GUS: wzrost PKB wzrósł o 4,7 proc. rdr w I kw. 2019 r.

GUS: wzrost PKB wzrósł o 4,7 proc. rdr w I kw. 2019 r.
Pieniądze i wykres Fot. stock.adobe.com/ipopba
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w I kw. 2019 roku o 4,7% r/r wobec 4,9% wzrostu r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując drugie szacunki tych danych.

Produkt Krajowy Brutto wzrósł w I kw. 2019 roku o 4,7% r/r wobec 4,9% wzrostu r/r w poprzednim kwartale #PKB #GUS @GUS_STAT

Według szybkiego szacunku (opublikowanego w połowie maja), wzrost PKB w tym ujęciu w I kw. br. wyniósł 4,6%.

„W I kwartale PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,5% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,7%” – czytamy w dzisiejszym komunikacie.

W ujęciu niewyrównanym sezonowo w I kw. 2019 r. popyt krajowy wzrósł o 4,2% wobec wzrostu o 4,8% w IV kw. 2018 r.

Spożycie ogółem w I kw. br. wzrosło o 4,4% (w ujęciu niewyrównanym sezonowo), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych – o 3,9%, publiczne – o 6,4% (w IV kw. 2018 r. wzrost odpowiednio: +4,3%, +4,2%, +4,7%), podał też Urząd.

Czytaj także: OECD podwyższyła prognozy wzrostu PKB Polski na ten i następny rok >>>

Akumulacja brutto zwiększyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 3,2% w I kw. 2019 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 12,6% (wobec wzrostu akumulacji o 6,1% oraz nakładów brutto na środki trwałe o 8,2% kwartał wcześniej).

Eksport wzrósł (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 5,9% w I kw. 2019 r (wobec 7,9% wzrostu w IV kw. 2018 r.), zaś import wzrósł o 5% w IV kw. 2018 r (wobec 7,8% wzrostu w IV kw. 2018 r.), podał też Urząd.

Wartość dodana brutto (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) wzrosła o 4,6% wobec wzrostu o 4,9% w IV kw. 2018 r.

Czytaj także: Gospodarka dalej mocno rozpędzona >>>

Wpływ popytu krajowego na PKB zmniejszył się

Wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego w I kw. 2019 r. wyniósł 4 pkt wobec 4,6 pkt kwartał wcześniej, natomiast wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB wyniósł +1,6 pkt proc. wobec +1,9 pkt proc. w poprzednim kwartale, podał GUS. Tempo wzrostu popytu inwestycyjnego było największe od I kwartału 2015 r, podkreślił Urząd.

„Wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +4 pkt proc. (wobec +4,6 pkt proc. w IV kwartale 2018 r.). Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem, który wyniósł +3,5 pkt proc. (wobec +3 pkt proc. w IV kwartale 2018 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych +2,4 pkt proc. oraz spożycia publicznego +1,1 pkt proc. (w IV kwartale 2018 r. odpowiednio: +2,1 pkt proc. i +0,9 pkt proc.)” – czytamy w komunikacie.

„Wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB wyniósł +1,6 pkt proc. (w IV kwartale 2018 r. było to +1,9 pkt proc.). Przyrost rzeczowych środków obrotowych miał wpływ negatywny i wyniósł -1,1 pkt proc. (w IV kw. 2018 r. wyniósł -0,3 pkt proc.). W konsekwencji dodatni wpływ akumulacji brutto na wzrost PKB wyniósł +0,5 pkt proc. (wobec +1,6 pkt proc. w IV kwartale 2018 r.). W I kwartale br. zanotowano pozytywny wpływ eksportu netto na wzrost gospodarczy, który wyniósł +0,7 pkt proc. (wobec +0,3 pkt proc. w IV kw. 2018 r.)” – czytamy dalej.

Czytaj także: Dane o PKB potwierdzają przełom w inwestycjach >>>

Urząd zwrócił uwagę, że w I kwartale 2019 r. głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego był popyt krajowy, którego wzrost w skali roku wyniósł 4,2% i był niższy od notowanego w IV kwartale 2018 r. (wzrost o 4,8%).

„Wpłynął na to zdecydowanie słabszy niż w IV kwartale 2018 r. wzrost akumulacji brutto, który wyniósł 3,2% (wobec 6,1% w IV kwartale 2018 r.). Spożycie ogółem wzrosło w tempie nieco szybszym niż w IV kwartale 2018 r. W I kwartale 2019 r. zwiększyło się ono o 4,4% (wobec 4,3% w IV kwartale 2018 r.). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 3,9% i było słabsze niż w IV kwartale 2018 r. (wzrost o 4,2%). Tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe wyniosło 12,6% (wobec 8,2% w IV kwartale 2018 r.)” – czytamy w komunikacie.

Tempo wzrostu popytu inwestycyjnego było największe od I kwartału 2015 r., kiedy to zanotowano wzrost o 12,7% r/r, podkreślił też Urząd.

Minister Emilewicz: dane GUS utwierdzają oczekiwania wzrostu PKB o min. 4% r/r w 2019 r.

Dane o wzroście PKB za I kw. tego roku utwierdzają oczekiwania wzrostu gospodarczego wynoszącego co najmniej 4% r/r w całym 2019 r., uważa minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

„Z danych z całej gospodarki jasno widać, że zarówno przemysł, jak i budownictwo, notują dalszy rozwój. Wzrost wartości dodanej w sektorze przemysłowym (o 5,9%), a także w budownictwie (o 8,5%) umacniają mnie w przekonaniu, że na koniec roku czeka nas wzrost PKB co najmniej na 4%” – napisała Emilewicz w komentarzu do danych GUS.

„Tak dobry wynik, według wstępnych szacunków Eurostatu, plasuje nas na 3. miejscu wśród krajów UE, pod względem wzrostu gospodarczego (wyniki PKB za I kwartał dla wszystkich krajów Eurostat poda 6 czerwca)” – skomentowała Emilewicz.

Minister podkreśliła, że głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego Polski w I kwartale 2019 roku pozostała konsumpcja.

„Dynamikę PKB silnie wspierały także inwestycje w gospodarce – ich wzrost wyniósł w I kwartale 12,6%. To najlepszy wynik od 15 kwartałów. Dobre dane o inwestycjach zapowiadały już wyniki przedsiębiorstw za I kw., gdzie inwestycje wzrosły o 21,7%. To najprawdopodobniej efekt nakładów na budownictwo niemieszkaniowe oraz na maszyny i urządzenia niezwiązane z transportem” – napisała Emilewicz.

Analitycy: PKB za I kw. sugeruje wzrost ponad 4,5% w całym 2019 r.

Pełniejsze dane GUS pokazały zrewidowany wzrost PKB w I kw. br. (niewyrównany sezonowo) o +0,1 pkt proc. do 4,7% r/r. Analitycy zrewidowali dotychczasowe prognozy spodziewanego wzrostu gospodarczego w 2019 roku do ponad 4,5% r/r., pomimo niesprzyjającego otoczenia zewnętrznego.

Analitycy podkreślają wyraźny, pozytywny wkład eksportu netto do PKB. Niektórzy z nich wskazują, że saldo handlu zagranicznego z dodatnim wpływem na tempo wzrostu gospodarczego odzwierciedla umacniającą się pozycję polskich eksporterów na niemieckim rynku i potencjalne skutki gromadzenia zapasów w Wielkiej Brytanii przed ewentualnym brexitem.

Ekonomiści wskazują, że spowolnienie dynamiki konsumpcji prywatnej do 3.9%r/r jest to chwilowym wyhamowaniem i przekroczy prawdopodobnie 4%r/r w kolejnych kwartałach dzięki impulsowi fiskalnemu.

„Zgodnie z oczekiwaniami zwalnia natomiast wzrost eksportu ze względu na pogorszenie koniunktury w eurolandzie. Biorąc pod uwagę solidny wzrost PKB w 1Q19 i zachęcające dane o nakładach inwestycyjnych rewidujemy w górę prognozę tempa wzrostu gospodarczego w 2019 r. – do 4,5% z 4,0% oczekiwanych wcześniej” – przewiduje starszy ekonomista Banku Peako Piotr Piękoś.

„Utrzymujemy naszą podniesioną (do 4,6%) prognozę wzrostu gospodarczego w 2019. Będzie on wg nas oparty na popycie krajowym: inwestycjach i konsumpcji. Po przejściowym dołku w 2q19, dynamika PKB powróci do wzrostowej tendencji” – oczekuje analitycy banku PKO BP.

„Dane z kwietnia oraz nasze szacunki aktywności w maju sugerują utrzymanie się pozytywnych tendencji w 2 kw. Spodziewamy się, że dynamika PKB spadnie nieznacznie – o 0,2pp do 4,5%r/r. Nieco wyższe będą nakłady konsumpcyjne, najprawdopodobniej spowolnią inwestycje. Ich dynamiki wciąż pozostanie jednak na wysokim poziomie. Wkład eksportu netto będzie w naszej ocenie negatywny” – podsumowują główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki i ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki.

Źródło: ISBnews