Gothaer ubezpiecza polskich żołnierzy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

goather.01.400x135W wyniku umowy podpisanej z Dowództwem Operacyjnym Sił Zbrojnych, Gothaer ponownie objął ochroną ubezpieczeniową żołnierzy i pracowników wojska poza granicami kraju.

Umowa dotyczy ubezpieczenia żołnierzy i pracowników wojska skierowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych i Misji Obserwacyjnych oraz ubezpieczenia OC żołnierzy i pracowników wojska za szkody powstałe w związku z użytkowaniem poza granicami państwa pojazdów mechanicznych stanowiących własność państw obcych.

Gothaer objął ubezpieczeniem skutki dotychczas niebędące przedmiotem tego typu umów, m.in. zespół stresu pourazowego związany z działaniami bojowymi. Skutki stresu pourazowego dotyczą również rodzin żołnierzy. „Zależy nam na tym, aby nasze ubezpieczenie zapewniło jak najpełniejszą ochronę nie tylko żołnierzom i pracownikom wojska w misjach poza granicami kraju, ale również ich rodzinom” – mówi Adam Dwulecki, członek zarządu Gothaera. Gothaer (wcześniej PTU) udziela ochrony żołnierzom nieprzerwanie od 2005 r.

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń