GPW: obroty na rynku głównym spadły o 24,6 proc. rdr w maju; liderem na rynku akcji Goldman Sachs

GPW: obroty na rynku głównym spadły o 24,6 proc. rdr w maju; liderem na rynku akcji  Goldman Sachs
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 24,51 mld zł w maju 2022 roku, tj. o 24,6% mniej niż rok wcześniej. Goldman Sachs w maju 2022 roku utrzymał pozycję lidera obrotów na rynku akcji w transakcjach sesyjnych GPW. Na drugim miejscu znalazł się Morgan Stanley Europe.

 Od początku roku łączne obroty wyniosły 148,06 mld zł i spadły o 5,2% r/r.

W maju 2022 r. łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wyniosła 24,5 mld zł, czyli o 24,6% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

„Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 14% r/r do poziomu 24,3 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1 154,9 mln zł, o 18,1% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec maja wyniosła 57 432,29 pkt i była o 13,4% niższa niż przed rokiem” – czytamy w komunikacie.

Rynek NewConnect w maju

Na rynku NewConnect w maju odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 56,8% r/r do 176,9 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 58% r/r i wyniosła 167,5 mln zł.

„Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w maju wyniósł 1 049,1 tys. szt., czyli o 31,1% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 34,5% r/r do poziomu 643,6 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 28,4% r/r do 132,6 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 130,5% r/r do 241,6 tys. szt.” – czytamy dalej.

W maju odnotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 8,4% r/r do 273 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 47,5% r/r do 89 mln zł.

Rynek Catalyst

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec maja 96,9 mld zł wobec 99,6 mld zł rok wcześniej. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 213,7% r/r do 843,1 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 33,3 mld zł wobec 37,8 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 12% r/r.

„Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w maju br. 11,5 TWh, co oznacza spadek o 50,9% r/r. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 0,1% r/r do poziomu 2,8 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 57,7% r/r do poziomu 8,7 TWh” – napisano też w komunikacie.

Czytaj także: GPW chce stworzyć z innymi giełdami w regionie wspólny indeks ESG >>>

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł o 16,1% r/r do 12,2 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 35% do 1,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 13,4% r/r do 11 TWh.

„Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną (’białe certyfikaty’), na rynku spot wyniósł 3,2 TWh, co oznacza wzrost o 15,9% r/r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną (’białe certyfikaty’) spadł o 6,3% r/r do poziomu 13,3 ktoe” – czytamy dalej.

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 44,2% r/r do wolumenu 3,1 TWh.

Kapitalizacja 376 spółek krajowych notowanych na głównym rynku w maju 2022 r. wyniosła 585,8 mld zł (128 mld euro). Łączna kapitalizacja 421 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na głównym rynku sięgnęła 1 165,2 mld zł (254,6 mld euro).

Goldman Sachs utrzymał pozycję lidera obrotów na rynku akcji GPW

Goldman Sachs w maju 2022 roku utrzymał pozycję lidera obrotów na rynku akcji w transakcjach sesyjnych GPW. Na drugim miejscu znalazł się Morgan Stanley Europe – podała GPW na stronie internetowej.

Udział Goldman Sachs w obrotach na rynku akcji w maju wyniósł 23,91 proc., a Morgan Stanley 9,84 proc.

Trzecie miejsce w zestawieniu najbardziej aktywnych brokerów na rynku transakcji sesyjnych akcjami zajął w maju UBS Europe (8,02 proc.), a czwarte BM PKO BP (7,7 proc.). Na piątym miejscu, z udziałem na poziomie 7,37 proc., znalazł się Bank of America.

Czytaj także: GPW: 38,1 mln zł zysku netto w I kwartale 2022 roku >>>

Największe obroty na rynku akcji w transakcjach pakietowych na GPW osiągnął w maju Liquidnet (41,45 proc.), a kolejne miejsca zajęły BM PKO BP i Santander BM (odpowiednio: 23,28 proc. i 16,36 proc.).

Licząc od początku 2022 roku liderem obrotów na rynku akcji w transakcjach sesyjnych GPW jest Goldman Sachs (15,52 proc.), a kolejne miejsca zajmują Morgan Stanley (9,7 proc.) i BM PKO BP (8,64 proc.).

Na rynku obligacji liderem w maju był BM PKO BP, którego udział w tym segmencie rynku sięgnął 42,01 proc. Kolejne miejsca pod względem udziału w obrotach obligacjami zajęły: BM ING BSK (28,27 proc.) oraz BM Pekao (6,63 proc.).

Na rynku kontraktów terminowych pierwsze miejsce w maju przypadło HRTEU (16,52 proc.), drugie DM BOŚ (14,41 proc.), a trzecie miejsce zajął Erste (14,18 proc.).

Największy udział w obrotach opcjami w maju należał do RCB (32,5 proc.). Drugie miejsce w tym zestawieniu zajął Santander BM (16,48 proc.), a trzecie BM Pekao (14,15 proc.).

W maju br. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, w porównaniu do 20 sesji rok wcześniej. 

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES