GUS: deficyt w obrotach towarowych handlu zagranicznego po marcu wyniósł 6,6 mld euro

GUS: deficyt w obrotach towarowych handlu zagranicznego po marcu wyniósł 6,6 mld euro
Fot. stock.adobe.com/Blue Planet Studio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - marcu br. wyniosły w cenach bieżących 361,5 mld PLN w eksporcie oraz 391,5 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 30,0 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 roku było dodatnie i wyniosło 10,2 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku eksport wzrósł o 18,0%, a import o 32,3%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 90,2 mld USD, a import 97,7 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 9,5%, a w imporcie o 22,7%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 7,5 mld USD, w analogicznym okresie 2021 r. było dodatnie i wyniosło 2,8 mld USD, podał GUS.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 79,5 mld EUR, a import 86,2 mld EUR (wzrósł odpowiednio w eksporcie o 17,1%, a w imporcie o 31,2%). Ujemne saldo wyniosło 6,6 mld EUR, podczas gdy w styczniu – marcu 2021 r. było dodatnie i wyniosło 2,3 mld EUR, poinformował GUS.

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów

Według danych GUS największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 88,0% (w tym UE 76,2%), a w imporcie z krajami rozwiniętymi – 61,0% (w tym UE 52,2%), wobec odpowiednio 86,7% (w tym UE 75,7%) i 64,9% (w tym UE 56,6%) w analogicznym okresie 2021 roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 4,3%, a w imporcie 9,4%, wobec odpowiednio 5,3% i 6,5% w analogicznym okresie 2021 r.

Ujemne saldo odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 87,9 mld PLN (minus 21,9 mld USD, minus 19,4 mld EUR) oraz z krajami Europy Środkowo-Wschodniej minus 21,4 mld PLN (minus 5,4 mld USD, minus 4,7 mld EUR). Natomiast dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 79,3 mld PLN (19,8 mld USD, 17,4 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 70,9 mld PLN (17,7 mld USD, 15,6 mld EUR), podał GUS.

Obroty towarowe według ważniejszych krajów

Jak poinformował GUS, w pierwszym kwartale 2022 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski nie odnotowano spadku w eksporcie ani w imporcie w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,7% eksportu (w analogicznym okresie 2021 r. 65,5 %), a importu ogółem – 65,5% (wobec 65,0% w styczniu – marcu 2021 r.), podał GUS.

Z danych GUS wynika, że udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 1,4 p. proc. i wyniósł 27,7%, a w imporcie spadł o 1,7 p. proc. i stanowił 20,4%. Dodatnie saldo wyniosło 20,1 mld PLN (5,0 mld USD, 4,4 mld EUR) wobec 23,6 mld PLN (6,4 mld USD, 5,2 mld EUR) w analogicznym okresie 2021 roku.

Import według kraju wysyłki

Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi – 272,3 mld PLN, w tym z UE – 250,1 mld PLN, wobec odpowiednio 219,9 mld PLN, w tym z UE 205,6 mld PLN w analogicznym okresie 2021 roku, podał GUS.

Jak poinformował GUS, udział Niemiec w imporcie według kraju wysyłki, w porównaniu z importem według kraju pochodzenia, był większy o 4,8 p. proc., udział Holandii odpowiednio był większy o 2,4 p. proc., Belgii o 1,4 p. proc., Czech o 0,6 p. proc., a Francji o 0,4 p. proc.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny / GUS