GUS: najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w grudniu 2019 r.

GUS: najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w grudniu 2019 r.
Fot. stock.adobe.com/Sikov
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej w grudniu br. zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia, podał Główny Urząd Statystyczny.

Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej w grudniu zgłaszają jednostki należące do sekcji #finanse i #ubezpieczenia #GUS @GUS_STAT

W grudniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 2,5 (plus 0,5 w listopadzie). Poprawę koniunktury odnotowuje 12,2% badanych firm, a jej pogorszenie – 14,8% (przed miesiącem odpowiednio 13,3% i 12,9%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

„Bieżący popyt i sprzedaż oceniane są negatywnie, gorzej niż w listopadzie. Diagnozy sytuacji finansowej są niekorzystne, zbliżone do formułowanych przed miesiącem. Odpowiednie prognozy są bardziej pesymistyczne od zgłaszanych w listopadzie. Odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi, większy od sygnalizowanego przed miesiącem. Kierujący jednostkami planują niewielkie redukcje zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach spodziewany jest dalszy wzrost cen” – czytamy w komunikacie.

W zakwaterowaniu i gastronomii w grudniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 3,1 (w listopadzie plus 4,6). Poprawę koniunktury odnotowuje 13,6% badanych fi rm, a jej pogorszenie – 16,6% (przed miesiącem odpowiednio 17,2% i 12,7%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Czytaj także: GUS: najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w październiku >>>

„Bieżący popyt, sprzedaż oraz sytuacja finansowa oceniane są bardziej niekorzystnie niż w listopadzie. Również prognozy w tym zakresie są pesymistyczne, gorsze od formułowanych przed miesiącem. Odnotowywany jest nieznaczny wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi, mniejszy niż przed miesiącem. Kierujący jednostkami planują redukcje zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można oczekiwać niewielkiego wzrostu cen” – czytamy dalej.

W sekcji informacja i komunikacja w grudniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 14,4 (w listopadzie plus 15,4). Poprawę koniunktury odnotowuje 20,0% badanych firm, a jej pogorszenie – 5,6% (przed miesiącem odpowiednio 19,9% i 4,6%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

„Bieżący popyt, sprzedaż i sytuacja finansowa są oceniane mniej korzystnie niż w listopadzie. Odpowiednie prognozy są pozytywne, zbliżone do formułowanych przed miesiącem. Odnotowywany jest nieznaczny wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi, mniejszy od notowanego w listopadzie. Kierujący jednostkami planują zwiększenie zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach spodziewany jest wzrost cen” – napisano w materiale.

W działalności finansowej i ubezpieczeniowej w grudniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 24 (przed miesiącem plus 24,4). Poprawę koniunktury odnotowuje 28,9% badanych firm, a jej pogorszenie – 4,9% (w listopadzie odpowiednio 30% i 5,6%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

„Bieżący popyt i sprzedaż są oceniane mniej korzystnie niż w listopadzie. Diagnozy sytuacji finansowej są pozytywne, zbliżone do notowanych w ubiegłym miesiącu. Choć prognozy popytu są mniej optymistyczne od formułowanych w listopadzie, przewidywania dotyczące sprzedaży są korzystne, podobnie jak przed miesiącem, a odnoszące się do sytuacji finansowej – bardziej pozytywne. Odnotowywany jest nieznaczny wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek planują niewielkie zwiększenie zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można oczekiwać nieznacznego spadku cen” – podsumowano.

Wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym spadł do +0,6 pkt

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym ukształtował się w grudniu br. na poziomie plus 0,6 pkt wobec plus 3,6 pkt w poprzednim miesiącu, podał także GUS.

„W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 0,6 (przed miesiącem plus 3,6). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,4% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 13,8% (w listopadzie odpowiednio 15,3% i 11,7%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie” – czytamy w komunikacie.

Oceny sprzedaży są mniej optymistyczne niż w listopadzie. Przewidywania w tym zakresie wskazują, iż w najbliższych trzech miesiącach może ona nie zmienić się. Utrzymują się niekorzystne diagnozy sytuacji finansowej. Odpowiednie prognozy są pesymistyczne, najgorsze od początku br. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny, podał Urząd.

„Dyrektorzy firm zapowiadają, że poziom zamówień towarów u dostawców może się zmniejszyć, wobec wzrostu przewidywanego w listopadzie; oczekują również niewielkich redukcji zatrudnienia. Przedsiębiorcy prognozują, że ceny towarów będą rosnąć szybciej niż zapowiadano przed miesiącem” – czytamy dalej.

Natomiast w handlu hurtowym w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 0,3 wobec plus 2,5 miesiąc wcześniej. Poprawę koniunktury sygnalizuje 13,3% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 13,1% (miesiąc wcześniej odpowiednio 14,7% i 12,2%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

„Bieżąca sprzedaż nie zmienia się. Odpowiednie przewidywania oraz diagnozy i prognozy sytuacji finansowej są pesymistyczne, gorsze od zgłaszanych przed miesiącem. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny. W związku z pogarszającymi się prognozami sprzedaży, oczekiwany jest dalszy spadek zamówień towarów u dostawców. Poziom zatrudnienia może nie ulec zmianie. Przedsiębiorcy oczekują, że ceny towarów będą rosnąć w tempie zbliżonym do zapowiadanego w listopadzie” – czytamy też w komunikacie.

Wskaźnik koniunktury w budownictwie w dół

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie ukształtował się w grudniu br. na poziomie minus 4,6 pkt wobec minus 1,9 przed miesiącem, podał także GUS.

„W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 4,6 (przed miesiącem minus 1,9). Poprawę koniunktury sygnalizuje 10,3% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 14,9% (przed miesiącem odpowiednio 11,6% i 13,4%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie” – czytamy w komunikacie.

Bieżące oceny oraz przewidywania dotyczące portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są bardziej negatywne od formułowanych w listopadzie, podał Urząd.

„Opóźnienia płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe rosną podobnie jak przed miesiącem. Firmy budowlane przewidują spadek zatrudnienia większy od sygnalizowanego w listopadzie. W najbliższych trzech miesiącach ceny robót budowlano-montażowych mogą rosnąć podobnie jak zgłaszano w listopadzie” – czytamy dalej.

Spośród badanych podmiotów 33,4% planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą (przed rokiem 30,9%), podał GUS.

„W grudniu przedsiębiorcy formułują, podobnie jak przed miesiącem, niekorzystne prognozy dotyczące portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych” – podano także.

Wskaźnik koniunktury w przemyśle spadł m/m do -4,9 pkt

Wskaźnik ogólnego klimatu w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się w grudniu br. na poziomie minus 4,9 pkt wobec minus 3,3 pkt miesiąc wcześniej, podał także GUS.

„Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 4,9 (przed miesiącem minus 3,3). Poprawę koniunktury sygnalizuje 11,2% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 16,1% (przed miesiącem odpowiednio 11,7% i 15%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie” – czytamy w komunikacie.

Portfel zamówień (krajowy i zagraniczny) oceniany jest negatywnie, gorzej niż w listopadzie. Opinie dotyczące produkcji są pesymistyczne, wobec nieznacznie pozytywnych odnotowywanych przed miesiącem. Przewidywania w tym zakresie, a także diagnozy i prognozy sytuacji finansowej są niekorzystne, zbliżone do formułowanych w listopadzie. Opóźnienia płatności za sprzedane produkty rosną podobnie jak przed miesiącem, podano także.

„Stan zapasów wyrobów gotowych jest uznawany przez przedsiębiorców za wystarczający. Planowane są redukcje zatrudnienia, nieco większe od zapowiadanych w listopadzie. Dyrektorzy przedsiębiorstw prognozują dalszy wzrost cen wyrobów przemysłowych” – czytamy dalej.

Źródło: ISBnews