GUS: nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po listopadzie wyniosła miliard euro

GUS: nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po listopadzie wyniosła miliard euro
Fot. stock.adobe.com/FrankBoston
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Eksport wzrósł o 18,9% r/r do 260,9 mld euro w styczniu-listopadzie 2021 r., zaś import wzrósł o 24,2% w tym okresie i wyniósł 259,9 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Dodatnie saldo wyniosło 1 mld euro, w styczniu – listopadzie 2020 r. 10,1 mld euro.

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 311 mld USD, a import 309,8 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 25,3%, a w imporcie o 30,9%).

„Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 1,2 mld USD, w analogicznym okresie 2020 r. wyniosło 11,5 mld USD” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: NBP: eksport liczony w euro wzrósł o 14,2 proc. rdr, import o 29 proc. w listopadzie 2021 roku >>>

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Eksport do Niemiec wzrósł o 18,3 proc. rdr w I-XI 2021 r.

Polski eksport do Niemiec zwiększył się o 18,3% r/r i wyniósł 74,8 mld euro w styczniu-listopadzie 2021 r., zaś import w tym czasie wzrósł o 19,1% r/r do 54,4 mld euro, podał także GUS.

Udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,2 pkt proc. i wyniósł 28,7%, a w imporcie spadł o 0,9 pkt proc. i stanowił 20,9%. Dodatnie saldo wyniosło 93,1 mld zł (24,3 mld USD, 20,4 mld euro) wobec 77,9 mld zł (19,9 mld USD, 17,5 mld euro) w analogicznym okresie 2020 roku.

Czytaj także: Eksport mocno przyspieszył >>>

„Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 86,4% (w tym UE 74,9%), a w imporcie – 62,7% (w tym UE 54,0%), wobec odpowiednio 86,5% (w tym UE 74,1%) i 65,2% (w tym UE 55,5%) w analogicznym okresie 2020 roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,7%, a w imporcie 8,0%, wobec odpowiednio 5,9% i 6,1% w analogicznym okresie 2020 r.” – czytamy dalej.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65% eksportu (w analogicznym okresie 2020 r. 66%), a importu ogółem – 65% (wobec 64,2% w styczniu-listopadzie 2020 r.), podał także Urząd.

Najszybciej w I-XI rósł eksport paliw mineralnych

Najszybszy wzrost eksportu w okresie styczeń-listopad 2021 r. dotyczył paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych o 67,1% r/r, podał GUS.

„W eksporcie największy wzrost dotyczył paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 67,1%), olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 50,8%), surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 35,6%), towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 27,9%), chemii i produktów pokrewnych (o 23,2%), różnych wyrobów przemysłowych (o 22%), maszyn i urządzeń transportowych (o 21,5%), towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 17,2%), żywności i zwierząt żywych (o 13,0%) oraz napojów i tytoniu (o 1,3%)” – zytamy w komunikacie.

W imporcie wzrost zanotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 192,9%), w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 49,5%), w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 37,5%), w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 37,1%), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 36,3%), w chemikaliach i produktach pokrewnych (o 29,6%), w maszynach i urządzeniach transportowych (o 22,1%), różnych wyrobach przemysłowych (o 21,4%), w żywności i zwierzętach żywych (o 9,0%) oraz w napojach i tytoniu (o 6,1%), podał GUS.

Źródło: ISBnews