GPW Benchmark: w marcu zmiany w metodzie opracowywania indeksów giełdowych

GPW Benchmark: w marcu zmiany w metodzie opracowywania indeksów giełdowych
Źródło: GPW
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
GPW Benchmark przedstawił na swojej stronie internetowej podsumowanie konsultacji dotyczących dostosowania metody opracowywania indeksów giełdowych WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30. Skorygowany regulamin, uwzględniający przyjęte zmiany, wejdzie w życie 12 marca 2021 roku.

GPW Benchmark w ramach prowadzonych konsultacji otrzymał dziewięć odpowiedzi na swoje pytania.

Na czym polegać będą zmiany?

Planowane dostosowanie metody opracowywania indeksów giełdowych polegać ma na wprowadzeniu wskaźnika obrotu jako dodatkowego kryterium kwalifikacji spółek do WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30 (7 głosów za), korekcie zasad wyznaczania punktów rankingowych na potrzeby rankingu WIG20, mWIG40, sWIG80 (trzy głosy za wariantem obecnie obowiązującym, pięć za nową propozycją) i zmianie zasad kwalifikacji spółek dual listing do mWIG40 i sWIG80 (8 głosów za nowymi wariantami).

Podsumowanie wyników konsultacji i rekomendację dalszego działania w zakresie wdrożenia zmian, zarząd GPW Benchmark przedstawił Komitetowi Nadzorczemu WRK. Komitet Nadzorczy zarekomendował wprowadzenie proponowanych zmian do metod wyznaczania indeksów.

Czytaj także: Prezes GPW Benchmark o stawce referencyjnej WIBOR po decyzji KNF >>>

„Uzyskane opinie i rekomendację Komitetu należy uznać za wystarczające, aby wprowadzić proponowane istotne zmiany metod opracowywania poszczególnych indeksów giełdowych WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30, zgodnie z obowiązującą Administratora procedurą. Skorygowany Regulamin Rodziny Indeksów Giełdowych, uwzględniający przyjęte zmiany metody opracowywania WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30 wchodzi w życie z dniem 12 marca 2021 roku, tj. przed dniem rewizji rocznej portfeli ww. indeksów, która będzie miała miejsce po sesji w dniu 19 marca 2021 roku” – napisano w dokumencie.

Źródło: PAP BIZNES