GPW: 37,69 mln zł zysku netto w III kw. 2018 roku

GPW: 37,69 mln zł zysku netto w III kw. 2018 roku
Źródło: Beax via Wikimedia Commons [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)]
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 37,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 46,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny @GPW_WSExchange wyniósł 43,13 mln zł wobec 50,04 mln zł zysku rok wcześniej #GPW #giełda

Zysk operacyjny wyniósł 43,13 mln zł wobec 50,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 85,74 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 81,12 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 145,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 116,62 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 258,33 mln zł w porównaniu z 259,79 mln zł rok wcześniej.

43,13 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

„W okresie od stycznia do września 2018 r. EBITDA Grupy GPW wyniosła 148 mln zł, co oznacza spadek o 12,2 mln zł w stosunku do 160,3 mln zł osiągniętych w porównywalnym okresie 2017 roku. Grupa GPW w raportowanym okresie 2018 roku osiągnęła zysk z działalności operacyjnej równy 124,2 mln zł, w stosunku do 139,5 mln zł wypracowanych w okresie porównywalnym 2017 roku. Spadek wyniku operacyjnego w stosunku do okresu porównywalnego ubiegłego roku o 15,4 mln zł był rezultatem niższych przychodów ze sprzedaży o 1,5 mln zł oraz wyższych kosztów operacyjnych o 14,6 mln zł. Spadek przychodów ze sprzedaży o 1,5 mln zł był wypadkową spadku przychodów z segmentu rynku finansowego o 13,2 mln zł i wzrostu przychodów w segmencie towarowym o 11,7 mln zł. Spadek przychodów z rynku finansowego wynika głównie ze spadku przychodów z obsługi obrotu akcjami i innymi instrumentami o charakterze udziałowymi. Wzrost kosztów operacyjnych dotyczył w głównej mierze wzrostu podatków i opłat o 7,0 mln zł, kosztów amortyzacji o 3,1 mln zł oraz wzrostu kosztów osobowych i innych kosztów osobowych o 4,9 mln zł” – czytamy w raporcie.

Wzrost zysku netto w I-III kw. br. jest spowodowany wyższym o 49,8 mln zł saldem na operacjach finansowych, które wynika z wyższych przychodów finansowych o 47,6 mln zł w znacznej części uzyskanych ze sprzedaży udziałów w spółce stowarzyszonej Aquis oraz z niższych kosztów finansowych, co wynika z wystąpienia w 2017 roku dodatkowych kosztów odsetkowych w TGE naliczonych przez organ skarbowy w związku z korektą VAT wynikającą ze zmiany dotychczasowych zasad opodatkowania usług świadczonych przez TGE, wskazano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 136,9 mln zł wobec 56,4 mln zł zysku rok wcześniej. Wyższy wynik netto GPW w stosunku do 9 miesięcy 2017 roku o 80,6 mln zł wynika przede wszystkim z wyższych przychodów finansowych uzyskanych z otrzymanej dywidendy od spółki zależnej TGE w kwocie 69,3 mln zł oraz z zysku ze sprzedaży spółki stowarzyszonej Aquis w kwocie 32,2 mln zł, podano w raporcie.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews