Haitong Bank podnosi rekomendację dla spółki Comarch

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

comarch.01.400x267W raporcie z 7 grudnia Haitong Bank podnosi rekomendację dla spółki Comarch z powrotem do KUPUJ, z Neutralnej, pomimo obniżenia ceny docelowej akcji do 125,7 PLN (ze 136,8 PLN). Cena docelowa została zmniejszona ze względu na 4 proc./6 proc. cięcia prognoz zysku EBITDA na lata 15E/16E spowodowane wyższymi niż oczekiwano kosztami osobowymi.

Comarch odnotował słabsze niż oczekiwano wyniki za 3Q15, na których pogorszenie wpłynęły wyraźnie niższe przychody z segmentu publicznego, wyższe koszty operacyjne (koszty osobowe) oraz spadek marży brutto (wysoka baza RDR). Co więcej, czynniki te prawdopodobnie będą miały wpływ na rachunek zysków i strat co najmniej do 2Q16. Pomimo tego niekorzystnego kontekstu krótkookresowego, analitycy z wymienionych poniżej powodów doradzają ZAKUP Comarchu, ponieważ uważają, że akcje spółki zostały zbyt surowo potraktowane w efekcie słabych danych za 3Q.

Po pierwsze, kurczenie się wyników nie wynika z błędów Comarchu w zarządzaniu, ale z wysokiej bazy RDR i nieuniknionej konieczności zwiększenia liczby pracowników pod kątem przyszłego portfela zamówień w Polsce i za granicą.

Po drugie, Comarch jako jeden z największych producentów oprogramowania w Polsce, obecny w wielu sektorach, wygląda na dobrze przygotowanego do czerpania zysków z projektów IT związanych z nowym budżetem UE.

Po trzecie, Comarch jest równomiernie zdywersyfikowany, a jego przychody w stosunku 50/50 pochodzą z Polski i zagranicy, z perspektywami organicznego wzrostu w Ameryce Łacińskiej i Ameryce Północnej. Wreszcie, analitykom z Haitong Bank podoba się obecność Comarchu w segmentach eMedycyna i Internet rzeczy, które w przyszłości mogą być czynnikami napędzającymi wzrost.

Konrad Księżopolski,
Szef Działu Analiz,
Haitong Bank