GUS: nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po wrześniu wyniosła 1,8 mld euro

GUS: nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po wrześniu wyniosła 1,8 mld euro
Fot. stock.adobe.com/enanuchit
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Eksport wzrósł o 20,3% r/r do 207,4 mld euro w styczniu-wrześniu 2021 r., zaś import wzrósł o 24,1% w tym okresie i wyniósł 205,6 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Dodatnie saldo wyniosło 1,8 mld euro, w styczniu – wrześniu 2020 r.: 6,7 mld euro.

„Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 248,6 mld USD, a import 246,4 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 28,8%, a w imporcie o 32,8%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 2,2 mld USD, w analogicznym okresie 2020 r. wyniosło 7,5 mld USD” – czytamy w komunikacie.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Czytaj także: Ostre hamowanie eksportu >>>

Eksport do Niemiec wzrósł do 59,6 mld euro

Polski eksport do Niemiec zwiększył się o 20,6% r/r i wyniósł 59,6 mld euro w styczniu-wrześniu 2021 r., zaś import w tym czasie wzrósł o 20,7% r/r do 43,6 mld euro, podał także GUS.

Udział Niemiec w eksporcie był na tym samym poziomie w porównaniu z analogicznym okresem i wyniósł 28,7%, a w imporcie spadł o 0,6 pkt proc. i stanowił 21,2%. Dodatnie saldo wyniosło 72,7 mld zł (19,1 mld USD, 16 mld euro) wobec 58,6 mld zł (14,9 mld USD, 13,3 mld euro) w analogicznym okresie ub. roku.

Czytaj także: NBP: eksport liczony w euro wzrósł o 12,2 proc. rdr, import o 21,5 proc. we wrześniu >>>

„Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi – 674,8 mld zł, w tym z UE – 623,9 mld zł, wobec odpowiednio 542,5 mld zł, w tym z UE 492,5 mld zł w analogicznym okresie ub. roku” – czytamy dalej.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,1% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 65,8%), a importu ogółem – 64,6% (wobec 64,2% w styczniu – wrześniu 2020 r.), podał także Urząd.

Najszybciej rósł eksport paliw mineralnych

Najszybszy wzrost eksportu w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. dotyczył paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych o 49,6% r/r, podał GUS.

„W eksporcie największy wzrost dotyczył paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 49,6%), olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 43,2%), surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 36,7%), towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 28,6%), maszyn i urządzeń transportowych (o 26,8%), różnych wyrobów przemysłowych (o 23,9%), chemii i produktów pokrewnych (o 22,5%), żywności i zwierząt żywych (o 12,1%), towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 7,7%) oraz napojów i tytoniu (o 0,7%)” – czytamy w komunikacie.

W imporcie wzrost zanotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 131,7%), w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 38,9%), w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 38,2%), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 37,5%), w chemikaliach i produktach pokrewnych (o 29,8%), w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 29,4%), w maszynach i urządzeniach transportowych (o 25,7%), różnych wyrobach przemysłowych (o 22,4%), w żywności i zwierzętach żywych (o 7,7%) oraz w napojach i tytoniu (o 4,7%), podał GUS.

Źródło: ISBnews