Hipoteki: Polacy w ogonie UE

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

klucze.dom.250xPolska jest jednym z mniej zadłużonych hipotecznie krajów w Unii Europejskiej. W stosunku do PKB mamy odsetek zadłużenia na poziomie podobnym co Czechy, Litwa, Słowacja i Węgry. Najbardziej zadłużeni są Duńczycy, gdzie łączne saldo kredytów hipotecznych przekracza 115 proc. PKB.

O 2,6 proc., czyli 144,3 mld euro wzrosło w ciągu roku zadłużenie z tytułu nieruchomości w 27 krajach Unii Europejskiej i na koniec 2011 roku wyniosło 5,66 bln euro. To wzrost o wiele niższy niż rok wcześniej, gdy wskaźnik ten zmienił się o 8,5 proc. Jedną z przyczyn spowolnienia jest prawdopodobnie niepewna sytuacja gospodarcza w strefie euro, która zniechęca banki do udzielania kredytów.

Najbardziej zadłużonym narodem niezmiennie są Duńczycy. Apogeum osiągnęli oni w 2009 roku, gdy poziom zadłużenia hipotecznego przekroczył 119 proc. produktu krajowego brutto. W roku 2010 spadł poniżej 116 proc., a na koniec 2011 było to 115,4 proc. Po drugiej stronie tabeli są Rumuni, gdzie rynek kredytów hipotecznych jest niewielki, poziom zadłużenia na koniec 2011 roku wyniósł 7,7 mld euro, co stanowi 5,6 proc. PKB. Dzięki niskiej bazie Rumunia jest jednak jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków w Europie. W ciągu roku poziom zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów na nieruchomość wzrósł nominalnie o prawie 13 proc. (rok wcześniej było to 18,8 proc.).

Niski poziom zadłużenia mają także inne kraje europy środkowo-wschodniej. Pomiędzy 10 a 20 proc. wynosi on w: Bułgarii, Węgrzech, Słowenii, Słowacji, Litwie i Czechach. W Polsce obserwujemy stabilny wzrost. W 2011 roku łączny dług hipoteczny gospodarstw domowych wzrósł o 10,3 proc., z 67,4 do 74,4 mld euro, dzięki czemu przekroczył 20 proc. PKB. Pod względem poziomu zadłużenia w stosunku do PKB Polska jest 20. krajem UE.

120327.hipoteki.450x

Wśród najbardziej zadłużonych narodów (ponad 50 proc. w stosunku do PKB) są z kolei oprócz Duńczyków: Cypryjczycy, Brytyjczycy, Portugalczycy, Szwedzi, Holendrzy, Hiszpanie i Irlandczycy. Ale w Irlandii w ciągu roku zanotowano największy spadek wskaźnika zadłużenia. Obniżył się on z 63,7 do 51,4 proc. A jeszcze w 2009 rku wynosił 69,1 proc. To efekt kryzysu – w 2011 roku udzielono tam 14,3 tys. kredytów hipotecznych, podczas gdy w 2006 roku było to 204 tys.

Z 27 krajów UE w 2011 roku poziom zadłużenia z tytułu hipotek w stosunku do PKB spadł w 15, a w 12 wzrósł. Oprócz Irlandii największe spadki zanotowały Łotwa i Estonia, po stronie wzrostów są zaś Malta, Luksemburg i Cypr. Łącznie w całej Unii odsetek ten spadł z 44,96 do 44,8 proc. Co ciekawe, w ujęciu wartościowym poziom zadłużenia spadł tylko w 9 krajach, w pozostałych 18 wzrósł. Największy spadek zanotowano w Irlandii (z 99,7 do 80,3 mld euro, o 19,5 proc.), a największy wzrost na Słowacji (z 10,8 do 12,4 mld euro, o 14,4 proc.). Łącznie zmiana poziomu zadłużenia hipotecznego mieszkańców Unii Europejskiej wyniosła 144,2 mld euro (2,6 proc.).

Marcin Krasoń
Open Finance