GUS: produkcja przemysłowa wzrosła o 3,8 proc. w grudniu 2019 r. Poniżej oczekiwań rynkowych

GUS: produkcja  przemysłowa wzrosła o 3,8 proc. w grudniu 2019 r. Poniżej oczekiwań rynkowych
Fot. stock.adobe.com/meen_na
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 3,8% r/r w grudniu 2019 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowana spadek o 9,4%.
W grudniu 2019 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 3,8% w porównaniu z grudniem 2018 r. i o 9,4% niższa w porównaniu z listopadem 2019 r. #GUS #statystyki #gospodarka #produkcja #przemysł #DynamikaProdukcji @GUS_STAT

„Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 2,1% wyższym niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku i o 2,9% niższym w porównaniu z listopadem ub.r.” – czytamy w komunikacie. 

Konsensus rynkowy oszacował dynamikę wzrostu produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym na 6,1%.

Czytaj także: Produkcja spadła najsilniej od grudnia 2013 r. >>>

Narastająco w styczniu-grudniu ub.r. wzrost produkcji przemysłowej wyniósł 4% r/r.

Ceny producentów wzrosły o 1 proc. rdr w grudniu

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wzrosły o 1% w ujęciu rocznym w grudniu 2019 r. (wobec spadku o 0,1% r/r w listopadzie 2019 r.), podał także GUS. 

W ujęciu miesięcznym ceny w grudniu wzrosły o 0,1%.

Konsensus rynkowy wyniósł 0,9% wzrostu r/r.

Czytaj także: Eurostat: produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 5,6 proc. rdr w listopadzie >>>

GUS podał też, że ceny produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2019 r. wzrosły o 2,9% w ujęciu rocznym oraz wzrosły o 0,2% m/m. 

Produkcja przemysłowa wzrosła w grudniu w 24 z 34 działów przemysłu

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 24 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w grudniu 2019 r., poinformował również GUS.

W grudniu 2019 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 3,8% w porównaniu z grudniem 2018 r., kiedy notowano wzrost o 2,9%, natomiast w porównaniu z listopadem 2019 r. spadła o 9,4%. W okresie styczeń-grudzień 2019 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 4% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r., kiedy notowano wzrost 5,8%.

„W większości głównych grupowań przemysłowych w grudniu 2019 r. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr inwestycyjnych wzrosła o 6,1%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 4,6%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 4,2%, dóbr zaopatrzeniowych – o 3,1%. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr związanych z energią – o 2,5%” – czytamy w komunikacie.

„Według wstępnych danych w grudniu 2019 r., w stosunku do grudnia 2018 r., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 24 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 41,5%, maszyn i urządzeń – o 10%, urządzeń elektrycznych – o 9,9%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 8,8%, wyrobów z metali – o 7%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 6,3%” – czytamy dalej.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem 2018 r. wystąpił w 8 działach, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 15%, wyrobów tekstylnych – o 5,6%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 5,0%, w produkcji metali – o 4,4%, podał także Urząd.

Analitycy: wzrost PKB w IV kw. 2019 mógł spowolnić nawet do 3,5 proc. rdr

Produkcja sprzedana zanotowała wzrost poniżej oczekiwań rynkowych w grudniu. Dane skłaniają ekonomistów do szacowania dynamiki wzrostu PKB w IV kw. br. na poziomie ok. 3,5-3,6% r/r lub poniżej tego pasma. Dane potwierdzają dalszy spadek aktywności gospodarczej w 2019 roku.

Ekonomiści podkreślają, że w ujęciu odsezonowanym nastąpił wyraźny spadek tempa wzrostu produkcji przemysłowej w grudniu ub.r.

Ekonomiści podkreślają, że struktura danych działów przetwórstwa przemysłowego wskazuje na dobre dane w działach o wysokiej sprzedaży eksportowej, a najsłabsze wyniki notują pozostałe działy, gdzie dominują odbiorcy na rynku krajowym.

Analitycy spodziewają się, że sektor przemysłowy w I kw. br. może przynieść pewną poprawę lub być zbliżony do wyników z ostatniego kwartału 2019 rok. Niektórzy oceniają, biorąc pod uwagę układ efektów kalendarzowych i efektów bazy, że w styczniu dynamika produkcji sprzedanej przemysłu może obniżyć się w kierunku 0% r/r.

Według ekonomistów, grudniowe dane nie powinny zmienić nastawienia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) w jej polityce, a w scenariuszu bazowym stopy procentowe NBP pozostaną na obecnym poziomie do końca 2022 r.

„Po wczorajszych, nie napawających optymizmem danych dotyczących produkcji budowlano-montażowej, jest to dobra wiadomość z punktu widzenia dynamiki PKB w końcu 2019 r., choć kluczowa dla jej wielkości będzie jeszcze dynamika sprzedaży detalicznej oraz dane dotyczące eksportu i importu w grudniu. Tempo wzrostu produkcji przemysłowej w kolejnych miesiącach uzależnione będzie od popytu krajowego jak i zagranicznego, ale także warunki atmosferyczne będą istotne” – uważa główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek.

„Grudniowe dane sugerują głębszy spadek dynamiki wzrostu PKB w 4kw – na podstawie bieżących danych szacujemy, że wzrost może być niższy niż 3,5%r/r” – przewiduje ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki.

„W aspekcie skutków krótkookresowych, grudniowy wynik produkcji, szczególnie w kontekście bardzo słabych danych z budownictwa, znacząco zwiększają ryzyko silniejszego osłabienia w IV kw. tempa wzrostu PKB w kierunku 3,5% r/r” – podsumowuje główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa.

MR: wzrost produkcji sprzedanej w przemyśle spowolni do ok. 1 proc. rdr w styczniu

Wzrost produkcji sprzedanej w przemyśle spowolni do ok. 1% r/r w styczniu, prognozują analitycy Ministerstwa Rozwoju.

„W styczniu 2020 r., przy relatywnie wysokiej bazie odniesienia z roku ubiegłego, oczekujemy ok. 1% wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu. W kierunku pozytywnego zaskoczenia oddziaływać może znacząca poprawa wskaźników koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, które w styczniu powróciły do poziomów notowanych ostatnio w pierwszej połowie 2019 r. Czynnikiem wspierającym wyniki sektora przemysłowego mogą być też sprzyjające warunki pogodowe, o ile przełożą się one pozytywnie na aktywność w branży budowlanej” – czytamy w komentarzu do danych GUS.

Dobre wyniki sektorów eksportowych sugerować mogą utrzymywanie się relatywnie silnej pozycji konkurencyjnej krajowych przedsiębiorstw w otoczeniu międzynarodowym, oceniono w komentarzu.

Źródło: ISBnews