Grupa PZU dołączyła do społeczności TIA

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

tIa.technology.logo.01.400x150xTIA Technology nawiązała długofalową współpracę z Grupą PZU, największym ubezpieczycielem w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie z głównego systemu TIA korzystają już 3 spółki zależne na Litwie, Łotwie i w Estonii.

Kopenhaga, Dania, 1 kwietnia 2015
Nawiązana współpraca pomiędzy PZU i TIA to silna baza dla długofalowego współdziałania z lokalnymi spółkami PZU, a także umocnienia pozycji Grupy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

─ Bardzo cieszymy się na współpracę z Grupą PZU, która jest największym ubezpieczycielem w Europie Środkowo-Wschodniej. Podpisana właśnie umowa, to solidny fundament współpracy w nadchodzących latach z tak cenionym partnerem, jak PZU. Współpraca ta jest dla nas istotna również ze względu na rynek, którego dotyczy, bardzo ważny z punktu widzenia naszej firmy. – mówi Jakob Schou Meding CEO, TIA Technology.

Spółki zależne Grupy Kapitałowej PZU: Lietuvos Draudimas na Litwie, AAS Balta na Łotwie są liderami rynku w swoich krajach, a łącznie ze spółką estońską tworzą jedną z największych firm ubezpieczeniowych w krajach bałtyckich. Świadczą usługi w zakresie ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń osobistych i na życie, a także zarządzania funduszami inwestycyjnymi i otwartym funduszem emerytalnym.

W ramach współpracy analizowane są między innymi możliwości wykorzystania unikalnych cech rozwiązań TIA, jak na przykład obsługa wielu firm ubezpieczeniowych w jednej instancji (funkcjonalność „Multisite”). Działania koncentrują się na takich aspektach, jak uzyskanie synergii wielu podmiotów grupy PZU, optymalizacja kosztów oraz uzyskanie jak największych możliwości rozwoju biznesu, na obecnych i nowych rynkach.

Współpraca z TIA Technology wiąże się z konsekwentnie realizowaną w latach 2012-2014 przez Grupę strategią PZU 2.0.
Jednym z jej kluczowych elementów była m.in. ekspansja grupy na rynkach zagranicznych. Zakup aktywów RSA Insurance Group plc w Polsce i krajach bałtyckich, w skład której wchodziły spółki na Litwie, Łotwie i w Estonii, był jednym z etapów realizacji strategicznych celów.

Obecnie PZU zajmuje jedną z czołowych pozycji w branży ubezpieczeniowej w regionie i planuje dalszą ekspansję w Europie Środkowo-Wschodniej. Nawiązana współpraca pomiędzy PZU i TIA Technology dobrze wpisuje się również w nową, niedawno ogłoszoną strategię 3.0., która zakłada między innymi przekształcenie koncernu w grupę opartą na trzech filarach: ubezpieczenia, zarządzanie aktywami i opieka medyczna.

Ostatnie lata to czas dużych zmian w całej Grupie PZU, która przekształciła się w nowoczesną, transparentną i efektywnie zarządzaną instytucję finansową, nastawioną na zaspokajanie potrzeb klientów. Uproszczenie i skrócenie procesu likwidacji szkód, możliwość zgłaszania szkód przez internet, czy połączenie większości oddziałów PZU SA i PZU Życie SA tak, by klienci mogli załatwić wszystkie sprawy związane z ubezpieczeniem w jednym miejscu, to tylko kilka najbardziej widocznych innowacji i usprawnień, jakie miały miejsce w PZU.

Marek Przybysz
TIA Technology A/S