Grupa Ubezpieczeniowa Europa: nowe pomysły na biznes procentują

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

europa.aktualny.02.400x185Grupa Ubezpieczeniowa Europa w I półroczu br. osiągnęła 47,8 mln. zł zysku* i wypracowała 785 mln. zł składki przypisanej brutto (wg MSR). Europa utrzymuje wysoką sprzedaż ubezpieczeń dla MSP i do kredytów gotówkowych, które są dominującymi liniami biznesowymi w portfolio Grupy. Dynamicznie rozwija się nowa kategoria - ubezpieczenia z segmentu życiowego dla branży leasingowej. Ich sprzedaż wzrosła aż 7-krotnie.

W I półroczu 2014 r. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. zebrało o prawie jedną piątą więcej składki przypisanej brutto niż w tym samym czasie rok wcześniej, sprzedając polisy za ponad 373 mln. zł (wg PSR i MSR). Spółka zamknęła pierwszych sześć miesięcy wynikiem netto w wysokości 100 mln. zł**. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. sprzedało ubezpieczenia o wartości prawie 412 mln. zł wg MSR (i 536 mln. zł wg PSR) i wypracowało prawie 15 mln. zł zysku. 

Składka przypisana brutto (wg PSR) w obu spółkach wyniosła łącznie prawie 910 mln. zł.

W spółce majątkowej głównymi kategoriami pod względem przychodów były ubezpieczenia dla małego i średniego biznesu oraz do kredytów konsumpcyjnych.

– Źródłem naszego sukcesu w tym obszarze jest umiejętność wyprzedzania oczekiwań klientów. Potrafimy konstruować takie rozwiązania ubezpieczeniowe, które kompleksowo zaspokajają potrzeby korzystających z nich osób. Ten sukces jest możliwy dzięki innowacjom produktowym i uproszczonym procedurom w umowach grupowych, umożliwiającym uzyskanie szerokiej ochrony przy zachowaniu konkurencyjnych cen – mówi Jacek Podoba, prezes Grupy Ubezpieczeniowej Europa. – Systematycznie modyfikujemy także nasze produkty, nie czekając na ostateczne wytyczne regulatorów rynku – dodaje.

Grupa Europa istotnie zwiększyła przychody ze sprzedaży produktów zapewniających ochronę mikroprzedsiębiorcom. To nowy biznes Europy, który w ostatnim czasie stał się jej znakiem firmowym. Wartość dodaną dla przedsiębiorców w umowach grupowych stanowi możliwość skorzystania z produktów zapewniających ponadstandardową ochronę, m.in. ubezpieczenia od utraty zysku, ubezpieczenia na wypadek utraty stabilności finansowej czy ubezpieczenia ochrony prawnej.

Spółka życiowa mocno rozwija sprzedaż ubezpieczeń z segmentu życiowego na rynku leasingu. Wcześniej była tam obecna z ofertą ubezpieczeń majątkowych. Dziś przychody z tej linii biznesowej intensywnie rosną, a portfolio jest rozbudowywane o kolejne rodzaje ubezpieczeń, które zabezpieczają zarówno leasingobiorcę, jak i finansującego. Są to np. ubezpieczenie straty finansowej (GAP) dla pojazdów czy ubezpieczenie od upadłości leasingobiorcy, które Europa wprowadziła jako pierwsza do oferty swoich kontrahentów.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. TU na Życie Europa zwiększyło także sprzedaż produktów strukturyzowanych.

– Na kurczącym się rynku krótkoterminowych produktów inwestycyjnych nasz wzrost sprzedaży ubezpieczeń o charakterze strukturyzowanym zasługuje na szczególne uznanie. Wysoki przypis to rezultat między innymi efektywnej współpracy z partnerami dystrybuującymi nasze produkty – wyjaśnia Jacek Podoba. – Pracujemy nad dywersyfikacją zarówno kanałów dystrybucji, jak i tworzonych produktów. Oferujemy nowe sposoby inwestowania oraz udoskonalamy ubezpieczenia tak, aby były prostsze i bardziej zrozumiałe dla klienta.

Klienci TU na Życie Europa korzystają już ze 136. funduszy UFK, opartych na polskich i zagranicznych funduszach inwestycyjnych. Zakończone niedawno produkty strukturyzowane, oferowane przez spółkę życiową, m.in. „Czysta Energia Zysku”, „db Elita Funduszy II” czy „Polisa Strukturyzowana” przyniosły klientom od 13 do aż 21 proc. premii.

W I półroczu Grupa wdrożyła nowy serwis internetowy www.tueuropa.pl. To pierwszy w Polsce portal sprzedający ubezpieczenia, zaprojektowany zgodnie z najnowszym trendem RWD (Responsive Web Design). Dzięki temu zakup polisy online można z łatwością przeprowadzić także na urządzeniach mobilnych. Przebudowa witryny jest kolejnym elementem realizacji strategii Grupy Europa, która zakłada wzmocnienie obecności w segmencie klientów indywidualnych oraz sprzedaż produktów w internecie w szerszym niż dotychczas zakresie.

Internet daje możliwość zwiększenia przychodów wobec głównego kanału dystrybucji ubezpieczeń, jakim dla Europy pozostaje bancasssurance. Dlatego online dostępne są różne produkty Europy, m.in. inwestycyjne, turystyczne czy ubezpieczenie nieruchomości. Ponadto uruchomiona została bezpłatna aplikacja mobilna „Europa podróżuje”, dzięki której w prosty i szybki sposób można kupić ubezpieczenie turystyczne.

* Zysk bez dywidendy
** Z uwzględnieniem dywidendy otrzymanej od jednostek zależnych

Źródło: Grupa Ubezpieczeniowa Europa