GUS: PKB Polski wzrósł w 2021 r. o 5,9 proc. wobec 5,7 proc. szacowanych wcześniej

GUS: PKB Polski wzrósł w 2021 r. o 5,9 proc. wobec 5,7 proc. szacowanych wcześniej
Fot. stock.adobe.com/ipopba
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrósł o 5,9% r/r w 2021 r. wobec 2,2% r/r (po rewizji) spadku w poprzednim roku, podał wstępne szacunkowe dane Główny Urząd Statystyczny (GUS). Według szacunku (opublikowanego 28 lutego br.), wzrost PKB w tym ujęciu wyniósł 5,7% w 2021 r.

„Według ostatecznego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2020 r. zmniejszył się realnie o 2,2% w porównaniu z 2019 r., wobec wcześniej opublikowanego spadku o 2,5%. W 2021 r. PKB wzrosło realnie o 5,9%, wobec wcześniej opublikowanego wzrostu o 5,7%” – podał GUS.

Czytaj także: Po najnowszych danych z gospodarki ekonomiści podnoszą szacunki PKB Polski w I kw. do ok. 8 proc. rdr >>>

Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł o 7,6% r/r w IV kw. 2021 r. wobec 5,5% wzrostu r/r (po rewizji) w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Według szacunku (opublikowanego 28 lutego br.), wzrost PKB w w IV kw. ub.r. wyniósł 7,3%. 

Zmiany w górę (w zakresie 0,1-0,5 pkt proc.) zastosowano także w odniesieniu do pozostałych kwartałów 2021 oraz 2020 roku.

GUS skorygował szacunek deficytu sektora general government do 1,9% PKB w 2021 r.

Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniósł na koniec 2021 roku 1,9% PKB (wobec 6,9% deficytu – po rewizji – rok wcześniej), podał także GUS. Na początku kwietnia GUS szacował, że deficyt w tym ujęciu w ub.r. wyniósł 1,8% PKB.

Zadłużenie tego sektora sięgnęło 53,8% PKB na koniec 2021 r. (bez zmian wobec danych z początku kwietnia) wobec 57,1% PKB rok wcześniej (dane zrewidowane wobec publikacji z października 2021 r.).

„Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2021 roku ukształtował się na poziomie 49 008 mln zł, co stanowi 1,9% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 1 410 494 mln zł, tj. 53,8% PKB” – czytamy w komunikacie.

Źródło: ISBnews