Gospodarka pracuje na najwyższych obrotach. GUS: PKB w II kwartale 2018 r. wzrósł o 5,1 proc. rdr

Gospodarka pracuje na najwyższych obrotach. GUS: PKB w II kwartale 2018 r. wzrósł o 5,1 proc. rdr
Fot. stock.adobe.com/joel_420
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w II kw. 2018 roku o 5,1% r/r wobec 5,2% wzrostu r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny, prezentując drugie szacunki tych danych.

Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo w II kwartale 2018 r. był realnie wyższy o 5,1 % w porównaniu z II kwartałem 2017 r. #PKB #GUS @GUS_STAT

Według szybkiego szacunku (opublikowanego w połowie sierpnia), wzrost PKB w tym ujęciu w II kw. br. wyniósł także 5,1%.

„W II kwartale PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 5%” – czytamy w dzisiejszym komunikacie.

W ujęciu niewyrównanym sezonowo w II kw. 2018 r. popyt krajowy wzrósł o 4,8% wobec wzrostu o 6,8% w I kw. 2018 r.

Spożycie ogółem w II kw. br. wzrosło o 4,8% (w ujęciu niewyrównanym sezonowo), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych – o 4,9%, publiczne – o 4,4% (w I kw. 2018 r. wzrost odpowiednio: +4,5%, +4,8%, +3,6%), podał też Urząd.

Akumulacja brutto zwiększyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 4,9% w II kw. 2018 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 4,5% (wobec wzrostu akumulacji o 21% oraz nakładów brutto na środki trwałe o 8,1% kwartał wcześniej).

Czytaj także: Gospodarka pędzi, ale inwestycje kuleją >>>

Wzrost eksportu i importu

Eksport wzrósł (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 6,9% w II kw. 2018 r (wobec 1,1% wzrostu w I kw. 2018 r.), zaś import wzrósł o 6,5% w II kw. 2018 r (wobec 3,5% wzrostu w I kw. 2018 r.), podał też Urząd.

Wartość dodana brutto (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) wzrosła o 5% wobec wzrostu o 5,2% w I kw. 2018 r.

Poprawa w nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw

W sektorze przedsiębiorstw widać poprawę w II kw., jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne, poinformowała dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu Statystycznego Maria Jeznach.

„Jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne, to w sektorze przedsiębiorstw widzimy poprawę w II kw., zaobserwowaliśmy to już w I kw. br. W sektorze instytucji samorządowych i rządowych bez wydatków militarnych również możemy zaobserwować wzrost nakładów inwestycyjnych w ujęciu nominalnym i realnym” – powiedziała Jeznach podczas spotkania z dziennikarzami.

„Stopę inwestycji oszacowaliśmy w II kw. br. na 16,2% wobec PKB w cenach bieżących, a w I kw. br 12,2% (11,8% w I kw. ub. r.) – a stopa inwestycji wyniosła 14,2% po dwóch kwartałach br. wobec 14% po II kwartałach 2017 roku” – dodała dyrektor.

 

Źródło: ISBnews