Gothaer wprowadza BLS

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Od 11 maja osoby, które posiadają ubezpieczenie OC ppm w Gothaerze, mogą skorzystać z obsługi szkody komunikacyjnej w ramach bezpośredniej likwidacji szkód. System wprowadzony przez ubezpieczyciela oparty jest na własnych zasadach. 

Rozwiązanie wypracowane wspólnie z Polską Izbą Ubezpieczeń będzie obowiązywało od 15 października 2015 r. „Rozpoczynamy obsługę szkód komunikacyjnych naszych klientów w ramach modelu bezpośredniej likwidacji szkód" – mówi Anna Włodarczyk-Moczkowska, prezes Gothaer. „Jesteśmy dobrze przygotowani do tego procesu – braliśmy aktywny udział w pracach PIU nad BLS, a jednocześnie przez kilka ostatnich miesięcy prowadziliśmy proces wdrażania nowego rozwiązania w naszych wewnętrznych strukturach" – podkreśla.

Marek Dmytryk, zastępca dyrektora Biura Ubezpieczeń Detalicznych Gothaer, wskazuje z kolei, że teraz osoba ubezpieczona będzie mogła skorzystać ze wsparcia firmy, którą zna i którą sama wybrała. „Dlatego liczymy, że przy wyborze polisy komunikacyjnej kryterium wyboru będzie nie sama cena, ale także jakość procesu likwidacji szkód” – mówi.

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń