Grupa DSS: wyniki za I kw. 2013 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

130518.dss.02.250x74Skonsolidowane przychody DSS ze sprzedaży za pierwszy kwartał br. wyniosły 12,5 mln zł. Grupa odnotowała w pierwszych trzech miesiącach roku stratę na poziomie operacyjnym (6,7 mln zł) oraz netto (27,6 mln zł).

Strata netto spowodowana była głównie wysokimi kosztami finansowymi – ich łączna wysokość wyniosła 21 mln zł.

Pierwszy kwartał, tradycyjnie najgorszy w branży, był w tym roku wyjątkowy ciężki. Zalegający wyjątkowo długo śnieg sprawił, że opóźnieniu uległy inwestycje, do których wykorzystywane są nasze kruszywa – wyjaśnia Mariusz Roman, Prezes Zarządu DSS.

DSS zakończył pierwszy kwartał z EBITDA na poziomie praktycznie zera. Nieco gorzej sytuacja wyglądała w przypadku KKSM, który opiera się głównie na mniejszych odbiorcach, ale i tak biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne wyniki oceniamy pozytywnie. Warto zwrócić uwagę, że dzięki kontynuowanym działaniom restrukturyzacyjnym spadły w pierwszym kwartale jednostkowe koszty wytworzenia oraz koszty ogólnego zarządu, w tym w szczególności fundusz wynagrodzeń – wyjaśnia Rafał Abratański, członek Zarządu DSS.

Obecnie trwa już sezon inwestycyjny, co od razu widać po wielkości zamówień i dziennej sprzedaży. W dalszej części roku planujemy nadrobić straty z pierwszego kwartału – kwiecień i maj prezentują się już dobrze, po ruchu na kopalniach widać, że inwestycje ruszyły. Sprzedaż Grupy w kwietniu była ponad dwukrotnie wyższa niż średniomiesięczna sprzedaż w I kwartale 2013 r. Poza małymi i średnimi odbiorcami podpisaliśmy już kilka dużych umów na dostawę kruszywa pod budowę autostrad i zabiegamy o kolejne takie kontrakty – mówi Maksymilian Kostrzewa, członek Zarządu DSS oraz prezes Zarządu KKSM. Dodaje, że portfel zamówień Grupy na ten rok, dzięki staraniom utworzonego niedawno wspólnego działu handlowego kopalni DSS i KKSM, jest już w dużej mierze zapełniony.

Wierzymy, że dzięki konsekwentnym działaniom Zarządu oraz bardzo dużemu zaangażowaniu pracowników, w tym związków zawodowych, osiągniemy znacznie lepsze wyniki finansowe w kolejnych kwartałach. Udało nam się już odbudować zaufanie kontrahentów po zamieszaniu związanym z ogłoszeniem upadłości spółki w zeszłym roku. Mamy jedne z najlepszych kruszyw w Polsce i ponad 10-procentowy udział w rynku, który zamierzamy utrzymać – mówi prezes Mariusz Roman.

Źródło: DSS