GUS: nakłady brutto na działalność B+R wzrosły o 24,6 proc. rdr w 2018 r.

GUS: nakłady brutto na działalność B+R wzrosły o 24,6 proc. rdr w 2018 r.
Fot. stock.adobe.com/XtravaganT
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Nakłady krajowe brutto na działalność badawczo - rozwojową (B+R) wyniosły 25,6 mld zł w 2018 roku i zwiększyły się o 24,6% w skali roku. Liczba podmiotów zaangażowanych w działalność B+R wyniosła 5 779, co oznacza wzrost ich liczby o 13,3% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny.

Nakłady krajowe brutto na działalność badawczo - rozwojową (B+R) wyniosły 25,6 mld zł w 2018 roku i zwiększyły się o 24,6% w skali roku #BadaniaiRozwój #GUS @GUS_STAT

„Większość nakładów wewnętrznych na działalność B+R stanowiły nakłady bieżące – 79,5%, natomiast 20,5% przeznaczono na nakłady inwestycyjne. Największe nakłady wewnętrzne na działalność B+R (66,1% nakładów krajowych brutto) odnotowano w sektorze przedsiębiorstw (BERD) – 17 mld zł. Prawie jedna trzecia ogólnej wartości nakładów wewnętrznych na prace B+R przypadła na sektor szkolnictwa wyższego (HERD), którego nakłady wyniosły 8,1 mld zł” – czytamy w raporcie.

W przypadku sektorów rządowego (GOV) i prywatnych instytucji niekomercyjnych (PNP) na prace B+R przeznaczono odpowiednio 498,7 mln zł oraz 76,7 mln zł, podano także.

Główne źródła finansowania

Według GUS, głównymi źródłami finansowania prowadzonych w Polsce projektów badawczo-rozwojowych były sektory przedsiębiorstw i rządowy, których środki stanowiły odpowiednio 53,3% i 35,4% nakładów krajowych brutto na działalność B+R. Ze środków wewnętrznych podmiotów prowadzących działalność B+R sfinansowano ponad połowę (54,9%) nakładów wewnętrznych na badania naukowe i prace rozwojowe, przy czym nakłady sektora przedsiębiorstw stanowiły 91,9% wszystkich środków wewnętrznych zaangażowanych w finansowanie działalności B+R.

„Ponad połowę nakładów wewnętrznych na projekty B+R przeznaczono na prace rozwojowe – 13,9 mld zł, z czego 92,7% stanowiły koszty prac rozwojowych sektora przedsiębiorstw. Na badania podstawowe przeznaczono środki w wysokości 8,3 mld zł, a na prowadzenie badań stosowanych – 3,4 mld zł” – czytamy dalej.

Czytaj także: 43 proc. firm prowadzących działalność B+R skorzystało z ulgi w 2018 r. >>>

Najwyższym udziałem nakładów na badania naukowe (podstawowe i stosowane) w wysokości 62,3% charakteryzował się sektor szkolnictwa wyższego (7,3 mld zł).

„W 2018 r. na nauki inżynieryjne i techniczne przypadło 53,6% nakładów wewnętrznych na projekty B+R (wobec 52,3% w 2017 r.), przy czym najwięcej nakładów na prace związane z tą dziedziną B+R poniósł sektor przedsiębiorstw (84,6%). Udziały pozostałych dziedzin w nakładach wewnętrznych na B+R wyniosły: nauki przyrodnicze – 22,1%, nauki medyczne i nauki o zdrowiu – 11%, nauki społeczne – 5,8%, nauki rolnicze i weterynaryjne – 4%, nauki humanistyczne i sztuka – 3,5%” – czytamy także.

Największe nakłady poniosły podmioty z sektora usług

GUS podał, że uwzględniając rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, największe nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe poniosły podmioty z sektora usług. Nakłady te w kwocie blisko 18 mld zł (wobec 15 mld zł w roku poprzednim) stanowiły 70,2% nakładów wewnętrznych na działalność B+R. W sektorze tym największy udział nakładów wewnętrznych na działalność B+R przypadł na podmioty z sekcji M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (33%). Wśród podmiotów wyspecjalizowanych badawczo odnotowano nakłady na prace badawczo-rozwojowe w wysokości 11,5 mld zł, z czego ponad połowę tej kwoty (56%) wydatkowały uczelnie.

Największa część nakładów wewnętrznych na działalność badawczą i rozwojową przypadła na województwo mazowieckie (37%), następnie – małopolskie (14,4%), natomiast najmniejsza – na województwo lubuskie (0,9%). Największy udział finansowania działalności badawczej i rozwojowej ze środków sektora przedsiębiorstw odnotowano w województwach podkarpackim i pomorskim (odpowiednio 68,9% i 68,7%), a ze środków sektora rządowego – w województwach lubelskim i warmińsko-mazurskim (odpowiednio 62,5% i 60%), podano także.

Czytaj także: Rekordowy wzrost nakładów na B+R wśród polskich firm >>>

GUS podał, że personel w działalności badawczej i rozwojowej w 2018 r. liczył 266,3 tys. osób, tj. o 11,3% więcej niż w roku poprzednim. Największą jego część stanowiły osoby zaangażowane w działalność B+R w sektorze szkolnictwa wyższego (53,3% personelu B+R w Polsce, tj. o 2 pkt proc. mniej niż przed rokiem). Jedna osoba związana z realizowanymi w Polsce projektami badawczo-rozwojowymi poświęciła na prace B+R średnio 60,8% swojego czasu pracy. Ponad jedna trzecia osób należących do personelu B+R (34,9%) posiadała co najmniej tytuł naukowy doktora, a ponad połowa – tytuł magistra, licencjata lub równorzędne.

Źródło: ISBnews