GUS: eksport w euro wzrósł o 2,5 proc. rdr, import spadł o 0,1 proc. w styczniu 2019 r.

GUS: eksport w euro wzrósł o 2,5 proc. rdr, import spadł o 0,1 proc. w styczniu 2019 r.
Fot. stock.adobe.com/Coloures-Pic
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Eksport wzrósł o 2,5% r/r do 18,1 mld euro w styczniu 2019 r., zaś import spadł w tym okresie o 0,1% r/r do 18,2 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny.

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu 2019 r. wyniosły w cenach bieżących 77,6 mld zł w eksporcie (wzrost o 4,6% r/r) oraz 77,8 mld zł w imporcie (wzrost o 2,0% r/r). #GUS #HandelZagraniczny #import #eksport @GUS_STAT

Ujemne saldo wyniosło 0,1 mld euro, a w analogicznym okresie ub. r. wyniosło 0,5 mld euro.

„Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 20,6 mld USD, a import 20,7 mld USD (spadek odpowiednio o 1,4% i o 3,9%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 0,1 mld USD” – czytamy w komunikacie.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Eksport do Niemiec wzrósł do 5,1 mld euro

Polski eksport do Niemiec zwiększył się o 0,6% r/r i wyniósł 5,1 mld euro w styczniu 2019 r., zaś import w tym czasie spadł o 1,7% r/r do 4,1 mld euro, podał GUS.

„Dodatnie saldo wyniosło 4,3 mld zł (1,2 mld USD, 1 mld euro) wobec 3,8 mld zł (1,1 mld USD, 0,9 mld euro) w analogicznym okresie 2018 r.” – czytamy w komunikacie.

Udział Niemiec w eksporcie spadł w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. o 0,5 pkt proc. i wyniósł 28%, a w imporcie o 0,4 pkt proc i stanowił 22,4%.

Eksport do wszystkich krajów Unii Europejskiej zwiększył się w tym czasie o 1,8% r/r do 14,8 mld euro, zaś import spadł o 1,2% r/r do 10,5 mld euro, podał Urząd.

W styczniu br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Rosji, Stanów Zjednoczonych, Holandii, na Węgry, W. Brytanii, Francji, Włoch, Niemiec i Szwecji, a importu – z Chin, Holandii, Hiszpanii, Francji, Belgii oraz Niemiec.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 67,8% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 67,5%), a importu ogółem – 64,2% (wobec 65,5% w styczniu 2018 r.), podał też Urząd.

Eksport w USD do Rosji wzrósł o 10% r/r

Eksport polskich towarów do Rosji wzrósł o 10% r/r do 0,6 mld USD w styczniu 2019 roku, podał także GUS.

Liczony w euro, polski eksport do Rosji wzrósł o 14,4% do 0,5 mld euro, podano w komunikacie.

„Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 88,2% (w tym UE 81,6%), a w imporcie – 64,9% (w tym UE 57,7%), wobec odpowiednio 88,3% (w tym UE 82,1%) i 65,1% (w tym UE 58,4%) w analogicznym okresie ub. roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,2%, a w imporcie 8,7%, wobec odpowiednio 4,9% i 8,7% w styczniu 2018 r.” – czytamy w komunikacie.

Import z Rosji w styczniu 2019 r. spadł o 8,5% do 1,4 mld USD (w euro odnotowano spadek o 4,9% do 1,2 mld euro).

Źródło: ISBnews