GPW: szykuje się kolejny debiut. Novaturas chce wejść na giełdy w Warszawie i Wilnie

GPW: szykuje się kolejny debiut. Novaturas chce wejść na giełdy w Warszawie i Wilnie
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Novaturas, operator turystyczny w krajach bałtyckich, potwierdza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Nasdaq w Wilnie, podała spółka.

#Novaturas podtrzymuje plan wejścia na na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz #Nasdaq w Wilnie #GPW #giełda #debiut

„Planowana oferta zostanie przeprowadzona w Polsce, na Litwie i w Estonii. Akcje spółki zostaną również zaoferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym poza terytorium Stanów Zjednoczonych w oparciu o odpowiednie regulacje. Oferta obejmie do 50% istniejących akcji spółki sprzedawanych przez niektórych z jej obecnych akcjonariuszy, w tym przez większościowego akcjonariusza – Central European Tour Operator S.a.r.l. (CETO, podmiot należący do funduszu Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors). Novaturas nie planuje podwyższenia kapitału zakładowego i pozyskania dodatkowych środków w ramach oferty” – czytamy w komunikacie.

W przypadku dużego popytu na akcje spółki, CETO może zaoferować dodatkowo pakiet do 16% istniejących akcji. Tym samym, w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji, po przeprowadzeniu oferty w posiadaniu nowych inwestorów może znaleźć się do 50% akcji spółki w pierwszym scenariuszu lub do 66% akcji spółki w przypadku uruchomienia dodatkowej puli, wyjaśniono.

Pozostałe akcje należące do obecnych akcjonariuszy mniejszościowych będą objęte umowami zakazu sprzedaży typu lock-up przez okres 540 dni, natomiast akcje należące do CETO będą objęte lock-up’em przez okres 180 dni od daty pierwszego notowania akcji spółki na GPW i Nasdaq. Spółka z kolei zobowiąże się do nieprzeprowadzania jakiejkolwiek nowej emisji akcji przez okres 360 dni, czytamy dalej.

Termin przeprowadzenia oferty będzie uzależniony m.in. od warunków rynkowych oraz uzyskania wszystkich niezbędnych zgód organów nadzoru, jak również podjęcia stosownych decyzji korporacyjnych, podkreślono.

Lider na rynku turystycznym Litwy, Łotwy i Estonii

„Novaturas jest liderem na bardzo atrakcyjnym rynku turystycznym Litwy, Łotwy i Estonii, z rozpoznawalną marką oraz przejrzystym i efektywnym modelem biznesowym. Naszym celem jest utrzymanie pozycji numer 1 we wszystkich trzech krajach bałtyckich oraz rozwój działalności na Białorusi, którą postrzegamy jako bardzo perspektywiczny rynek. Nie posiadamy własnych hoteli, samolotów czy autobusów oraz nie zamierzamy ich kupować, gdyż naszym zdaniem wyższe stopy zwrotu można osiągać, koncentrując się na naszej podstawowej działalności, niż inwestując w aktywa trwałe. Wypracowanymi zyskami wolimy dzielić się z akcjonariuszami. Rosnący popyt na wyjazdy oferowane przez Novaturas jest motorem wzrostu naszej sprzedaży, który idzie w parze z utrzymaniem wysokich wskaźników rentowności” – powiedział dyrektor generalny Linas Aldonis, cytowany w komunikacie.

Dom Maklerski PKO BP globalnym koordynatorem

W ramach planowanej oferty, funkcję globalnego koordynatora oraz współprowadzącego księgę popytu będzie pełnić Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Współprowadzącymi księgę popytu będą także Trigon Dom Maklerski oraz Swedbank. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego będzie ponadto pełnić rolę oferującego w Polsce, natomiast Swedbank – na Litwie iw Estonii. Szczegółowe informacje na temat oferty zostaną opublikowane w prospekcie emisyjnym po jego zatwierdzeniu przez Bank Litwy i notyfikacji Komisji Nadzoru Finansowego oraz Finantsinspektsioon (tj. estońskiego odpowiednika KNF).

„Model biznesowy spółki charakteryzuje się wysokimi przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej (przekraczającymi 100% EBITDA) oraz niskimi nakładami inwestycyjnymi, co pozwala spółce dzielić się znaczącą częścią zysków z akcjonariuszami. Regularna wypłata dywidendy jest jednym z kluczowych elementów strategii spółki. Zarząd przewiduje wypłatę dywidendy zaliczkowej w wysokości około 6 mln euro w oparciu o zaudytowane wyniki finansowe za I połowę 2018 r. W perspektywie długookresowej zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy na poziomie 70-80% zysku netto” – czytamy także.

Przychody grupy wzrosły o blisko 40% w 2017 roku

W 2017 r. przychody grupy wzrosły o blisko 40% r/r, do ponad 141 mln euro. EBITDA w tym okresie sięgnęła 10,6 mln euro, a zysk netto niemal 8,2 mln euro, co w obu przypadkach oznacza prawie dwukrotny wzrost w porównaniu z 2016 r., podaje Novaturas.

Grupa Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Grupa ma ponad 40% udział w regionie w rynku zorganizowanych lotów czarterowych.

Źródło: ISBnews