Grupa Generali z rekordowymi wynikami w 2021 roku

Grupa Generali z rekordowymi wynikami w 2021 roku
Fot. Generali
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Silny wzrost przypisu składki, wyniku operacyjnego i netto oraz wyjątkowo solidna pozycja kapitałowa. Zakończona sukcesem realizacja planu strategicznego "Generali 2021".
  • Najlepszy w historii wynik operacyjny wzrósł do 5,9 mld EUR (+12,4%) dzięki pozytywnemu wzrostowi we wszystkich segmentach działalności.
  • Składka przypisana brutto ogółem wyniosła 75,8 mld EUR (+6,4%), co oznacza wzrost zarówno w segmencie ubezpieczeń na życie (+6,0%), jak i ubezpieczeń majątkowych i osobowych (+7,0%). Wpływy netto z ubezpieczeń na życie wzrosły do 12,7 mld EUR (+4,4%), koncentrując się w całości na unit-linked i ubezpieczeniach ochronnych. Marża z nowej działalność była doskonała i wyniosła 4,52% (+0,57 p.p.), natomiast wskaźnik mieszany na poziomie 90,8% (+1,7 p.p.) był najlepszy i najmniej zmienny wśród konkurencji.
  • Wynik netto wykazał silny wzrost do poziomu 2 847 mln EUR (+63,3%). Skorygowany wynik netto wyniósł 2 795 mln EUR.
  • Niezwykle solidna pozycja kapitałowa potwierdzona została współczynnikiem wypłacalności na poziomie 227%, dzięki wygenerowaniu kapitału w wysokości 3,8 mld EUR.
  • Proponowana dywidenda na akcję wynosi 1,07 euro.
  • Plan strategiczny „Lifetime Partner 24: Driving Growth” koncentruje się na zrównoważonym wzroście, zwiększeniu zysków i dalszym zapewnianiu najlepszych w swojej klasie zwrotów z inwestycji.

Pomyślne zakończenie planu strategicznego „Generali 2021”

Philippe Donnet, CEO Grupy Generali skomentował:

Doskonałe wyniki, które dziś prezentujemy, oznaczają pomyślne zakończenie planu strategicznego „Generali 2021” i po raz kolejny dowodzą, że spełniamy nasze obietnice.

Czytaj także: Grupa Generali z nową strategią na lata 2022-2024 >>>

„W ciągu ostatnich dwóch cykli strategicznych, dzięki talentowi i umiejętnościom naszych pracowników i agentów, umocniliśmy naszą pozycję lidera w Europie i staliśmy się partnerem na całe życie dla 67 milionów klientów na całym świecie. Generali jest obecnie najlepsze w swojej klasie pod względem pozycji kapitałowej, rentowności i wzrostu, wzmocniło swoją obecność na rynkach o wysokim potencjale i rozwinęło działalność w zakresie zarządzania aktywami. Obecnie skutecznie wdrażamy naszą nową strategię „Lifetime Partner 24: Driving Growth”, która koncentruje się na zrównoważonym wzroście, poprawie profilu zysków i tworzeniu wartości dla wszystkich interesariuszy. Rygorystyczne i zdyscyplinowane podejście do inwestowania kapitału, zrównoważony rozwój w pełni wpisany w działalność firmy oraz zwiększone inwestycje w technologię i transformację cyfrową, będą kluczowymi czynnikami sukcesu naszego nowego planu. Wreszcie, nie sposób nie wspomnieć o sytuacji w Ukrainie. Podobnie jak w przypadku pandemii wirusa Covid-19, Generali i jego pracownicy podjęli natychmiastowe działania mające na celu pomoc uchodźcom. Nasza Grupa ma historyczne więzi z Europą Środkowo-Wschodnią i będzie nadal wspierać społeczności dotknięte wojną.”

Źródło: Generali