Grupa Allianz ma zgodę KNF na przejęcie aktywów Aviva Polska

Grupa Allianz ma zgodę KNF na przejęcie aktywów Aviva Polska
Źródło: Aviva
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru nabycia większościowych pakietów akcji Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych, Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie, Santander-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń oraz Santander-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie przez Allianz Holding eins GmbH (oraz pośredniego nabycia akcji tych spółek przez Allianz SE), podała Komisja.

Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na nabycie przez: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA od Santander Bank Polska SA 1 236 akcji zwykłych serii A, 56 akcji zwykłych serii B, 56 akcji zwykłych serii C oraz 22 akcji zwykłych serii D Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva Santander SA (Aviva PTE), stanowiących 10% akcji w kapitale zakładowym i uprawniających do 10% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Aviva PTE” – czytamy też w komunikacie.

Czytaj także: Katarzyna Laurenza ma zgodę KNF na objęcie stanowiska prezeski Aviva TUO >>>

W marcu br. Allianz zawarł umowy nabycia aktywów Aviva Polska. Wartość transakcji wynosi 2,5 mld euro.

Allianz ogłosił wówczas zawarcie umowy nabycia polskich operacji ubezpieczeń życiowych i majątkowych, a także działalności w zakresie funduszy emerytalnych i zarządzania aktywami od Grupy Aviva i nabycia po 51% udziałów w spółkach oferujących życiowe i majątkowe produkty bancasurrance będących wspólnymi przedsięwzięciami Aviva i Santander.

Allianz będzie 2. co do wielkości pod względem zysku operacyjnego firmą ubezpieczeniową Europy Środkowo-Wschodniej

Dzięki tej transakcji Allianz stanie się drugą co do wielkości pod względem zysku operacyjnego firmą ubezpieczeniową Europy Środkowo-Wschodniej, wskazano wtedy.

KNF zgodziła się na nabycie przez Aviva TU na Życie 10 proc. akcji Aviva PTE od Santandera

KNF jednogłośnie zgodziła się także na nabycie przez Aviva TU na Życie 10 proc. akcji Aviva PTE od Santander Bank Polska – podała komisja w komunikacie.

Przedmiotem transakcji jest 1.236 akcji serii A, 56 akcji serii B, 56 akcji serii C oraz 22 akcje serii D Aviva PTE Aviva Santander. 

Grupa Aviva w Polsce (do 2009 r. jako Commercial Union) działa od 1992 roku.

Grupę Allianz w Polsce tworzy 6 spółek, które oferują rozwiązania finansowe oraz świadczą usługi wspierające ich dystrybucję. TU Allianz Polska i TU Allianz Życie Polska rozpoczęły działalność komercyjną w 1998 r.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES