Handel zagraniczny: deficyt w obrotach towarowych wyniósł 0,9 mld euro w styczniu

Handel zagraniczny: deficyt w obrotach towarowych wyniósł 0,9 mld euro w styczniu
Fot. stock.adobe.com/kamonrat
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Eksport wzrósł o 13,5% r/r do 23,4 mld euro w styczniu 2022 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 25,2% r/r do 24,2 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Ujemne saldo wyniosło 0,9 mld euro, podczas gdy w styczniu 2021 r. było dodatnie i wyniosło 1,2 mld euro.

„Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 26,4 mld USD, a import 27,4 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 5%, a w imporcie o 15,9%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 1 mld USD, w analogicznym okresie 2021 r. było dodatnie i wyniosło 1,5 mld USD” – czytamy w komunikacie.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Eksport do Niemiec wzrósł do 5,4 mld euro

Polski eksport do Niemiec zwiększył się o 3,3% r/r i wyniósł 6,3 mld euro w styczniu 2022 r., zaś import w tym czasie wzrósł o 18,3% r/r do 5 mld euro, podał także GUS.

Udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 2,6 pkt proc. i wyniósł 26,9%, a w imporcie spadł o 1,2 pkt proc. i stanowił 20,6%. Dodatnie saldo wyniosło 5,9 mld zł (1,5 mld USD, 1,3 mld euro) wobec 8,4 mld zł (2,2 mld USD, 1,9 mld
euro) w analogicznym okresie 2021 roku.

„Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi – 76,8 mld zł, w tym z UE – 70,2 mld zł, wobec odpowiednio 64,1 mld zł, w tym z UE 60,3 mld zł w analogicznym okresie 2021 roku” – czytamy dalej.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65% eksportu (w analogicznym okresie 2021 r. 66,2%), a importu ogółem – 65,2% (wobec 65,3% w styczniu 2021 r.), podał także Urząd.

Eksport Polski do Rosji w styczniu wyniósł 0,6 mld euro

Eksport Polski do Rosji w styczniu, na miesiąc przed inwazją tego kraju na Ukrainę, wyniósł 0,6 mld euro – podał GUS.

Był to wzrost o 26,7 proc. rdr.

W styczniu z Rosji do Polski napłynęły towary warte 1,6 mld euro, o 69,4 proc. więcej rdr. 

Najszybciej w styczniu rósł eksport paliw mineralnych, smarów

Najszybszy wzrost eksportu w styczniu 2022 r. dotyczył paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 115,3%), chemii i produktów pokrewnych (o 23,1%), olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 22,7%), podał GUS. W styczniu br. w obrotach towarowych według nomenklatury SITC w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. odnotowano wzrost we wszystkich sekcjach towarowych zarówno w imporcie, jak i w eksporcie.

„W eksporcie największy wzrost dotyczył paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 115,3%), chemii i produktów pokrewnych (o 23,1%), olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 22,7%), towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 22,7%), surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 15,7%), różnych wyrobów przemysłowych (o 14,1%), żywności i zwierząt żywych (o 13%), maszyn i urządzeń transportowych (o 10,6%), napojów i tytoniu (o 2,9%), oraz towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 1%)” – czytamy w komunikacie.

W imporcie wzrost zanotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 302,3%), w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 101,7%), w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 91,4%), w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 37%), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 36,8%), w chemikaliach i produktach pokrewnych (o 29,5%), w napojach i tytoniu (o 23,1%), w różnych wyrobach przemysłowych (o 22,8%), w żywności i zwierzętach żywych (o 16,1%) oraz w maszynach i urządzeniach transportowych (o 8%), podał też Urząd.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES