GUS: produkcja przemysłowa wzrosła o 1,1 proc. rdr w styczniu. Wynik pozytywnie zaskoczył

GUS: produkcja przemysłowa wzrosła o 1,1 proc. rdr w styczniu. Wynik pozytywnie zaskoczył
Fot. stock.adobe.com/Costello7
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 1,1% r/r w styczniu 2020 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowana wzrost o 4,5%.
#ProdukcjaPrzemysłowa w styczniu rdr wzrosła o 1,1 proc., po wzroście o 3,8 proc. w grudniu #GUS #przemysł @GUS_STAT

„Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,5% wyższym niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku i o 2,7% wyższym w porównaniu z grudniem ub.r.” – czytamy w komunikacie. 

Konsensus rynkowy to spadek produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 0,1%.

Czytaj także: Zaskakująco silny wzrost produkcji przemysłowej >>>

Ceny producentów wzrosły o 0,8 proc. rdr

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wzrosły o 0,8% w ujęciu rocznym w styczniu 2020 r., podał także GUS. 

W ujęciu miesięcznym ceny w styczniu wzrosły o 1%.

Konsensus rynkowy wyniósł 0,8% wzrostu r/r.

Czytaj także: Mimo spowolnienia produkcja w styczniu jednak wzrosła >>>

GUS podał też, że ceny produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2020 r. wzrosły o 2,9% w ujęciu rocznym oraz wzrosły o 2,9% m/m. 

Produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu w 24 z 34 działów przemysłu

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 24 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w styczniu 2020 r., poinformował GUS.

W styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 1,1% w porównaniu ze styczniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6%, natomiast w porównaniu z grudniem ub. roku wzrosła o 4,5%.

„W większości głównych grupowań przemysłowych w styczniu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr zaopatrzeniowych wzrosła o 3,1%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 2%, dóbr inwestycyjnych – o 1%. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr związanych z energią – o 3,7%, a dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 1%” – czytamy w komunikacie.

„Według wstępnych danych w styczniu br., w stosunku do stycznia ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 24 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 9,3%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 7,7%, urządzeń elektrycznych – o 5,8%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz wyrobów z metali – po 5,6%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej oraz papieru i wyrobów z papieru – po 3,5%” – czytamy dalej.

Czytaj także: Eurostat: produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 1,3 proc. rdr w grudniu 2019 r. >>>

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem ub. roku, wystąpił w 10 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 27,3%, w produkcji maszyn i urządzeń – o 9,2%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 4,2% oraz w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 3%, podał także Urząd.

Ministerstwo Rozwoju oczekuje przyspieszenia wzrostu produkcji przemysłowej

Tempo wzrostu produkcji przemysłowej przyspieszy do ok. 2,5% r/r w lutym z 1,1% r/r w styczniu, prognozują eksperci Ministerstwa Rozwoju.

„W lutym 2020 r. oczekujemy przyspieszenia dynamiki produkcji przemysłowej. Poprawa poziomu aktywności w sektorze przemysłowym, w tym w szczególności w obszarze przetwórstwa, pozwoli na zwiększenie sprzedaży o ok. 2,5% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. Czynnikiem wspierającym wyniki sektora przemysłowego mogą być ponadto sprzyjające warunki pogodowe” – czytamy w komentarzu resortu do danych GUS.

„Styczniowe dane, zgodnie z oczekiwaniami MR, były znacznie lepsze od prognoz rynkowych zakładających spadek o 0,1%. W porównaniu ze styczniem 2019 roku produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się w 24 (spośród 34) działach przemysłu. Sprzedaż rosła najszybciej w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 9,3%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 7,7%) oraz urządzeń elektrycznych (o 5,8%). Spadek odnotowano m.in. w produkcji węgla kamiennego i brunatnego (o 27,3%). Utrzymujące się kolejny miesiąc bardzo dobre wyniki sektorów eksportowych wskazują na relatywnie silną pozycję krajowych przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych” – czytamy dalej w komentarzu.

Analitycy: wzrost PKB sięgnie ok. 3% w I kw.

Produkcja sprzedana zanotowała wzrost powyżej oczekiwań rynkowych w styczniu, co może sugerować wzrost gospodarczy w I kw. 2020 roku na poziomie ok. 3% r/r, uważają ekonomiści. Jednakże w całym roku aktywność gospodarcza może być słabsza niż wcześniej oczekiwano. Czynnikiem obniżającym dynamikę produkcji w styczniu był negatywny efekt kalendarzowy (jeden dzień roboczy mniej niż przed rokiem).

Analitycy wskazują, że nadal utrzymuje się dobra koniunktura w branżach eksportowych. Niektórzy sądzą, że perspektywy aktywności w sektorze przemysłowym nie będą znajdowały w kolejnych miesiącach pod wpływem epidemii koronarowirusa, jedynie w sposób ograniczony w miesiącu lutym i marcu. Natomiast inni widzą ryzyko pogorszenia stabilnych danych w kolejnych miesiącach w postaci zaburzenia dostaw komponentów produkcyjnych z Chin.

Ekonomiści podkreślają, że w ujęciu odsezonowanym wzrost produkcji wyraźnie przyspieszył.

„Wstępnie szacujemy, że tempo PKB w 1 kw. 2020 r. będzie zbliżone do 4 kw. 2019 r. Tempo PKB może spaść poniżej 3% w kolejnych kwartałach, utrzymujemy nasze oczekiwania że w całym roku wyniesie 3%r/r” – uważają główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki i ekonomista Piotr Popławski.

„Dzisiejszy odczyt sugeruje, że polska gospodarka podtrzyma wzrost na poziomie ok. 3% r/r w I kw. br., co jest zgodne z naszymi oczekiwaniami. Oczekujemy w całym roku wzrostu PKB na poziomie 3%. Jutrzejsza sprzedaż detaliczna za styczeń naszym zdaniem wyniesie +5,6% r/r” – przewiduje analityk Erste Group Małgorzata Krzywicka.

„Dla średnioterminowych perspektyw wzrostu gospodarczego (utrzymania wzrostu gospodarczego w całym 2020 r. wyraźnie powyżej 3,0% r/r) kluczowe będzie ożywienie publicznych inwestycji infrastrukturalnych na poziomie centralnym, utrzymanie solidnego popytu inwestycyjnego spółek publicznych, jak również stabilizowanie się sytuacji w gospodarce globalnej” – podsumowuje ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska.

Źródło: ISBnews