GUS: wynik finansowy netto SKOK-ów wyniósł 8,9 mln zł w 2019 r.

GUS: wynik finansowy netto SKOK-ów wyniósł 8,9 mln zł w 2019 r.
Logo SKOK
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wynik finansowy netto spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) wyniósł 8,9 mln zł w 2019 r., co oznacza spadek o 38,3 mln zł r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wartość depozytów członkowskich według stanu na koniec 2019 r. wynosiła 8,7 mld zł, a zadłużenie członków kas - 6 mld zł.
.@GUS_STAT: wynik finansowy netto spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (#SKOK) wyniósł 8,9 mln zł w 2019 r., co oznacza spadek o 38,3 mln zł r/r #GUS

Badaniem objętych zostało 25 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które prowadziły działalność operacyjną w końcu 2019 r. Liczba kas objętych badaniem zmniejszyła się w porównaniu do 2018 r. o pięć. Z tego jedna kasa została przejęta przez bank krajowy, a cztery przez inne spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, podano.

„Sieć dystrybucji SKOK-ów w porównaniu z końcem 2018 r. zmniejszyła się o 95 oddziałów i punktów obsługi klienta do 779 placówek. W 2019 r. przeciętnie na jedną kasę przypadało 31 placówek obsługi klienta. Zatrudnienie w kasach zmniejszyło się o 19%, tj. o 431 etatów. Liczba członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych zmniejszyła się o 9,5%. W końcu 2019 r. jedna kasa zrzeszała średnio 56,1 tys. członków” – czytamy w komunikacie.

Wartość depozytów

Wartość depozytów posiadanych przez kasy według stanu w końcu 2019 r. osiągnęła poziom 8 711,9 mln zł, tj. zmniejszyła się o 3,7% w stosunku do roku poprzedniego. Kwota zgromadzonych w końcu grudnia depozytów członków wyniosła przeciętnie 348,5 mln zł na jedną kasę, wobec 301,6 mln zł na koniec 2018 r. Średnia wartość depozytu przypadająca na jedną czynną w końcu 2019 r. umowę depozytową (liczba umów 2 496,3 tys.) wynosiła 3,5 tys. zł. Depozyty w kasach osiągających w 2019 r. dodatni wynik finansowy netto stanowiły 95,2% wartości depozytów SKOK-ów ogółem, wskazano również.

Zadłużenie członków kas

„Zadłużenie członków kas w końcu 2019 r. wyniosło 6 mld zł i zwiększyło się o 2,2% w porównaniu z końcem 2018 r. Kwota zaciągniętych przez członków kredytów/pożyczek wyniosła przeciętnie w końcu grudnia 241,5 mln zł na jedną kasę, wobec 196,9 mln zł na koniec 2018 r. Średnia wartość pożyczki przypadająca na jedną czynną w końcu 2019 r. umowę kredytu/pożyczki (liczba umów 388 tys.) wynosiła 15,6 tys. zł. Kredyty/pożyczki udzielone przez kasy, które uzyskały w 2019 r. dodatni wynik finansowy netto stanowiły 95,6% pożyczek/kredytów SKOK-ów ogółem” – czytamy dalej.

Aktywa i pasywa SKOK-ów

Aktywa SKOK-ów w końcu grudnia 2019 r. osiągnęły wartość 9 430,8 mln zł, tzn. zmniejszyły się o 1,5% wobec stanu sprzed roku. Wartość aktywów finansowych obniżyła się o 1%, przy wzroście wartości kredytów i pożyczek o 2,2%. Rzeczowe aktywa trwałe zmniejszyły się w analizowanym okresie o 15,7%. Aktywa kas, które wykazały w 2019 r. zysk netto stanowiły 95,4% wartości aktywów wszystkich badanych SKOK-ów.

Czytaj także: Zysk netto SKOK-ów spadł rdr do 3,39 mln zł w I poł. 2020 r. >>>

W pasywach SKOK-ów główną pozycją były zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, które zmniejszyły się o 3,3% w stosunku do roku poprzedniego. Fundusze własne SKOK-ów zwiększyły się o 161,1 mln zł, na co główny wpływ miało zmniejszenie strat z lat ubiegłych o 163,4 mln zł oraz zwiększenie funduszu z aktualizacji wyceny o 48 mln zł, podano także.

„Wynik działalności kas ukształtował się w 2019 r. na niższym o 20,9% poziomie i wyniósł 347,5 mln zł. Głównym czynnikiem wpływającym na tę wartość był uzyskany niższy o 6,7% wynik z tytułu odsetek oraz niższy o 26,4% wynik z tytułu prowizji. Jednocześnie o 11,7% zwiększył się ujemny wynik z tytułu wyceny oraz wyłączeń z bilansów kas aktywów i zobowiązań finansowych. Koszty działania kas obniżyły się w 2019 r. o 8,9% do 342,5 mln zł. Najwyższy udział w tych kosztach zanotowano w pozycji kosztów pracowniczych (122,1 mln zł, tj. 35,6%) oraz kosztów z tytułu usług obcych (123,1 mln zł, 35,9%). Na wynik finansowy netto SKOK-ów złożyły się zyski netto 19 kas w wysokości 13,8 mln zł oraz straty netto o wartości 5 mln zł poniesione przez 6 kas” – podsumowano.

Źródło: ISBnews