unijnymi, jaki zrealizowała Grupa Unity.