Gwałtowny wzrost aktywności sektora venture capital

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Raport KPMG International pt. „Venture Pulse Q2’15. Global analysis of venture funding”

Jak wynika z najnowszego raportu KPMG, w II kwartale 2015 roku fundusze venture capital działające na globalnym rynku przeprowadziły 1 819 transakcji, pozyskując ponad 32 mld USD. Liderem aktywności w sektorze venture capital pozostaje Ameryka Północna, gdzie w pierwszej połowie 2015 roku zainwestowano 37,5 mld USD. Wzrost aktywności sektora odnotowano także w Europie, gdzie w I połowie 2015 r. łączna kwota zainwestowanych środków sięgnęła 6,6 mld USD.

Liderzy aktywności w sektorze venture capital

W II kwartale 2015 roku spółki mające w swojej strukturze właścicielskiej fundusze venture capital pozyskały na całym świecie ponad 32 mld USD w ramach 1 819 transakcji. W ten sposób łączna kwota pozyskanego finansowania wzrosła do poziomu 59,8 mld USD w I połowie 2015 roku. Gwałtowny skok finansowania w II kwartale br. oznacza wzrost o 49% względem pierwszych dwóch kwartałów roku 2014.

Zgodnie z wynikami raportu KPMG, liderem globalnej aktywności w sektorze venture capital,  pozostaje Ameryka Północna. W pierwszej połowie roku zainwestowano tam 37,5 mld USD, a więc region ten jest na dobrej drodze, aby w 2015 roku osiągnąć wynik o 25% wyższy w stosunku do roku 2014.

W Azji aktywne są różne podmioty – tradycyjne fundusze venture capital, jak również fundusze hedgingowe, inwestorzy typu private equity oraz podmioty korporacyjne. W pierwszych dwóch kwartałach 2015 zainwestowały one łącznie 15 mld USD w spółki z portfeli funduszy venture capital. W ten sposób Azja ma szanse osiągnąć 45-procentowy wzrost w ujęciu rok do roku.

Gwałtowny wzrost aktywności sektora venture capital odnotowano także w Europie, gdzie w I połowie 2015 r. łączna kwota zainwestowanych środków sięgnęła 6,6 mld USD, co stanowi o 50% więcej niż w tym samym okresie 2014 roku. Jeżeli ten trend się utrzyma, łączna wartość inwestycji w 2015 roku może przekroczyć wynik z 2014 roku o blisko 60%.

W ciągu ostatnich dwóch lat również w Polsce widoczny jest wzrost wartości inwestycji w sektorze venture capital. Oczywiście polski rynek jest jeszcze mały w porównaniu z Europą Zachodnią czy Stanami Zjednoczonymi, ale i u nas obserwujemy coraz większą aktywność w tym zakresie. W Polsce mamy głęboko zakorzenioną kulturę przedsiębiorczości i prężną scenę start-upową, zwłaszcza w obszarze internetowym, który przyciąga uwagę wielu funduszy private equity i venture capital – mówi Rafał Wiza, dyrektor w dziale audytu, szef zespołu private equity w KPMG w Polsce.

Motory wzrostu – wyższe kwoty i „megatransakcje”

Istotną rolę w kształtowaniu tendencji rynkowych odgrywają duże transakcje, które mają przede wszystkim postać tzw. „transakcji późnego etapu” (late stage deals), czyli inwestycji w spółki o ustabilizowanej pozycji. Obserwuje się także wzrost liczby transakcji, w ramach których spółki znajdujące się w portfelach funduszy venture capital pozyskują finansowanie przekraczające 100 mln USD (tzw. megatransakcje). W pierwszych dwóch kwartałach 2015 roku odnotowano na świecie ponad 100 takich transakcji, przy czym w samym tylko II kwartale łączna kwota kapitału inwestorskiego pozyskana w ramach 61 megatransakcji przekroczyła 16 mld USD.

W Europie w pierwszej połowie 2015 roku odnotowano 12 megatransakcji (po 6 na kwartał), tj. cztery razy więcej niż w tym samym okresie 2014 roku. W drugim kwartale zaobserwowano zaś znaczący wzrost w zakresie megatransakcji późnego etapu – średnia wielkość tego typu transakcji wzrosła z 26,3 mln USD w I kwartale do 52,2 mln USD w II kwartale 2015 roku.

Inwestycje korporacyjne nadal mocne

Z raportu KPMG wynika również, że inwestorzy korporacyjni nadal odgrywają istotną rolę na rynku globalnym – uczestniczyli oni w niemal 25% wszystkich transakcji w ciągu minionych czterech kwartałów. Z kolei w Azji w II kwartale 2015 roku inwestorzy korporacyjni wzięli udział w 32% transakcji finansowych z udziałem azjatyckich spółek znajdujących się w portfelach funduszy venture capital. W Ameryce Północnej inwestorzy korporacyjni byli zaangażowani w 23% tego typu transakcji, a w Europie II kwartale br. w 22% (w I kwartale 17%).

Duże korporacje inwestują za pośrednictwem swoich oddziałów venture capital w spółki technologiczne z myślą o poszerzaniu własnych innowacji, dążąc do utrzymania się na czele peletonu. Wiele podmiotów korporacyjnych poszukuje mechanizmów umożliwiających im współtworzenie modeli korporacyjnych, w których znalazłoby się miejsce dla start-upów.

Model Corporate Venture Capital, czyli fundusze powołane przez duże korporacje w celu inwestowania w młode firmy, może stać się dodatkowym czynnikiem rozwoju dla polskiego rynku venture capital. Wspierając start-upy w fazie rozwoju, korporacje nie tylko mogą liczyć na zyski finansowe, ale przede wszystkim na dostęp do innowacyjnych technologii czy modeli biznesowych – dodaje Rafał Wiza, dyrektor w dziale audytu, szef zespołu private equity w KPMG w Polsce.

Pełna wersja raportu w załączniku oraz na stronie kpmg.pl

Venture Pulse Q2’15. Global analysis of venture funding – pobierz.

„Venture Pulse Q2 ’15” to kwartalny raport dotyczący sektora venture capital, opracowany przez KPMG International oraz firmę analityczną CB Insights. Opracowanie przedstawia sytuację sektora venture capital w ujęciu globalnym i regionalnym, a ponadto zawiera dane o głównych trendach i materiały analityczne.

Źródło: KPMG