GUS: najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w październiku

GUS: najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w październiku
Fot. stock.adobe.com/Foto_123
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej w październiku br. zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia, podał Główny Urząd Statystyczny.

Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej w październiku br. zgłaszają jednostki należące do sekcji #finanse i #ubezpieczenia #GUS @GUS_STAT

W sekcji transport i gospodarka magazynowa wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w październiku kształtuje się na poziomie minus 1,0 (plus 0,3 we wrześniu). Poprawę koniunktury odnotowuje 13,0% badanych firm, a jej pogorszenie – 14,0% (przed miesiącem odpowiednio 13,7% i 13,5%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

„Bieżący popyt, sprzedaż oraz sytuacja finansowa oceniane są niekorzystnie i gorzej niż przed miesiącem. Odpowiednie przewidywania są bardziej pesymistyczne od formułowanych we wrześniu. Odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi, zbliżony do sygnalizowanego przed miesiącem. Planowane są niewielkie redukcje zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach spodziewany jest nieznaczny spadek cen” – czytamy w komunikacie.

W zakwaterowaniu i gastronomii w październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 2 (minus 0,9 w poprzednim miesiącu). Poprawę koniunktury odnotowuje 16,3% badanych firm, a jej pogorszenie – 14,3% (przed miesiącem odpowiednio 15,2% i 16,2%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

„Bieżący popyt oceniany jest nieco bardziej niekorzystnie niż we wrześniu, jednak diagnozy sprzedaży są mniej negatywne od sygnalizowanych w ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorcy formułują mniej pozytywne niż we wrześniu oceny aktualnej sytuacji finansowej. Przewidywania w zakresie popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej są mniej pesymistyczne od formułowanych przed miesiącem” – czytamy dalej.

Czytaj także: W przetwórstwie lekkie odbicie, w handlu i usługach spadki >>>

W sekcji informacja i komunikacja w październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 17 ( wobec 17,4 w poprzednim miesiącu). Poprawę koniunktury odnotowuje 21,6% badanych firm, a jej pogorszenie – 4,7% (przed miesiącem odpowiednio 23,3% i 5,9%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

„Choć bieżący popyt oceniany jest mniej pozytywnie niż przed miesiącem a diagnozy sprzedaży są korzystne, podobnie jak we wrześniu, to opinie dotyczące sytuacji finansowej są nieco bardziej optymistyczne od zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. Przewidywania w zakresie popytu i sprzedaży są mniej korzystne od formułowanych we wrześniu, ale prognozy sytuacji finansowej są pozytywne, zbliżone do sygnalizowanych przed miesiącem” – napisano w materiale.

W działalności finansowej i ubezpieczeniowej w październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 26,4 (przed miesiącem plus 27,3). Poprawę koniunktury odnotowuje 30,3% badanych firm, a jej pogorszenie – 4,0% (we wrześniu odpowiednio 31,1% i 3,8%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Czytaj także: GUS: najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w sierpniu 2019 r. >>>

„Diagnozy i prognozy popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej są mniej korzystne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Odnotowywany jest niewielki spadek opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek planują nieznaczne ograniczenie zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można oczekiwać niewielkiego spadku cen” – podsumowano.

Wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym spadł do +2,8 pkt

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym ukształtował się w październiku br. na poziomie plus 2,8 pkt wobec plus 3 pkt w poprzednim miesiącu.

„W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 2,8 (przed miesiącem plus 3,0). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,2% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 12,4% (w ubiegłym miesiącu odpowiednio 14,4% i 11,5%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie” – czytamy w komunikacie.

Diagnozy i prognozy sprzedaży są lepsze od zgłaszanych we wrześniu, podał Urząd.

„Utrzymują się niekorzystne oceny sytuacji finansowej; przewidywania w tym zakresie wskazują, że w najbliższych trzech miesiącach może ona nie zmienić się. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny. Dyrektorzy firm zapowiadają, że poziom zamówień towarów u dostawców – w związku z lepszymi prognozami sprzedaży – może nieznacznie zwiększyć się; oczekują również niewielkiego spadku zatrudnienia” – czytamy w komunikacie.

Przedsiębiorcy prognozują, że ceny towarów będą rosnąć w tempie zbliżonym do zapowiadanego we wrześniu.

Natomiast w handlu hurtowym w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 2,5 (przed miesiącem plus 5,1). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,5% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11,9% (miesiąc wcześniej odpowiednio 16,0% i 10,9%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie, podał także Urząd.

„Utrzymują się korzystne diagnozy sprzedaży oraz pesymistyczne oceny sytuacji finansowej. Odpowiednie przewidywania są negatywne, gorsze od formułowanych przed miesiącem. Stan zapasów towarów jest ciągle uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny. W związku z pogarszającymi się prognozami sprzedaży, oczekiwany jest niewielki spadek zamówień towarów u dostawców. Poziom zatrudnienia może nie zmienić się. Przedsiębiorcy oczekują, że ceny towarów będą rosnąć nieco szybciej niż zapowiadano w ubiegłym miesiącu” – czytamy w komunikacie.

Wskaźnik koniunktury w budownictwie spadł do +0,7 pkt

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie ukształtował się w październiku br. na poziomie plus 0,7 pkt wobec plus 3,2 przed miesiącem.

„W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 0,7 (przed miesiącem plus 3,2). Poprawę koniunktury sygnalizuje 12,1% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 11,5% (przed miesiącem odpowiednio 13,4% i 10,3%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie” – czytamy w komunikacie.

Bieżące oceny oraz przewidywania dotyczące portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są bardziej negatywne od formułowanych we wrześniu, podał Urząd.

„Opóźnienia płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe rosną podobnie jak przed miesiącem. Firmy budowlane przewidują spadek zatrudnienia większy od sygnalizowanego we wrześniu. W najbliższych trzech miesiącach ceny robót budowlano-montażowych mogą rosnąć podobnie jak zgłaszano we wrześniu” – czytamy dalej.

Spośród badanych podmiotów 34,0% planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą (przed rokiem 31,2%), podał GUS.

„W październiku przedsiębiorcy formułują bardziej niekorzystne niż przed miesiącem prognozy dotyczące portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych” – podano także.

Wskaźnik koniunktury w przemyśle spadł m/m do -1,9 pkt

Wskaźnik ogólnego klimatu w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się w październiku br. na poziomie minus 1,9 pkt wobec plus 0,2 pkt miesiąc wcześniej.

„Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 1,9 (przed miesiącem plus 0,2). Poprawę koniunktury sygnalizuje 13,4% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 15,4% (przed miesiącem odpowiednio 13,7% i 13,5%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie” – czytamy w komunikacie.

Portfel zamówień (krajowy i zagraniczny) oraz produkcja oceniane są mniej pesymistycznie niż we wrześniu. Odpowiednie prognozy są niekorzystne, podano także.

„Opinie dotyczące bieżącej sytuacji finansowej są negatywne podobnie jak przed miesiącem, a przewidywania w tym zakresie są bardziej pesymistyczne niż we wrześniu. Opóźnienia płatności za sprzedane produkty rosną nieco szybciej niż sygnalizowano przed miesiącem. Podobnie jak we wrześniu, stan zapasów wyrobów gotowych jest uznawany przez przedsiębiorców za zbliżony do wystarczającego” – czytamy dalej.

Przedsiębiorcy zapowiadają dalsze redukcje zatrudnienia i wzrost cen wyrobów przemysłowych, nieco większy od przewidywanego we wrześniu, podał GUS.

Źródło: ISBnews