GUS: deficyt w obrotach towarowych handlu zagranicznego po kwietniu wyniósł 9,9 mld euro

GUS: deficyt w obrotach towarowych handlu zagranicznego po kwietniu wyniósł 9,9 mld euro
Fot. stock.adobe.com / xtock
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - kwietniu br. wyniosły w cenach bieżących 487,0 mld PLN w eksporcie oraz 532,3 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 45,3 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 roku było dodatnie i wyniosło 17,1 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku eksport wzrósł o 17,3%, a import o 33,7%, podał Główny Urząd Statystyczny.

Eksport wzrósł o 16,1% r/r do 106,2 mld euro w styczniu-kwietniu 2022 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 32,4% r/r do 116,1 mld euro, podał GUS.

Ujemne saldo wyniosło 9,9 mld euro, podczas gdy w styczniu – kwietniu 2021 r. było dodatnie i wyniosło 3,8 mld euro.

„Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 119,5 mld USD, a import 130,7 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 8,5%, a w imporcie o 23,6%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 11,1 mld USD, w analogicznym okresie 2021 r. było dodatnie i wyniosło 4,5 mld USD” – podał GUS.

Czytaj także: GUS: deficyt w obrotach towarowych handlu zagranicznego po marcu wyniósł 6,6 mld euro >>>

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Eksport do Niemiec wzrósł o 11,3 proc. rdr

Polski eksport do Niemiec zwiększył się o 11,3% r/r i wyniósł 29,5 mld euro w styczniu-kwietniu 2022 r., zaś import w tym czasie wzrósł o 22,1% r/r do 23,6 mld euro, poinformował także GUS.

Zgodnie z danymi GUS, udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 1,2 pkt proc. i wyniósł 27,8%, a w imporcie spadł o 1,7 pkt proc. i stanowił 20,3%. Dodatnie saldo wyniosło 27,4 mld zł (6,7 mld USD, 6 mld euro) wobec 32,8 mld zł (8,7 mld USD, 7,2 mld euro) w analogicznym okresie 2021 roku.

„W styczniu – kwietniu 2022 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski nie odnotowano spadku w eksporcie ani w imporcie w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku” – podał GUS.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,8% eksportu (w analogicznym okresie 2021 r. 65,3%), a importu ogółem – 64,8% (wobec 64,8% w styczniu-kwietniu 2021 r.), poinformował GUS.

Najszybciej rósł eksport towarów i transakcji niesklasyfikowanych

Najszybszy wzrost eksportu w styczniu-kwietniu 2022 r. dotyczył towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 242,8%), podał GUS.

„W eksporcie największy wzrost dotyczył towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 242,8%), paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 137,8%), olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 62,6%), towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 27%), chemii i produktów pokrewnych (o 24,2%), żywności i zwierząt żywych (o 21,5%), surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 20,4%), różnych wyrobów przemysłowych (o 12,1%), napojów i tytoniu (o 6,6%) oraz maszyn i urządzeń transportowych (o 6,3%)” – poinformował Urząd.

W imporcie wzrost zanotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 373,1%), w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 112,9%), w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 111,6%), w surowcach niejadalnych z wyjąt-
kiem paliw (o 41,8%), w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 38%), w chemikaliach i produktach pokrewnych (o 31%), w różnych wyrobach przemysłowych (o 25,3%), w żywności i zwierzętach żywych (o 20%), w napojach i tytoniu (o 18,6%) oraz w maszynach i urządzeniach transportowych (o 12,1%), podał też GUS.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny / GUS