Gwarancje dla depozytów: Ustawa o bfg według dyrektyw

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2015.04.foto.019.01.267xMinisterstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, który ma transponować zapisy dyrektywy w sprawie gwarantowania depozytów oraz dyrektywy o restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przyjęte przez Parlament Europejski i Radę w połowie 2014 r.

Dr Mariusz Zygierewicz
jest dyrektorem Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego w Związku Banków Polskich.

Projekt, datowany na 26 lutego 2015 r., przynosi zapowiedź dużych i nadal rosnących obciążeń banków na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Przesądza o tym kilka kluczowych zapisów proponowanej ustawy. Przede wszystkim w zakresie systemu gwarantowania depozytów przewiduje się ustanowienie docelowego poziomu środków w wysokości 2,8 proc. kwoty gwarantowanych depozytów, tj. o 2 pkt. proc. więcej, niż przewidziano w dyrektywie. Dodatkowo poziom ten ma być osiągnięty do końca 2017 r., a więc o blisko 7 lat wcześniej niż przewiduje dyrektywa.

Biorąc pod uwagę dotychczasowy poziom funduszy zgromadzonych w BFG, przekazanie połowy środków funduszu pomocowego na fundusz restrukturyzacji oraz prawdopodobne wypłaty z BFG na restrukturyzację sektora SKOK, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI