GUS: najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w sierpniu 2019 r.

GUS: najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w sierpniu 2019 r.
Fot. stock.adobe.com/duncanandison
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej w sierpniu br. zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia, podał Główny Urząd Statystyczny.

Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej w sierpniu br. zgłaszają jednostki należące do sekcji #finanse i #ubezpieczenia #GUS #koniunktura @GUS_STAT

W sekcji transport i gospodarka magazynowa wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 1,9 (plus 4,8 w lipcu). Poprawę koniunktury odnotowuje 14,2% badanych firm, a jej pogorszenie – 12,4% (przed miesiącem odpowiednio 15,8% i 11,1%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

„Bieżący popyt i sprzedaż oceniane są pozytywnie, lepiej niż przed miesiącem. Diagnozy sytuacji finansowej są mniej niekorzystne od formułowanych w lipcu. Przewidywany popyt może ulec niewielkiemu pogorszeniu, po raz pierwszy od stycznia br. Prognozy wskazują, że w najbliższych trzech miesiącach sprzedaż może nie zmienić się. Utrzymują się pesymistyczne przewidywania dotyczące sytuacji finansowej” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej w sierpniu w dół >>>

W zakwaterowaniu i gastronomii w sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 6,3 (w lipcu plus 13). Poprawę koniunktury odnotowuje 19,9% badanych firm, a jej pogorszenie – 13,6% (przed miesiącem odpowiednio 22,1% i 9,2%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

„Bieżący popyt i sytuacja finansowa oceniane są bardziej korzystnie niż w lipcu, a aktualna sprzedaż – mniej pozytywnie. Prognozy w tym zakresie są mniej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi, mniejszy od sygnalizowanego w lipcu. Zapowiadane jest nieznaczne zwiększenie zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach spodziewany jest wzrost cen, ale mniejszy od przewidywanego w lipcu” – czytamy dalej.

W sekcji informacja i komunikacie w sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 16,9 (w lipcu plus 14,8). Poprawę koniunktury odnotowuje 21,9% badanych firm, a jej pogorszenie – 5% (przed miesiącem odpowiednio 20,4% i 5,7%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

„Bieżąca sprzedaż i sytuacja finansowa oceniane są korzystnie i podobnie jak przed miesiącem, natomiast diagnozy popytu są bardziej pozytywne od notowanych w lipcu. Odpowiednie prognozy są bardziej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem” – napisano w materiale.

Czytaj także: Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w dół. Największy jednorazowy spadek od września 2018 r. >>>

W działalności finansowej i ubezpieczeniowej w sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 26,9 (przed miesiącem plus 27,1). Poprawę koniunktury odnotowuje 30,5% badanych firm, a jej pogorszenie – 3,5% (w lipcu odpowiednio 29,9% i 2,7%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

„Choć bieżący popyt oraz sprzedaż oceniane są korzystnie i podobnie jak przed miesiącem, diagnozy sytuacji finansowej są mniej pozytywne od formułowanych w lipcu. Odpowiednie przewidywania są optymistyczne, podobnie jak przed miesiącem. Odnotowywany jest niewielki spadek opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek planują zwiększenie zatrudnienia, podobnie jak w lipcu. W najbliższych trzech miesiącach można oczekiwać dalszego niewielkiego spadku cen” – podsumowano.

Wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym wzrósł do +3,6 pkt

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym ukształtował się w sierpniu br. na poziomie plus 3,6 pkt wobec plus 2,5 pkt w poprzednim miesiącu, podał również GUS.

„W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 3,6 (przed miesiącem plus 2,5). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,7% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11,2% (w ubiegłym miesiącu odpowiednio 14,2% i 11,9%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie” – czytamy w komunikacie.

Przewidywania co do sprzedaży detalicznej są bardziej optymistyczne od zgłaszanych w ostatnich dwóch miesiącach.

„Diagnozy sytuacji finansowej są pesymistyczne, zbliżone do sygnalizowanych w czerwcu i lipcu; prognozy w tym zakresie wskazują, że w najbliższych trzech miesiącach może ona nie zmienić się. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny” – czytamy w komunikacie.

Ceny towarów będą rosnąć nieco szybciej niż zapowiadano miesiąc wcześniej, podał Urząd. Zatrudnienie może się zwiększyć nieznacznie.

Natomiast w handlu hurtowym w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 7,2 (przed miesiącem plus 5,1). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,8% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 9,6% (miesiąc wcześniej odpowiednio 15,7% i 10,6%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie, podał także Urząd.

„Diagnozy sprzedaży są bardziej optymistyczne od zgłaszanych przed miesiącem; utrzymują się pozytywne prognozy w tym zakresie. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie korzystnie, po raz pierwszy od listopada ub.r.; odpowiednie przewidywania są optymistyczne, lepsze od formułowanych w lipcu” – czytamy w komunikacie.

Wskaźnik koniunktury w budownictwie spadł

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie ukształtował się w sierpniu br. na poziomie plus 5,6 pkt wobec plus 6,2 przed miesiącem, podał także GUS.

„W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 5,6 (przed miesiącem plus 6,2). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,6% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 9% (przed miesiącem odpowiednio 14,8% i 8,7%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie” – czytamy w komunikacie.

Utrzymują się pozytywne oceny dotyczące bieżącego portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej oraz negatywne – sytuacji finansowej, podał Urząd.

„Spośród badanych podmiotów 34,2% planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą (przed rokiem 32,5%). W sierpniu przedsiębiorcy formułują, po raz pierwszy od stycznia br., nieznacznie negatywne prognozy dotyczące portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych” – czytamy dalej.

Wskaźnik koniunktury w przemyśle w górę

Wskaźnik ogólnego klimatu w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się w sierpniu br. na poziomie plus 4,3 pkt wobec plus 4,1 pkt miesiąc wcześniej.

„Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 4,3 (przed miesiącem plus 4,1). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,2% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 10,9% (przed miesiącem odpowiednio 15,0% i 10,9%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie” – czytamy w komunikacie.

Przewidywania dotyczące portfela zamówień jest oceniany pozytywnie i lepiej niż przed miesiącem, ale opinie dotyczące zagranicznego portfela zamówień są bardziej niekorzystne od notowanych w lipcu, podano także.

„Utrzymują się negatywne diagnozy produkcji oraz sytuacji finansowej. Prognozy portfela zamówień (krajowego i zagranicznego) są nieco bardziej korzystne od formułowanych przed miesiącem, a dotyczące produkcji – zbliżone do pozytywnych z lipca br. Przewidywania wskazują, że w najbliższych trzech miesiącach sytuacja finansowa może nie zmienić się. Opóźnienia płatności za sprzedane produkty rosną w skali zbliżonej do sygnalizowanej przed miesiącem. Stan zapasów wyrobów gotowych jest uznawany przez przedsiębiorców za wystarczający. Planowane jest niewielkie zwiększenie zatrudnienia” – czytamy dalej.

Przedsiębiorcy zapowiadają dalszy wzrost cen wyrobów przemysłowych, podał GUS.

Źródło: ISBnews