GUS: produkcja przemysłowa wzrosła w sierpniu o 5 proc. rdr

GUS: produkcja przemysłowa wzrosła w sierpniu o 5 proc. rdr
Fot. stock.adobe.com/joel_420
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w sierpniu br. o 5% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 0,8%.

W sierpniu #produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 5,0% w porównaniu z sierpniem ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa – o 20,0%. #GUS #statystyki #gospodarka #budownictwo @GUS_STAT

„Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,5% wyższym w porównaniu z lipcem br.” – czytamy w komunikacie.

Dwunastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało, że produkcja sprzedana przemysłu odnotowała od 3,6% do 6,2% wzrostu r/r przy średniej w wysokości 5,23% wzrostu r/r w sierpniu br. wobec wzrostu o 10,3% r/r w lipcu br.

W okresie styczeń-sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,6% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

Produkcja przemysłowa wzrosła w sierpniu w 28 z 34 działów przemysłu

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 28 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w sierpniu 2018 r., poinformował również GUS.

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w sierpniu br. o 5% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 8,8%) i o 0,8% wyższa w porównaniu z lipcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,5% wyższym w porównaniu z lipcem br.

„W stosunku do sierpnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 28 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 30,5%), maszyn i urządzeń (o 17,7%), urządzeń elektrycznych (o 16,6%), metali (o 8,4%), papieru i wyrobów z papieru (o 8,3%), koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 8,2%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 7,9%)” – czytamy w komunikacie.

Spadek w 6 działach

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku, wystąpił w 6 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 18,9%), skór i wyrobów skórzanych (o 10,1%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 1,4%), podał też GUS.

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w sierpniu br. wyższa w porównaniu z sierpniem ub. roku – o 20% (przed rokiem wzrost o 23,6%), a z lipcem br. – o 1,6%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 19% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku i o 1,6% w porównaniu z lipcem br.

„W stosunku do sierpnia ub. roku największy wzrost (30,5%) produkcji budowlano-montażowej odnotowano w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Wzrosty odnotowały również przedsiębiorstwa, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa budynków (14,6%) oraz jednostki zajmujące się robotami specjalistycznymi (9,8%)” – napisano też w komunikacie.

Produkcja firm budowlanych wzrosła o 20% rdr

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych wzrosła w sierpniu br. o 20% r/r, poinformował również GUS. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 1,6%.

„Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 19% niż w sierpniu ub. roku i o 1,6% wyższym w porównaniu z lipcem br.” – czytamy w komunikacie.

Według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews, produkcja budowlana w ubiegłym miesiącu odnotowała wzrost średnio o 19% (prognozy od 22% do 17,5% wzrostu r/r) wobec wzrostu o 18,7% r/r w lipcu br.

Źródło: ISBnews