Grupa Kapitałowa Casus Finanse SA – wzrost wartości portfeli kupionych o 146% w pierwszym półroczu 2013 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2012 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

finanse.ranking.250xGrupa Kapitałowa Casus Finanse SA - specjalizująca się w outsourcingu procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem podmiotów gospodarczych - w pierwszym półroczu 2013 roku zakupiła portfele wierzytelności o łącznej wartości 128,1 mln zł, co oznacza w tym półroczu wzrost w stosunku do całego roku 2012 o 22%.

W pierwszym półroczu 2013 odnotowany został znaczący wzrost przychodów Grupy: na koniec pierwszego półrocza 2012 r. wynosiły one 18 mln zł, natomiast w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2013 roku wygenerowany został przychód na poziomie 23,5 mln zł, który oznacza 30% wzrost rok do roku.

Zgodnie z założeniami strategicznymi, zakładającymi umocnienie pozycji w zakresie zarządzania wierzytelnościami oraz dzięki silnym kompetencjom Grupy w tym zakresie, Grupa Casus Finanse znacząco zwiększyła wartość portfeli kupionych. Jednocześnie spółka ugruntowała swoją pozycję w obszarze „inkaso”, zajmując na koniec 2012 roku 3. miejsce na rynku.

130917.casus.01.350x

Wyniki za pierwsze półrocze jednoznacznie obrazują, że umacniamy się w obszarach, w których mamy silne kompetencje – chodzi tu zwłaszcza o działalność windykacyjną na zlecenie. Jesteśmy liderem w zakresie windykacji leasingu. Rozwijamy kompetencje w obszarach zarządzania wierzytelnościami detalicznymi, windykacji kredytów hipotecznych i usług bankowych przeznaczonych dla MŚP. Inwestujemy w rozwój, ze względu na fakt, że dodatkowe kompetencje są uzupełnieniem korzyści, jakie oferujemy naszym klientom w ramach kompleksowej obsługi wierzytelności i outsourcingu. W ciągu 2 lat zrobiliśmy milowy krok oferując szeroko zakrojone, kompleksowe działania w obszarze zarządzania ryzykiem. Stale rozwijamy usługi w obszarze outsourcingu procesów biznesowych. Doceniają to nasi klienci, widzimy duże zainteresowanie ofertą w obszarze outsourcingu, w tym naszej spółki BPO Management oraz usług świadczonych przez Casus Detektyw i Casus Kancelarię Prawną – powiedział Sławomir Szarek, prezes zarządu Grupy Casus Finanse.

Podsumowanie wyników Grupy Casus Finanse wskazuje na dwukrotny wzrost przychodów spółki z windykacji w segmencie pakietów kupionych – z 7,8 mln zł w pierwszym półroczu 2012 roku do ponad 15 mln zł w analogicznym okresie bieżącego roku. Duży wzrost przychodów i marży z wierzytelności własnych jest konsekwencją właściwej strategii windykacyjnej czerpiącej z 16-letniego doświadczenia. Swoją pozycję na rynku Grupa zawdzięcza wysokiej skuteczności odzysku, bazującej m.in. na autorskim systemie windykacyjnym do zarządzania należnościami.

Dobre wyniki finansowe Casus Finanse SA możliwe są dzięki bezpiecznej polityce inwestycyjnej firmy w zakup portfeli oraz inwestycjom w rozwój technologiczny. Casus Finanse dba o długoterminową perspektywę swoich działań, od dwóch lat realizując program inwestycji w nowe systemy informatyczne i business inteligence, celem utrzymania wysokiej jakości usług. Dzięki tym inwestycjom i wzrastającej jakości usług wychodzimy naprzeciw rosnącym oczekiwaniom naszych partnerów. Chcemy w ten sposób zadbać o długotrwały wzrost i rozwój relacji z aktualnymi i nowymi klientami – powiedział prezes Sławomir Szarek.

Prognoza dla rynku windykacyjnego – 32% wzrost z tytułu kredytów hipotecznych

130917.casus.02.350x

Według analiz Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową rynek usług windykacyjnych stale rośnie i w 2014 roku osiągnie wartość 22,2 mld zł. Jednocześnie w tym samym roku prognozowany jest znaczący, bo aż 32% wzrost przekazywanych do sprzedaży wierzytelności z tytułu kredytów hipotecznych. Z kolei sprzedaż firmom windykacyjnym wierzytelności gospodarczych wzrośnie o 11%, a kredytów niehipotecznych o 6%. Właśnie w te trendy wpisuje się polityka Grupy Casus Finanse, inwestującej w najkorzystniejsze jakościowo portfele. W związku ze spowolnieniem gospodarczym podaż wierzytelności rośnie bardziej niż popyt w branży windykacyjnej. Ma to związek z prognozowanym dalszym wzrostem zadłużenia konsumentów i firm –  46,5 mln zł w pierwszym półroczu 2013 roku do blisko 69 mln w roku 2016.

Źródło: Casus Finanse